Tıpta eğitim raporu

Dünyada nüfus başına en fazla tıp fakültesi ülkemizde mevcuttur. Dünya'da Tıp Öğrencisi/Öğretim üyesi oranları incelendiğinde, Af- rika'da 5.42; Amerika Birleşik Devletleri'nde eyaletlere göre 1.1-2.50; Avrupa'da 3.31; Güneydoğu Asya'da 2.42; Batı Pasifik'te 1.96'dır. Ülkemiz'de bu oran 3.5'tan, öğrenci artış hızı ile 4.2'ye ulaşmıştır. Dünya ortalaması ise 2.73'tür. Fakültemiz öğretim üyesi/öğrenci oranı öncelikle Türkiye ortalamaları düzeyine çıkarılmalıdır. Daha ideali ise dünyanın gelişmiş ülkelerinde gördüğümüz ve eğitim-a- raştırma düzeyi ile paralel giden oranlara ulaşmaktır

Kaynakça

Sayek İ, Odabaşı O, Kiper N. Türkiye'de mezuniyet öncesi tıp eğiti- mi-2010. Türk Ped Arş 2011;46:331-6.

Aygün H. Medimagazin. Tıbbiyede kontenjan 9 bini geçti. Pazar- tesi, 25 Mart 2013.

Sayek İ, Odabaşı O, Kiper N. Türk Tabipleri Birliği mezuniyet ön- cesi tıp eğitimi raporu 2010. Birinci Baskı, Aralık 2010, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınlar.

Özer M. Türkiye'de Yükseköğretimde Büyüme ve Öğretim Üyesi Arzı. Yükseköğretim ve Bilim Derg 2011; 1:23-6.

Boelen C, Boyer MH. A View of the World' s Medical Schools Defi- ning New Roles. www.iaomc.org/WHOReptMedSchools.pdf 2001

Kaynak Göster

714 254

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Tıp eğitimine başlarken

Şerefnur ÖZTÜRK, Kamile MARAKOĞLU, Levent KEBABCILAR, Ayşegül BAYIR, Halil Haldun EMİROĞLU, KAMİL HAKAN DOĞAN, Seza APİLİOĞULLARI, Nedim AKGÜN, Yusuf ERDEM, Sevim UÇAR, Rukiye SEVİNÇ, Ayşe Begüm SATMAZ, Şeref ERDOĞAN, Hasan OZANTÜRK

Türkiye'de tıp bilimleri alanında insan gücü durumu

Şerefnur ÖZTÜRK, Kamile MARAKOĞLU, Levent KEBABCILAR, Ayşegül BAYIR, Halil Haldun EMİROĞLU, Kamil Hakan DOĞAN, Seza APİLİOĞULLARI, Nedim AKGÜN, Yusuf ERDEM, Sevim UÇAR, Rukiye SEVİNÇ, Ayşe Begüm SATMAZ, Şeref ERDOĞAN, Hasan OZANTÜRK

Nasıl bir tıp fakültesi? Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin misyonu, vizyonu ve mezun olacak hekim özelliğine ilişkin öğrencilerimizin görüşleri

Kamil Hakan DOĞAN, Seza APİLİOĞULLARI, Nedim AKGÜN, Yusuf ERDEM, Sevim UÇAR, Rukiye SEVİNÇ, Ayşe Begüm SATMAZ, Şeref ERDOĞAN, Hasan OZANTÜRK

En iyi dünya üniversiteleri arasına girebilmek; Neden önemli? Nasıl mümkün?

Şerefnur ÖZTÜRK, Kamile MARAKOĞLU, Levent KEBABCILAR, Ayşegül BAYIR, Halil Haldun EMİROĞLU, Kamil Hakan DOĞAN, Seza APİLİOĞULLARI, Nedim AKGÜN, Yusuf ERDEM, Sevim UÇAR, Rukiye SEVİNÇ, Ayşe Begüm SATMAZ, Şeref ERDOĞAN, Hasan OZANTÜRK

Tıpta eğitim raporu

Şerefnur ÖZTÜRK, Kamile MARAKOĞLU, Levent KEBABCILAR, Ayşegül BAYIR, Halil Haldun EMİROĞLU, Kamil Hakan DOĞAN, Seza APİLİOĞULLARI, Nedim AKGÜN, Yusuf ERDEM, Sevim UÇAR, Rukiye SEVİNÇ, Ayşe Begüm SATMAZ, Şeref ERDOĞAN, Hasan OZANTÜRK