YAKINSAMA (CONVERGENCE ) VE ÇAPRAZ MEDYA (CROSSMEDIA) STRATEJİSİNİN MEDYA SEKTÖRÜNDE YANSIMALARI

1990’lı yıllara kadar medya sektörünün en önemli sorunlarının başında yer alan, yeni sunucuların medya pazarına girişi gibi sorunların nedenlerinden biri olarak gösterilen teknik engeller, günümüzde taşıyıcı ağların dijitalleşmesi sayesinde ortadan kalkmaya başlamıştır. Bu bağlamda dijitalleşme, çoklu medya ortamlarının gerçekleştiği medya sektöründe yaşanılan büyük değişimlerin temel aktörü olarak değerlendirilebilir. Medya sektörünün yoğun bir biçimde yararlandığı yakınsak teknoloji, kendi içinde yakınsama ve çapraz medya gibi yeni kavramların ve bunlara bağlı stratejilerin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Bu çalışmanın amacı Türkçemize “yakınsama” ve “çapraz medya” olarak çevrilen “Convergence” ve Crossmedia” iletişim stratejisi kavramlarının medya sektöründeki yansımalarını incelemektir. Çalışma yöntemi olarak nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve betimsel bir çalışma yapılmıştır. Çalışma sonucunda ortaya çıkan bulgulara göre, etimolojik olarak birbirleriyle uyumlu olmayan bu iki kavramın, uygulama alanlarında bazı etiksel ve hukuksal yansımaları bulunduğu, bu çerçevede lehte ve aleyhte bir takım görüşler olduğu saptanmıştır. Örneğin, çapraz medya yakınsamasının aleyhinde olan görüşlerin temelinde; medyada çoklu editoryal yapının, çok sesliliğin kaybına neden olacağı düşüncesi yatmaktadır.

REFLECTIONS OF CONVERGENCE AND CROSS-MEDIA STRATEGIES ON MEDIA SECTOR

Technical barriers, which were shown as one of the most important problems of the media sector and one of the reasons of the problems such as the new servers entering the media market until 1990’s have started to disappear with the digitalization of the carrier networks. In this context, digitalization can be considered as the main actor of the major changes experienced in the media sector in which multimedia media is realized. Convergent technology, which is used by the media sector extensively has contributed to the development of new concepts such as convergence and cross-media and strategies related to them. The purpose of this study is to examine the reflections of Convergence and Cross-media communication strategy concepts which were translated to Turkish as yakınsama and çapraz medya to media sector. Qualitative research method was used as study method and a descriptive study was conducted. According to the findings of the study, it was determined that these two concepts, which are not etymologically compatible with each other, have some ethical and legal reflections in their fields of application and that there are some favorable and unfavorable opinions within this framework. For example, on the basis of the views opposing cross-media convergence; lies the idea that multi-editorial structure in the media will cause loss of polyphony.

Kaynakça

ATAŞ, Halide (2018). “Medya Yoğunlaşması ve çoğulculuğun Sağlanması”, Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dicle Adalet Dergisi, C2 (3), 49-70.

BEHMER, Markus (2015). Warum crossmedial arbeiten?, Markus Kaisser (Hrsg.). Innovation in den Medien: Crossmedia, Storywelten, Change Management. (24-43). 2. Afl. München: Verlag Dr. Gabrielle Hooffacker

BTK; (2018). https://www.btk.gov.tr/kurulus. Erişim Tarihi: 5.11.2018.

BİNARK, Mutlu. (2013). Yeni Medya ve Yaratıcı Endüstri, Dağtaş, E. (Edi.). Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği, (163-190), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

CEYLAN, Reşat (2010). “Yakınsama Hipotezi: Teorik Tartışmalar”, Sosyoekonomi, C11(11), 47-60.

FİZİKTE YAKINSAMA; (2018). https://www.eokultv.com/goz-kusurlari-astigmat-miyop-ve-hipermetrop/6651 , Erişim Tarihi 20.10.2018.

EU; (2018). https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/green-paper-convergence-telecommunications-media-and-information-technology-sectors-and . Erişim Tarihi: 2.11.2018.

KARINCA, Mürüvvet Göksu (2013). “Telekomünikasyonda Yakınsama Kavramı”, Ankara Barosu Dergisi, C(4), 263-282.

KIRAÇ, Erkan; (2018). “Dijitalleşmenin İçinde Bulunduğumuz Dünü, Bugünü, Yarını”, https://medyademlik.com/dijitallesmenin-icinde-bulundugumuz-dunu-bugunu-yarini/. Erişim Tarihi: 15.11.2018.

KUYUCU, Mihalis (2013). “Türkiye’de Çapraz Medya Sahipliği: Medya Ekonomisine Olumsuz Etkileri Ve Bu Etkilerin Önlenmesine Yönelik Öneriler”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergi, C8 (1), 144-163.

KUYUCU, Mihalis (2014). “Medya Ekonomisi Ve Başrol Oyuncuları: Bugünün Ve Yarının Medya Aktörlerinin Gözünde Reklamcılar Ve Tüketiciler”, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC C4 (1), 25-35.

MAHRDT, Niklas. (2009). Crossmedia Kampagnen erfolgreich planen und umsetzen, Wiesbaden: Gabler GWV Fachverlage.

MASAÜSTÜ YAYINCILIK; (2018). https://www.turkcebilgi.com/masaüstü_yayıncılık . Erişim Tarihi: 15.11.2018.

OECD; (2007). http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/ICCP/IE(2007)3/FINAL&docLanguage=En . Erişim Tarihi: 2.11.2018.

ÖZEL, Sedat (2011).”Yakınsama: Yeni Medyanın İtici Gücü”, Erciyes İletişim Dergisi “akademia” C2 (2), 54-66.

PICOT, Arnold; HOPF, Stefan; NEUBURGER, Rahild (2015). Wandel der Medienwelt als Basis von Innovationen. Kaisser, M. (Hrsg.). Innovation in den Medien: Crossmedia, Storywelten, Change Management. (11-23). 2. Afl. München: Verlag Dr. Gabrielle Hooffacker.

SCHNEİDER, Martin; ERMES, Christoph (2013). Management von Medienunternehmen zwischen Konvergenz und Crossmedia. M. Schneider, ( Hrsg.). Management von Medienunternehmen: Digitale Innovationen Crossmediale Stretegien (s. 9-28). Wiesbaden: Springer Gabler.

TDK; (2018). http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5bf131bd9a2e43.44925379 . Erişim Tarihi: 26.10.2018.

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { e-gifder581639, journal = {Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi}, issn = {2146-3301}, eissn = {2146-3301}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {1449 - 1464}, doi = {10.19145/e-gifder.581639}, title = {YAKINSAMA (CONVERGENCE ) VE ÇAPRAZ MEDYA (CROSSMEDIA) STRATEJİSİNİN MEDYA SEKTÖRÜNDE YANSIMALARI}, key = {cite}, author = {Yoloğlu, Nurhayat} }
APA Yoloğlu, N . (2019). YAKINSAMA (CONVERGENCE ) VE ÇAPRAZ MEDYA (CROSSMEDIA) STRATEJİSİNİN MEDYA SEKTÖRÜNDE YANSIMALARI . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , e-gifder, cilt: 7, Uluslararası Türk Dünyası Basın Sempozyumu Özel Sayısı, Aralık, 2019 , 1449-1464 . DOI: 10.19145/e-gifder.581639
MLA Yoloğlu, N . "YAKINSAMA (CONVERGENCE ) VE ÇAPRAZ MEDYA (CROSSMEDIA) STRATEJİSİNİN MEDYA SEKTÖRÜNDE YANSIMALARI" . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 7 (2019 ): 1449-1464 <
Chicago Yoloğlu, N . "YAKINSAMA (CONVERGENCE ) VE ÇAPRAZ MEDYA (CROSSMEDIA) STRATEJİSİNİN MEDYA SEKTÖRÜNDE YANSIMALARI". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 7 (2019 ): 1449-1464
RIS TY - JOUR T1 - YAKINSAMA (CONVERGENCE ) VE ÇAPRAZ MEDYA (CROSSMEDIA) STRATEJİSİNİN MEDYA SEKTÖRÜNDE YANSIMALARI AU - Nurhayat Yoloğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19145/e-gifder.581639 DO - 10.19145/e-gifder.581639 T2 - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1449 EP - 1464 VL - 7 IS - 3 SN - 2146-3301-2146-3301 M3 - doi: 10.19145/e-gifder.581639 UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi YAKINSAMA (CONVERGENCE ) VE ÇAPRAZ MEDYA (CROSSMEDIA) STRATEJİSİNİN MEDYA SEKTÖRÜNDE YANSIMALARI %A Nurhayat Yoloğlu %T YAKINSAMA (CONVERGENCE ) VE ÇAPRAZ MEDYA (CROSSMEDIA) STRATEJİSİNİN MEDYA SEKTÖRÜNDE YANSIMALARI %D 2019 %J Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi %P 2146-3301-2146-3301 %V 7 %N 3 %R doi: 10.19145/e-gifder.581639 %U 10.19145/e-gifder.581639
ISNAD Yoloğlu, Nurhayat . "YAKINSAMA (CONVERGENCE ) VE ÇAPRAZ MEDYA (CROSSMEDIA) STRATEJİSİNİN MEDYA SEKTÖRÜNDE YANSIMALARI". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 7 / 3 (Aralık 2019): 1449-1464 .
AMA Yoloğlu N . YAKINSAMA (CONVERGENCE ) VE ÇAPRAZ MEDYA (CROSSMEDIA) STRATEJİSİNİN MEDYA SEKTÖRÜNDE YANSIMALARI. e-gifder. 2019; 7(3): 1449-1464.
Vancouver Yoloğlu N . YAKINSAMA (CONVERGENCE ) VE ÇAPRAZ MEDYA (CROSSMEDIA) STRATEJİSİNİN MEDYA SEKTÖRÜNDE YANSIMALARI. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2019; 7(3): 1449-1464.
IEEE N. Yoloğlu , "YAKINSAMA (CONVERGENCE ) VE ÇAPRAZ MEDYA (CROSSMEDIA) STRATEJİSİNİN MEDYA SEKTÖRÜNDE YANSIMALARI", Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, c. 7, sayı. 3, ss. 1449-1464, Ara. 2019, doi:10.19145/e-gifder.581639