DUYGUSAL SATIŞ VAADİ (ESP): DUYGU ÇEKİCİLİĞİNİN MARKA İTİBARINA ETKİSİ

Markalar arasındaki rekabetin artması sonucunda markalarla ilgili farkındalık oluşturabilmek ve tüketicinin zihninde yer edinebilmek için markalar farklı reklam çekiciliklerini kullanılmaktadırlar. Bu reklam çekiciliklerinden biri de duygusal reklam çekiciliğidir. Reklamlarda duygusal çekicilikler kullanılarak tüketicilerin his dünyalarına etki edip onlarda istenilen yönde davranış değişikliği yaratmak istenilmektedir. Ayrıca marka ile tüketici arasında duygusal bir bağ oluşturup marka sadakati yaratmaya çalışılmaktadır. Markalar duygusal satış vaadini kullanarak marka itibarını artırmak ve böylece marka değerini geliştirmek istemektedirler. Bu çalışmanın amacı çekicilik unsurlarından olan duygusal satış vaadinin (esp) marka itibarına etkisinin olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda nicel araştırma yöntemi kullanılarak anket (survey) tekniğinden yararlanılmış ve elde edilen veriler, frekans, faktör, regresyon analizlerine tabi tutulmuştur. Araştırma sonucuna göre, duygu çekiciliğinin kullanılması marka itibarını etkilemektedir. 

OVERVIEW OF ADVERTISEMENTS IN TURKISH LOCAL PRESS: EXAMPLE OF ISTANBUL AND ANKARA

In this study, the quality of advertisements in Turkish local press will be examined. In order to determine this quality, advertisements in the newspapers of Istanbul and Ankara will be classified according to their topics, numbers, types, themes, and pages for a week-period. After this classification, the data will be compared to each other and an overview of the advertisements in Turkish local media will be presented. This overview will give; the orientation of advertising activities in local media, themes advertised and importance -in terms of quantitative data- of the advertisements

Kaynakça

ASLAN, Emre Ş. ve YILDIZ, Sibel (2018). Marka Reklamlarında Kullanılan Korku Çekiciliği Üzerine Nitel Bir Araştırma, Atatürk İletişim Dergisi, 15, s.59-88. ATEŞ, Sezgin (2016). Siyasal Reklamlarda Duygusal Çekicilik Kullanımı: 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde Siyasal Partiler Tarafından Üretilen Reklam Filmlerinin Analizi, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 3 (12), s. 85-103. AYDOĞAN, Hediye (2018). Sosyal Reklamlarda Korku Çekiciliği: “İhlalsiz Trafik”, Journal of Yasar University, 13 (50), s.210-231.ÇAKAR, Serpil (2009). Reklamlarda Korku Çekiciliğinin Kullanılması, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. ÇEÇEN, A. Rezan (2002). Duygular İnsan Yaşamında Neden Vazgeçilmez ve Önemlidir?, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (9), s.164-170. DAVIES Gary, CHUN Rosa, DA SILVA, Rui Vinhas ve ROPER, Stuart (2010). Corporate Reputation and Competitiveness, Routledge Taylor and Francis Group, New York. DOYLE, Peter and STERN, Phillip (2006). Marketing Management and Strategy, Fourth Edition, Prentice Hall-Pearson Education Limited, Harlow. ELDEN Müge ve BAKIR, Uğur (2010). Reklam Çekicilikleri: Cinsellik, Mizah, Korku, Birinci Baskı, İstanbul: İletişim yayınları. EŞİYOK, Elif (2017). Dergi Reklamlarındaki Reklam Çekiciliklerine Yönelik Bir İnceleme: All Dergisi Örneği’’, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 5 (2), s. 641-656. FISK, Peter (2008). İş Dehası, Çev: Tuğçe Esener, İstanbul: MediaCat Kitapları FOMBRUN, Charles J. (1998). Indices of Corporate Reputation: An Analysis of Media Rankings and Social Monitors’ Ranking, Corporate Reputation Review, 1 (4), p327-340. https://link.springer.com/article/10.1057%2Fpalgrave.crr.1540055 (Erişim Tarihi: 3.06.2018). KIRDAR, Yalçın (2003). Marka Stratejilerinin Oluşturulması; Coca-Cola Örneği, Review of Social, Economic & Business Studies, Vol.3/4, s.233-250. KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane; BRADY, Mairead; GOODMAN, Malcolm ve HANSEN, Torben (2009). Marketing Management, Pearson Education Limited, Harlow. LANGHAM, Tony (2019). Reputation Management, The Future of Corporate Communications and Public Relations, Emerald Publishing, Bingley, United Kingdom. LIEHR-GOBBERS, Kerstin ve STORCK, Christopher (2011). Reputation Management, (Editörler) Sabrina Helm, Kerstin, Liehr-Gobbers ve Christopher Storck, Reputation Management (İçinden), Springer, Berlin, s.17- 22. PİLE, Tim (2001). Toplam İletişim Stratejisi, derleyen: Leslie Butterfield, Reklamda Mükemmele Ulaşmak (içinden), (Çev: Muharrem Ayın vd.), İstanbul: Reklamcılık Vakfı Yayınları, s. 239-251 PRINGLE, Hamish ve THOMPSON Marjorie (2000). Marka Ruhu, (Çev: Zeynep Yelçe ve Canan Feyyat) İstanbul: Scala Yayıncılık. RIVKIN, Steve ve SUTHERLAND, Fraser (2011). Bir Marka Adı Yaratmak, (Çev: Uğur Merter, Deniz Arı), İstanbul: Brandage Yayınları. SARUHAN, Şadi Can ve ÖZDEMİRCİ, Ata (2016). Bilim, Felsefe ve Metodoloji, Dördüncü Baskı, İstanbul: Beta Basım. ŞENER, Gülcan ve UZTUĞ, Ferruh (2011). Reklamda Cinsel Çekiciliklerin İletişim Etkisi ile Ahlaki Değerlendirmesine Yönelik Tutum Araştırması, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (3), s. 153-167. UZTUĞ, Ferruh (2003). Markan Kadar Konuş! Marka İletişimi Stratejileri, İkinci Baskı, İstanbul: Mediacat Yayınları.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { e-gifder584158, journal = {Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi}, issn = {2146-3301}, eissn = {2146-3301}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {1492 - 1511}, doi = {10.19145/e-gifder.584158}, title = {DUYGUSAL SATIŞ VAADİ (ESP): DUYGU ÇEKİCİLİĞİNİN MARKA İTİBARINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Aslan, Emre Ş. and Özkan, Nihal and Özkan, Şakire and Değer, Mezra} }
APA Aslan, E , Özkan, N , Özkan, Ş , Değer, M . (2019). DUYGUSAL SATIŞ VAADİ (ESP): DUYGU ÇEKİCİLİĞİNİN MARKA İTİBARINA ETKİSİ . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , e-gifder, cilt: 7, Uluslararası Türk Dünyası Basın Sempozyumu Özel Sayısı, Aralık, 2019 , 1492-1511 . DOI: 10.19145/e-gifder.584158
MLA Aslan, E , Özkan, N , Özkan, Ş , Değer, M . "DUYGUSAL SATIŞ VAADİ (ESP): DUYGU ÇEKİCİLİĞİNİN MARKA İTİBARINA ETKİSİ" . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 7 (2019 ): 1492-1511 <
Chicago Aslan, E , Özkan, N , Özkan, Ş , Değer, M . "DUYGUSAL SATIŞ VAADİ (ESP): DUYGU ÇEKİCİLİĞİNİN MARKA İTİBARINA ETKİSİ". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 7 (2019 ): 1492-1511
RIS TY - JOUR T1 - DUYGUSAL SATIŞ VAADİ (ESP): DUYGU ÇEKİCİLİĞİNİN MARKA İTİBARINA ETKİSİ AU - Emre Ş. Aslan , Nihal Özkan , Şakire Özkan , Mezra Değer Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19145/e-gifder.584158 DO - 10.19145/e-gifder.584158 T2 - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1492 EP - 1511 VL - 7 IS - 3 SN - 2146-3301-2146-3301 M3 - doi: 10.19145/e-gifder.584158 UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi DUYGUSAL SATIŞ VAADİ (ESP): DUYGU ÇEKİCİLİĞİNİN MARKA İTİBARINA ETKİSİ %A Emre Ş. Aslan , Nihal Özkan , Şakire Özkan , Mezra Değer %T DUYGUSAL SATIŞ VAADİ (ESP): DUYGU ÇEKİCİLİĞİNİN MARKA İTİBARINA ETKİSİ %D 2019 %J Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi %P 2146-3301-2146-3301 %V 7 %N 3 %R doi: 10.19145/e-gifder.584158 %U 10.19145/e-gifder.584158
ISNAD Aslan, Emre Ş. , Özkan, Nihal , Özkan, Şakire , Değer, Mezra . "DUYGUSAL SATIŞ VAADİ (ESP): DUYGU ÇEKİCİLİĞİNİN MARKA İTİBARINA ETKİSİ". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 7 / 3 (Aralık 2019): 1492-1511 .
AMA Aslan E , Özkan N , Özkan Ş , Değer M . DUYGUSAL SATIŞ VAADİ (ESP): DUYGU ÇEKİCİLİĞİNİN MARKA İTİBARINA ETKİSİ. e-gifder. 2019; 7(3): 1492-1511.
Vancouver Aslan E , Özkan N , Özkan Ş , Değer M . DUYGUSAL SATIŞ VAADİ (ESP): DUYGU ÇEKİCİLİĞİNİN MARKA İTİBARINA ETKİSİ. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2019; 7(3): 1492-1511.
IEEE E. Aslan , N. Özkan , Ş. Özkan ve M. Değer , "DUYGUSAL SATIŞ VAADİ (ESP): DUYGU ÇEKİCİLİĞİNİN MARKA İTİBARINA ETKİSİ", Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, c. 7, sayı. 3, ss. 1492-1511, Ara. 2019, doi:10.19145/e-gifder.584158