Nadir görülen bir lenfoma türü: İntestinal lenfoma

Amaç: İnce barsak tümörleri nadir görülür. İntestinal lenfoma, özellikle jejunal yerleşimli olan daha nadirdir. Lenfomaların Hodgkin ve Non-Hodgkin lenfoma olarak iki tipi vardır. Olgu sunumu: 62 yaşında erkek hasta yaklaşık 2 yıldır karın ağrısı şikayeti nedeniyle kliniğimize başvurdu. Hastanın yapılan fizik muayenesinde sağ alt kadranda mobil, sert kıvamlı ve ağrısız kitle tesbit edildi. Ameliyatta jejuno-ileal bileşkede tümöral kitle bulundu. Patolojik incelemede lenfositik lenfoma tespit edildi. Sonuç: Prognoz histolojik tipe, evreye ve tedaviye bağlıdır. Bu tümörlerde ilk tedavi protokolu cerrahi olmakta ve sonrasında kemoterapi veya radyoterapi kombinasyonu eklenmektedir. İntestinal lenfoma nadir görülen bir vaka olduğu için sunmayı amaçladık.

A rarely seen lymphoma case: Intestinal lymphoma

Objective: Small bowel tumors are rarely seen. Intestinal lymphoma, especially located in jejunum, is seen very rare. Lymphoma has two types; Hodgkin and Non-Hodgkin. Case report: 62 years-old male patient admitted to our service for stomach ache lasted approximately for 2 years. Mobile, solid, painless mass was identified in right lower quadrant in physical examination. A tumor was found out at the jejuno-ileal junction, peroperatively. Lymphocytic lymphoma was diagnosed in pathologic investigation. Conclusion: Prognosis depends on type of histology, stage and therapy. In these tumors surgery is the first choice of therapy protocol and then combination of chemotherapy and radiotherapy is added. Since intestinal lymphomas are seen rarely we aimed to share this case.

Kaynakça

1. Devassa SS, Fears T. Non-Hodgkin’s lymphoma time trends: United States and international data. Cancer Res 1992; 52: 432-40.

2. Özer BŞ. Genel Cerrahi (Kitap) Atlas Kitabevi 1.baskı, 1994.

3. Buckley JA, Fishman EK. CT evaluation of small bowel neoplasms: Spectrum of disease. Radiographics 1998;18:379-92.

4. Freedman AS, Nadler LM. Non-Hodgkin’s lymphomas, Cancer medicine, Holland and Frei, 5. baskı, 2002, 2047.

5. Crump M, Gospodarowicz M, Shepherd FA. Lymphoma of the gastrointestinal tract. Semin Oncol 1999; 26: 324-37.

6. Radaszkiewicz T, Dragosics B, Bauer P. Gastrointestinal malignant lymphomas of MALT: Factors relevant to prognosis. Gastroenterology 1992; 102: 1628.

7. Domizio P, Owen RA, Shepherd NA, Talbot IC, Norton AC. Primary lymphoma of the small intestine: A clinicopathological study of 119 cases. Am J Surg Pathol 1993; 17: 429-42.

8. Contreary K, Nance FC, Becker WF. Primary lymphomas of the gastrointestinal tract. Ann Surg 1980, 191: 593.

9. Fisher RI, Dahlberg S, Nathwani BN, Banks PM, Miller TP, Grogan TM. A clinical analysis of two indolent entities: Mantle cell lymphoma and marginal zone lymphoma: A Southwest Oncology Group Study. Blood 1995, 85: 1075-82.

Kaynak Göster