Tıp eğitimine başlarken

Tıp fakültelerinin eğitimlerinde hekimliğin teorik ve uygulamalı eğitimi verilirken, hekimlik mesleğini diğer alanlardan ayıran, temel değerler olarak adlandırdığımız özelliklerin korunması ve geliştirilmesi çok önemlidir. Hekimlik mesleğini tercih eden ve bu yönde eğitim almaya başlayan hekim adayı, daha başlarken bu değerlerin ve hekim olmanın amaçlarını büyük ölçüde benimsemiştir. Fa- külte misyon ve vizyon geliştirme çalışmalarımız sırasında da bu gerçek elde edilmiştir ve tıp eğitiminde rol oynayan bütün kurum, kuruluş ve kişilerin bu değerlerin korunması ve daha da geliştirmesi için çaba göstermesi, hekimlik mesleğinin profesyonelliği kadar idealizmini de koruyacak ve geliştirecektir

Kaynak Göster

463 144

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Türkiye'de tıp bilimleri alanında insan gücü durumu

Şerefnur ÖZTÜRK, Kamile MARAKOĞLU, Levent KEBABCILAR, Ayşegül BAYIR, Halil Haldun EMİROĞLU, Kamil Hakan DOĞAN, Seza APİLİOĞULLARI, Nedim AKGÜN, Yusuf ERDEM, Sevim UÇAR, Rukiye SEVİNÇ, Ayşe Begüm SATMAZ, Şeref ERDOĞAN, Hasan OZANTÜRK

Tıp eğitimine başlarken

Şerefnur ÖZTÜRK, Kamile MARAKOĞLU, Levent KEBABCILAR, Ayşegül BAYIR, Halil Haldun EMİROĞLU, KAMİL HAKAN DOĞAN, Seza APİLİOĞULLARI, Nedim AKGÜN, Yusuf ERDEM, Sevim UÇAR, Rukiye SEVİNÇ, Ayşe Begüm SATMAZ, Şeref ERDOĞAN, Hasan OZANTÜRK

Nasıl bir tıp fakültesi? Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin misyonu, vizyonu ve mezun olacak hekim özelliğine ilişkin öğrencilerimizin görüşleri

Kamil Hakan DOĞAN, Seza APİLİOĞULLARI, Nedim AKGÜN, Yusuf ERDEM, Sevim UÇAR, Rukiye SEVİNÇ, Ayşe Begüm SATMAZ, Şeref ERDOĞAN, Hasan OZANTÜRK

En iyi dünya üniversiteleri arasına girebilmek; Neden önemli? Nasıl mümkün?

Şerefnur ÖZTÜRK, Kamile MARAKOĞLU, Levent KEBABCILAR, Ayşegül BAYIR, Halil Haldun EMİROĞLU, Kamil Hakan DOĞAN, Seza APİLİOĞULLARI, Nedim AKGÜN, Yusuf ERDEM, Sevim UÇAR, Rukiye SEVİNÇ, Ayşe Begüm SATMAZ, Şeref ERDOĞAN, Hasan OZANTÜRK

Tıpta eğitim raporu

Şerefnur ÖZTÜRK, Kamile MARAKOĞLU, Levent KEBABCILAR, Ayşegül BAYIR, Halil Haldun EMİROĞLU, Kamil Hakan DOĞAN, Seza APİLİOĞULLARI, Nedim AKGÜN, Yusuf ERDEM, Sevim UÇAR, Rukiye SEVİNÇ, Ayşe Begüm SATMAZ, Şeref ERDOĞAN, Hasan OZANTÜRK