“KÜÇÜK AĞA” VE “ATEŞTEN GÖMLEK” ROMANLARINDA İDEAL KADIN İMAJI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME

Tarık Buğra’nın Küçük Ağa ve Halide Edip Adıvar’ın Ateşten Gömlek adlı romanları, konularının aynı tarihi süreci anlatmaları bakımından ortak özellik göstermektedir. Bahsi geçen her iki romanda da; Kurtuluş Savaşı’nın Anadolu topraklarına ve Anadolu halkına yansıması ile ortaya çıkan milli mücadele ruhunu Kuva-yı Milliye ile kendi özünden doğuran halkın kurtuluş hikayesini anlatmaktadır. Çalışma da, savaşın olumsuz sonuçlarının kadın tipi üzerindeki etkisinin ve bu etkinin ideal kadın imajı olarak okura nasıl yansıtıldığı incelenmiştir. Ayrıca, kadın tiplerinin simgesel değerleri vurgulanarak çizilen kadın imajının nitelikleri tespit edilmiştir. Tarık Buğra Emine ve Fatma ile Halide Edip Adıvar ise Ayşe ve Kezban tipleri ile ideal kadının imajının taşıması gereken özellikler ve ideal kadın imajında olmaması gereken özellikler açısından bakılmıştır.

___

 • Adıvar, Halide Edip (2003). Ateşten Gömlek. İstanbul: Özgür Yay.
 • Adıvar, Halide Edip (2014). Ateşten Gömlek. İstanbul: Can Sanat Yayınları.
 • Argunşah, Hülya (2015). “Halide Edip’te Değişen Kadının Romandaki İzdüşümleri: Seviyye Talip’ten Ateşten Gömlek’e”. TÜBAR, XXXVII, 27-52.
 • Aytaç, Gürsel (1999). Genel Edebiyat Bilimi. İstanbul: Papirüs Yayınları.
 • Bilge, Yunus (2012). “Halide Edip’in Yedigün Dergisindeki Yazılarında Kadına Bakışı”. The Journal of Academic Social Science Studies, International Journal of Social Science, 5, 43-61.
 • Buğra, Tarık (2006). Küçük Ağa. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Emir, Sabahat (1970). “Küçük Ağa Üzerine”. Hisar Dergisi, 79.
 • Enginün, İnci (1986). Halide Edib Adıvar. Ankara: Sevinç Matbaası.
 • Fazlıoğlu, Şükran (2006). Arap Romanında Türkler. Küre Yayınları: İstanbul.
 • Kanter, Beyhan (2016). “Halide Edib Adıvar’ın Romanlarında Eril Tahakkümün Sınırında Gezinen Kadınlar”. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4, 24.
 • Kınacı, Cemile (2016). Kazak Edebiyatında İmaj ve Kimlik (1925-1991). Ankara: Bengü Yayınları.
 • Sakallı, Fatih (2012). “Halide Edip Adıvar’ın Hikâyelerinde Milli Mücadele’yi Yaşayan Kadınlar”. Gazi Akademik Bakış Dergisi, 10, 145.

___

Bibtex @kitap İncelemesi { hars950953, journal = {Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi}, eissn = {2636-8730}, address = {harsakademi@gmail.com}, publisher = {Hatem TÜRK}, year = {2021}, volume = {4}, number = {7}, pages = {99 - 109}, title = {“KÜÇÜK AĞA” VE “ATEŞTEN GÖMLEK” ROMANLARINDA İDEAL KADIN İMAJI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {Altundal, Seda} }
APA Altundal, S. (2021). “KÜÇÜK AĞA” VE “ATEŞTEN GÖMLEK” ROMANLARINDA İDEAL KADIN İMAJI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME . Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi , 4 (7) , 99-109 .
MLA Altundal, S. "“KÜÇÜK AĞA” VE “ATEŞTEN GÖMLEK” ROMANLARINDA İDEAL KADIN İMAJI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME" . Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi 4 (2021 ): 99-109 <
Chicago Altundal, S. "“KÜÇÜK AĞA” VE “ATEŞTEN GÖMLEK” ROMANLARINDA İDEAL KADIN İMAJI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME". Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi 4 (2021 ): 99-109
RIS TY - JOUR T1 - “KÜÇÜK AĞA” VE “ATEŞTEN GÖMLEK” ROMANLARINDA İDEAL KADIN İMAJI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME AU - SedaAltundal Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 99 EP - 109 VL - 4 IS - 7 SN - -2636-8730 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi “KÜÇÜK AĞA” VE “ATEŞTEN GÖMLEK” ROMANLARINDA İDEAL KADIN İMAJI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME %A Seda Altundal %T “KÜÇÜK AĞA” VE “ATEŞTEN GÖMLEK” ROMANLARINDA İDEAL KADIN İMAJI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME %D 2021 %J Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi %P -2636-8730 %V 4 %N 7 %R %U
ISNAD Altundal, Seda . "“KÜÇÜK AĞA” VE “ATEŞTEN GÖMLEK” ROMANLARINDA İDEAL KADIN İMAJI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME". Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi 4 / 7 (Haziran 2021): 99-109 .
AMA Altundal S. “KÜÇÜK AĞA” VE “ATEŞTEN GÖMLEK” ROMANLARINDA İDEAL KADIN İMAJI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME. HARS AKADEMİ. 2021; 4(7): 99-109.
Vancouver Altundal S. “KÜÇÜK AĞA” VE “ATEŞTEN GÖMLEK” ROMANLARINDA İDEAL KADIN İMAJI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME. Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi. 2021; 4(7): 99-109.
IEEE S. Altundal , "“KÜÇÜK AĞA” VE “ATEŞTEN GÖMLEK” ROMANLARINDA İDEAL KADIN İMAJI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME", , c. 4, sayı. 7, ss. 99-109, Haz. 2021