İnsansız kara araçları ve muharebe gereksinimleri

Bu çalışmada, robot ve robotik teknolojilerin gelişimi süreci, terminolojisi ve kategorileri incelenerek İnsansız Kara Araçları’na ait muharebe gereksinimleri ortaya konmuştur. Geleceğin muharebe sistemlerinde önemli bir yeri olan insansız kara aracı teknolojileri için askeri konsept ve doktrinlerin öngördüğü mühendislik ve geliştirme ihtiyaçları genel bir değerlendirmeye tabi tutulmuş ve çok kritik olan bu sistemlerin günümüzün asimetrik muharebe koşullarındaki önemi ve avantajları tespit edilmeye çalışılmıştır. Birlik seviyesinde üretici ve teknoloji şirketlerinden beklenen nihai ürün parametreleri işlevsel beklentiler başlığı altında detaylı olarak derlenmiştir.

Unmanned ground vehicles and operational requirements

In this study, the development process, terminology and categories of robot and robotic technology is surveyed and operational requirements of Unmanned Ground Vehicles are presented. Anticipation of military concepts and doctrines about engineering and improvement necessities for the Unmanned Ground Vehicles which has a great importance in future combat systems are evaluated in general and advantages of these very critical systems in todays asymmetric operational conditions are identified. Expected final product parameters from producers and technology companies in unit level are compiled in detail under functional requirements title.

___

[1] http://www.globalsecurity.org/military/systems /ground/ugv.htm

[2] Yönetici Özeti, Vizyon 2023 Projesi, Savunma Havacılık ve Uzay Sanayii Paneli, TÜBİTAK, Ankara, Temmuz 2003, pp. 10-17

[3] http://robot.cmpe.boun.edu.tr/593/

[4] CONNOR, Clinton D., “Sensor Fusion, Navigation and Control of Autonomous Vehicles”, A Thesis Presented For The Master of Science Degree, Virginia Polytechnic Institute and State University, July 2000, pp. 17-40

[5] GAGE, Douglas W., “A Brief History of Unmanned Ground Vehicle (UGV) Development Efforts”, Special Issue on Unmanned Ground Vehicles, Unmanned Systems Magazine, Volume 13, Number 3, Summer 1995, pp. 4-7

[6] KIRSCH, Patricia J., “Autonomous Swarms Of Unmanned Vehicles: Software Control System And Ground Vehicle Testing”, Master of Science, Faculty of the Graduate School of the University of Maryland, College Park, 2005, pp. 2-8

[7] UCUZAL, Levent., “Komuta Kontrol Bilgi Sistemleri’nde (KKBS) Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Yeri ile NATO ve TSK’de Bu Bağlamda Yapılan Çalışmalar ve AR-GE ile Geliştirilen Milli CBS Ürünlerinin KKBS İçerisindeki Önemi”, SAVTEK 2002, Savunma Teknolojileri Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Kara Harp Okulu, Ankara, Ekim 2002, pp.398-399

[8] ALPER, İrfan H., “Ulusal Tank ve Zırhlı Araç Tasarımlarına Yönelik Silah Sistemleri Mühendisliği Yaklaşımları”, SAVTEK 2006, 3. Savunma Teknolojileri Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Haziran 2006, pp. 137-143

[9] GÜRBÜZ, Yaşar, BOZKURT, Ayhan, DEMİRCİ, Tuğba, NASEER, Mansoor, PARLAK, Mustafa., “Mikro Elektro Mekanik Sistemlerin (MEMS) Savunma Teknolojisi Uygulamaları”, SAVTEK 2002, Savunma Teknolojileri Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Kara Harp Okulu, Ankara, Ekim 2002, pp. 428-430

[10] KUŞHAN, Melih C., BEKTAŞ, Hüseyin, “Şekil Bellekli Alaşımlar ve Savunma Sanayisindeki Uygulamaları”, SAVTEK 2002 Savunma Teknolojileri Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Kara Harp Okulu, Ankara, Ekim 2002, pp. 48-49

[11] DİLİBAL, Savaş, DİLİBAL, Hüseyin, “ITUHAND Robot El ve Mayın Temizleme Alanında Kullanılabilirliği”, SAVTEK 2002 Savunma Teknolojileri Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Kara Harp Okulu, Ankara, Ekim 2002, pp. 32-33

[12] ÇİMEN, Çağhan., SANCAK, Serdar, “Sensör Ağları Teknolojisinin Askeri Alanda Gelişimi ve Ülkelerin Silahlı Kuvvetleri Muharebe Gücüne Oluşturabileceği Katkılar”, SAVTEK 2002 Savunma Teknolojileri Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Kara Harp Okulu, Ankara, Ekim 2002, pp. 201-207

[13] WILSON, Robert J., “A Comparison of the Sensor Brick Concept as a Modular System Architecture to the Realtime Control System as the Operational Architecture”, A Thesis Presented For The Master of Science Degree, The University Of Tennessee, Knoxville, December 2005, pp. 10-40

___