HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK AMASYA YEREL GAZETELERİNİN WEB SİTELERİ VE SOSYAL MEDYA HESAPLARININ KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Dün, “yazılı ve görsel basın” başlığı altında gazete, radyo ve televizyon medya hizmeti sunmaktaydı. Bugün ise yaşanan teknolojik gelişimler sayesinde mobil iletişim, internet tabanlı medya ve sosyal medya ortamlarından oluşan “yeni medya” varlığını göstermiştir. Kurwell’in ifade ettiği üzere, insanlar cebinde taşıyabileceği bir teknolojiye sahip olmaktadır. Geleneksel bir araç olan gazeteler ve bu gazetelerin yeni medya platformlarını kullanımı, çalışmanın konusuna karşılık gelmektedir. Bu yönde Amasya’nın 8 yerel gazetesinin (Taşova Gazetesi, Yeşilirmak Gazetesi, Amasya Objektif, Pusula Gazetesi, Amasya Kent Gazetesi, Suluovanın Sesi Gazetesi, Amasya Yorum Gazetesi, Gümüşhacıköy Haber Gazetesi) web sitelerini ve sosyal medya hesaplarını, halkla ilişkiler bağlamında incelemek ise araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaca ulaşmak için başvurulan içerik analizine göre yapılan değerlendirme sonucunda geleneksel kitle iletişim araçlarından farklı olarak yeni medya ortamlarında karşılıklı etkileşim, paylaşım ve görüş bildirme durumunun ön plana çıktığı görülmüştür. Ayrıca adı geçen yerel gazetelerin medyayı kullanım amacına ilişkin elde edilen bulguların, konuya dair literatürde yer bulan araştırmaları destekler yönde olması, çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. 

A RESEARCH ON USAGE OF WEBSITES AND SOCIAL MEDIA ACCOUNTS OF AMASYA LOCAL NEWSPAPERS AS PUBLIC RELATIONS TOOL

In the past, newspaper, radio and television under the heading “written and visual media” used to provide media service. Today the “new media” which consists of mobile communication, media based on internet and social media emerged through technological advancements. As Kurwell state, people have a technology which fits in their pockets. Newspapers which are traditional medium and usage of the new media platforms of those newspapers are the subject of this work. The aim of this research is to examine the web sites and social media accounts of 8 local newspapers (Taşova Newspaper, Yeşilırmak Newspaper, Amasya Objektif, Pusula Newspaper, Amasya Kent Newspaper, Suluovanın Sesi Newspaper, Amasya Yorum Newspaper, Gümüşhacıkoy Newspaper) in the city Amasya in the context of public relations. On this purpose content analysis has been used for the examination and the findings indicate that reciprocal sharing and presenting opinion and interaction come into prominence in the new media tools as different than traditional mass media tools. Moreover, the findings which support the researches in the relevant literature about media usage goals of local newspapers indicate the significance of the work.

Kaynakça

KAYNAKÇAKitaplar:ARIKAN, Rauf (2011). Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Ankara: Nobel Yayınları.AZİZ, Aysel (2010). İletişime Giriş, İstanbul: Hiperlink Yayınları. GİRGİN, Atilla (2001). Yerel Gazetecilik, İstanbul: İnkılap Yayınları.Phillips, David and Young, Philip. (2009). On-line Public Relations: A Practical Guide To Developing Online strategy In The World Of Social Media, London: Kogan Page.Kitap İçinde Yayın (Bölüm ya da Makale):GEZGİN, Suat (2002). İnternet Çağında Gazetecilik Bildiri Kitabı, “Geleneksel Basın ve İnternet Gazeteciliği”, ss. 29-36, İstanbul: Metis Yayınları.MANNTEUFEL, Ingo (2002). İnternet Çağında Gazetecilik Bildiri Kitabı, “Deutsche Welle ve 31 Dilde İnternet Yayını”, ss. 105-107, İstanbul: Metis Yayınları, Makaleler:ATEŞ, Vildan ve Karacan, Hacer (2009). “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Web Sitesi Kullanılabilirlik Analizi”, International Journal of Informatics Technologies, Cilt: 2 Sayı: 2, ss. 33-38.AYDOĞAN, Aylin (2012). “İletişim Araştırmalarında İnternet Gazeteciliği: Bağlamsal Çalışmaların Eksikliği”, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı: 35, ss. 19-41.AYDOĞAN, Derya (2013). “Türkiye’de Dijital Gazetecilik: Habertürk ve Hürriyet Gazeteleri Örneği”, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC, Cilt: 3 Sayı: 3, ss. 26-40.DEĞİRMENCİOĞLU, Gürsoy (2011) “Yerel Basında Yeni Medya Ve Sosyal Paylaşım Sitelerinin Kullanımı: Kocaeli’de Yayımlanan Yerel Gazetelerin İnternet Siteleri Üzerine Bir İnceleme”, Online Academic Journal of Information Technology, Cilt: 2 Sayı: 5, ss. 19-31.KUYUCU, Mihalis (2017). “İnternet Gazeteciliğinin Geleneksel Gazetelerle Savaşı: İnternet Gazeteciliği Geleneksel Gazeteciliği Bitirdi mi? Üniversite Öğrencilerinin İnternet Gazeteciliği ile İlgili Görüşleri Üzerine Bir Güncelleme”, İstanbul Ticaret Üniversitesi 1. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı, ss. 436-456.SÜTÇÜ, Cem S. ve Bayrakçı, Serkan (2014). “Sosyal Medya Gazeteleri Nasıl Etkiliyor? Haberlerin Twitter’da Yayılması Üzerine Bir Araştırma”, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC, Cilt: 4 Sayı: 2, ss. 40-52.WHİTE, Candace ve Raman, Niranjan (1999). “The World Wide Web as a Public Relations Medium: The Use of Research, Planning and Evaluation in Web Site Development”, Public Relations Review, Volume: 25 Issue: 4, Winter, pp. 405-419.İnternet Kaynakları:http://www.sanalbasin.com/tasova-gazetesi, Erişim Tarihi: 10 Şubat 2019.http://www.sanalbasin.com/yesilirmak-gazetesi, Erişim Tarihi: 7 Şubat 2019.http://www.sanalbasin.com/amasya-objektif-gazetesi, Erişim Tarihi: 10 Şubat 2019.http://www.sanalbasin.com/site/merzifon-pusula-gazetesi-30323, Erişim Tarihi: 5 Şubat 2019.http://www.amasyakent.com/, Erişim Tarihi: 9 Şubat 2019.http://www.sanalbasin.com/site/suluovanin-sesi-gazetesi-24885, Erişim Tarihi: 10 Şubat 2019.http://www.sanalbasin.com/site/amasya-yorum-gazetesi-15487, Erişim Tarihi: 7 Şubat 2019.http://www.sanalbasin.com/site/gumushacikoy-haber-gazetesi-16085, Erişim Tarihi: 5 Şubat 2019.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { e-gifder583109, journal = {Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi}, issn = {2146-3301}, eissn = {2146-3301}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {1533 - 1548}, doi = {10.19145/e-gifder.583109}, title = {HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK AMASYA YEREL GAZETELERİNİN WEB SİTELERİ VE SOSYAL MEDYA HESAPLARININ KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Çalışır, Gülsüm} }
APA Çalışır, G . (2019). HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK AMASYA YEREL GAZETELERİNİN WEB SİTELERİ VE SOSYAL MEDYA HESAPLARININ KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , e-gifder, cilt: 7, Uluslararası Türk Dünyası Basın Sempozyumu Özel Sayısı, Aralık, 2019 , 1533-1548 . DOI: 10.19145/e-gifder.583109
MLA Çalışır, G . "HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK AMASYA YEREL GAZETELERİNİN WEB SİTELERİ VE SOSYAL MEDYA HESAPLARININ KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 7 (2019 ): 1533-1548 <
Chicago Çalışır, G . "HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK AMASYA YEREL GAZETELERİNİN WEB SİTELERİ VE SOSYAL MEDYA HESAPLARININ KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 7 (2019 ): 1533-1548
RIS TY - JOUR T1 - HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK AMASYA YEREL GAZETELERİNİN WEB SİTELERİ VE SOSYAL MEDYA HESAPLARININ KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Gülsüm Çalışır Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19145/e-gifder.583109 DO - 10.19145/e-gifder.583109 T2 - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1533 EP - 1548 VL - 7 IS - 3 SN - 2146-3301-2146-3301 M3 - doi: 10.19145/e-gifder.583109 UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK AMASYA YEREL GAZETELERİNİN WEB SİTELERİ VE SOSYAL MEDYA HESAPLARININ KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Gülsüm Çalışır %T HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK AMASYA YEREL GAZETELERİNİN WEB SİTELERİ VE SOSYAL MEDYA HESAPLARININ KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2019 %J Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi %P 2146-3301-2146-3301 %V 7 %N 3 %R doi: 10.19145/e-gifder.583109 %U 10.19145/e-gifder.583109
ISNAD Çalışır, Gülsüm . "HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK AMASYA YEREL GAZETELERİNİN WEB SİTELERİ VE SOSYAL MEDYA HESAPLARININ KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 7 / 3 (Aralık 2019): 1533-1548 .
AMA Çalışır G . HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK AMASYA YEREL GAZETELERİNİN WEB SİTELERİ VE SOSYAL MEDYA HESAPLARININ KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. e-gifder. 2019; 7(3): 1533-1548.
Vancouver Çalışır G . HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK AMASYA YEREL GAZETELERİNİN WEB SİTELERİ VE SOSYAL MEDYA HESAPLARININ KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2019; 7(3): 1533-1548.
IEEE G. Çalışır , "HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK AMASYA YEREL GAZETELERİNİN WEB SİTELERİ VE SOSYAL MEDYA HESAPLARININ KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, c. 7, sayı. 3, ss. 1533-1548, Ara. 2019, doi:10.19145/e-gifder.583109