Tetik parmak tedavisinde perkütan cerrahi gevşetme

Tetik parmak tedavisinde yaygınlaşmaya başlayan perkütan cerrahinin sonuçlarının hasta memnuniyeti açısından incelenmesi, hekim ve hasta açısından avantajların değerlendirilmesi amaçlandı. Metod: 2005-2012 yılları arasında 32 hastanın33 parmağına (19 Kadın 13 Erkek Ortalama yaş 48) 16 G enjektör iğnesi ile perkütan gevşetme uygulandı. Hastalar ortalama 10 ay izlendi. Bulgular: Uygulama sonunda tüm hastalarda kilitlenme takılma hemen düzelmiş ,ağrı hissi ise ortalama 3 gün içinde geçmişti.Müdahale sonrası ortalama 3. Günde (1gün-5gün) tüm hastalarda ağrısız tam eklem hareket açıklığı elde edilmişti .Bazı hastalarda ( 7 Hasta) ençok 30 gün süren müdahale bölgesindeki sertlik hissi dışında ciddi bir komplikasyon görülmedi. Sonuç: Tetik parmak tedavisinde perkütan cerrahi teknik kolay uygulanabilir olması,kısa sürede uygulanabilmesi,insizyon ve sütür gerektirmemesi, hastanın ertesi günü işine dönebilmesi avantajları nedeniyle, tecrübeli ellerce yapıldığı taktirde oldukça başarılı bir yöntemdir

Percutaneus surgical release for treatment of trigger finger

In this study, our aims were to investigate the results of surgical treatment of trigger finger disease through percutaneous approach, which has been used more commonly in recent years, in terms of clinical success, patient satisfaction, together its benefits for the physician and the patients. Method: Between 2005 and 2012, a total 33 fingers of 32 patients (19 F, 13 M, average age 48 years) have received percutaneous release by using 16 G injection needle. Average follow up time after the surgery was 10 months. Results: Immediately after the procedure, triggering and tripping complaints were disappeared in all patients. In addition, pain sen- sation had been relieved within 3 days in average. Pain free- complete joint movements were achieved in all patients within 3 days following the surgery. In 7 patients, sensation of rigidity was observed on surgical site which remained around 1 month; otherwise no serious complication has been noted. Conclusions: As long as it has been performed by experienced hands, percutaneous surgical intervention for the treatment of trigger finger is a simple and rapid method. In addition, it does not require any incision and suture; thereby it provides to the patients next-day return to the work

Kaynakça

Ertürk E, Altay MA, Kalander AM. Mini-açık tetik parmak gevşet- mesi. Tıp Arast Derg 2009;7:141-4.

Ertem K, İnan M, Coşkun H, Bora A. Minimal açık insizyonla gev- şetme yapılan tetik parmaklı hastalardaki cerrahi tedavi sonuçları- mız. İnönü Univ Tıp Fak Derg 2003;10:11-3.

Kılıç BA, Kıter AE, Selçuk Y. Tetik parmak tedavisinde perkütan cerrahi girişimin normal anatomik yapılara etkisi. Acta Orthop Trauma Turc 2002,36:156-258.

Sampson SP, Badalamente MA, Hurst LC, Seidman J Pathobio- logy of the human A1 pulley in trigger finger. J Hand Surg Am 1991;16:714-21.

Eastwood DM, Gupta KJ, Johnson DP. Percutaneous release of the trigger finger: an office procedure. The Journal of hand surgery 1992;17:114-7

Wolfe SW,Tenosinovitis, in. Green DP. Hotchkiss RN Green's Ope- rative hand Surgery,Vol 2 ,5th ed. Philadelphia,Elsevier Churchill Livingstone 2005 p.2137-58.

Bain GI, Turnbull J, Charles MN, et al. Percutaneous A1 pulley re- lease: a cadaveric study. The Journal of hand surgery 1995;20:781-4.

Kaynak Göster