En iyi dünya üniversiteleri arasına girebilmek; Neden önemli? Nasıl mümkün?

Türkiyedeki üniversiteler dünya sıralamalarında hızla üst sıralara yükselmektedir. Dünya çapında bir üniversite olmak neden önemli- dir? Dünyanın ilk 500 üniversitesi içine girmenin kriterleri nelerdir? Bu yazının amacı bu iki soruya açıklık getirmektir.

Kaynakça

Dünya sıralamalarında 143 Türk üniversitesinin durumu Tem- muz-2012 URAP (University Ranking by Academic Performance) Available at: http://tr.urapcenter.org/2011_2/143_Turk_Universi- tesinin_durumu_(15.07.2012).pdf. Erişim tarihi 25 Haziran 2013.

Gökbel H, Güleş H.K. Dünya çapinda üniversitelerin özellikleri. Paper presented at: International higher education symposium. 17- 19 October 2012; Aksaray, Turkey.

İbrahim Ortaş, Milliyet blog. ilk 500 üniveriteye gimek, dünya ça- pında üniversite. 28 Mart 2010.

Saka Y, Yaman S. Üniversite sıralama sistemleri; Kriterler ve yapı- lan Eleştiriler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 2011;1:72-9.

QS'in 30 bilim alanındaki üniversite sıralaması ve üniversite- lerimizin yeri Mayis 2013. Available at: http://tr.urapcenter. org/2012/2013_QS_TOPUNIVERSITIES_SUBJECT_TURKIYE_ RAPORU.pdf . Erişim tarihi 25 Haziran 2013.

URAP2011. Tıp alanındaki üniversitelerin sıralaması. Available at: http://tr.urapcenter.org/2012/2012_t13.php. Erişim tarihi 25 Ha- ziran 2013.

Kaynak Göster

949 645

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Türkiye'de tıp bilimleri alanında insan gücü durumu

Şerefnur ÖZTÜRK, Kamile MARAKOĞLU, Levent KEBABCILAR, Ayşegül BAYIR, Halil Haldun EMİROĞLU, Kamil Hakan DOĞAN, Seza APİLİOĞULLARI, Nedim AKGÜN, Yusuf ERDEM, Sevim UÇAR, Rukiye SEVİNÇ, Ayşe Begüm SATMAZ, Şeref ERDOĞAN, Hasan OZANTÜRK

Tıp eğitimine başlarken

Şerefnur ÖZTÜRK, Kamile MARAKOĞLU, Levent KEBABCILAR, Ayşegül BAYIR, Halil Haldun EMİROĞLU, KAMİL HAKAN DOĞAN, Seza APİLİOĞULLARI, Nedim AKGÜN, Yusuf ERDEM, Sevim UÇAR, Rukiye SEVİNÇ, Ayşe Begüm SATMAZ, Şeref ERDOĞAN, Hasan OZANTÜRK

Nasıl bir tıp fakültesi? Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin misyonu, vizyonu ve mezun olacak hekim özelliğine ilişkin öğrencilerimizin görüşleri

Kamil Hakan DOĞAN, Seza APİLİOĞULLARI, Nedim AKGÜN, Yusuf ERDEM, Sevim UÇAR, Rukiye SEVİNÇ, Ayşe Begüm SATMAZ, Şeref ERDOĞAN, Hasan OZANTÜRK

En iyi dünya üniversiteleri arasına girebilmek; Neden önemli? Nasıl mümkün?

Şerefnur ÖZTÜRK, Kamile MARAKOĞLU, Levent KEBABCILAR, Ayşegül BAYIR, Halil Haldun EMİROĞLU, Kamil Hakan DOĞAN, Seza APİLİOĞULLARI, Nedim AKGÜN, Yusuf ERDEM, Sevim UÇAR, Rukiye SEVİNÇ, Ayşe Begüm SATMAZ, Şeref ERDOĞAN, Hasan OZANTÜRK

Tıpta eğitim raporu

Şerefnur ÖZTÜRK, Kamile MARAKOĞLU, Levent KEBABCILAR, Ayşegül BAYIR, Halil Haldun EMİROĞLU, Kamil Hakan DOĞAN, Seza APİLİOĞULLARI, Nedim AKGÜN, Yusuf ERDEM, Sevim UÇAR, Rukiye SEVİNÇ, Ayşe Begüm SATMAZ, Şeref ERDOĞAN, Hasan OZANTÜRK