GENERATÖRLERİN PARALEL BAĞLANMA ŞARTLARINDAN FREKANS VE FAZ AÇISI EŞİTLİĞİNİN MİKRODENETLEYİCİ TABANLI OLARAK SAĞLANMASI

Öz Bu çalışmada generatörlerin paralel bağlanması şartlarından olan frekans ve faz açısının eşitlenmesimikrodenetleyici ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma, öncelikle frekans eşitliğini sağlamakta daha sonra isefaz açılarını eşitlemektedir. Şebeke ve generatöre ait gerilim bilgileri AA/AA sinyal algılama devresi tarafındanuygun seviyelere getirilmekte ve sıfır geçiş anahtar devresi tarafından kare dalgaya dönüştürülmektedir. Karedalgaya dönüştürülen bu sinyaller, PIC16F877 mikrodenetleyicisi için C programlama dilinde hazırlananprogram tarafından, generatör sinyali referans sinyale eşleninceye kadar anahtarın iletim-kesim sürelerideğiştirilmekte böylece DA motorun ve generatörün hızı ayarlanmaktadır. Şebeke ve generatör sinyalleri eşitolduğu anda frekans eşitliği sağlanmış olmaktadır. Frekanslar eşit olduktan sonra ise, aralarındaki açısal farkınsıfıra düşme anına kadar düşürücü kıyıcının iletim-kesim oranı ayarlanarak faz açıları eşitliği sağlanmaktadır.

Kaynakça

Bayındır R., Çolak İ., Garip İ. ve Bayhan S.

“Alternatörler İçin Mikrodenetleyici Tabanlı Faz

Sırası Doğruluğu ve Faz Kopukluğu Uyarı Sistemi” Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt

, No 1, 105-117, Ankara, 2009

Eberly W. T., Schaefer C. R., “Voltage Versus

Var/Power-Factor Regulation on Synchronous

Generators”, IEEE Transaction on Industry

Applications, 38 (6): 1682-1687 (2002).

Kobayashi, T., Yokoyama, A., “An adaptive

neuro-control system of synchronous generator

for powersystem stabilization”, Energy Conversion, IEEE Transaction on, 11 (3): 621-

(1996).

Montero L.R.R., Mota W. S.,Gemerts M.W,

“Monitoring and Control System Based On

Microcomputer For Synchronous Generator”,

IEEE Transaction on Energy Conversion, 14

(4):1424-1429 (1999).

Teng J-H., Chan S-Y., Lee J-C., “A labview based

virtual instrument for power analyzers”, Power

system technology, powercon 2000, International

conference on, 1 (5): 179-184 (2000).

Henderson D. S., Lothian K., Priest J., “PC Based

Monitoring and Fault Prediction for Small

Hydroelectric Plants”, Power Station

Maintenance: Profitability Through

Reliability, (2): 28-31 (1998).

Liu W., Ding R., Wang Z., “Integrated Optimal

Control of Speed, Excitation and Load Sharing of

Paralel Operating Diesel Generator Sets”, IEEE

nd International Conference on Advances in

Power System Control, (1): 142-146 (1993).

Walsh J. P., Hancock G. C., Zeng Y., Malik O.

P.,“ Measurement setup for a power laboratory

motor generator station”, IEEE Transactions on

education, 38 (2): 150-157 (1993).

Godhwani A., Basler M.J., “A digital excitation

control system for use on brushless excited

synchronous generators”, Energy Conversion,

IEEE Transaction on, 11 (3): 616-620 (1996).

Mozina J. C., “Interconnection Protection of IPP

Generators at Commercial Industrial/Facilities”

IEEE Transaction on Industry Applications,

(3): 681-687 (2001).

LaMeres B. J., Nehrir M.H., “Design And

Implementation Of A Fuzzy Logic-Based

Voltage Controller For Voltage Regulation Of A

Synchronous Generator”, IEEE Computer

Applications in Power, 19 (4): 12 2117-2118

(2004).

İnternet: MICROCHIP “Embedded Control

Handbook”, www.microchip.com (2008).

El Fadıl H., GIRI F., “Robuts Control of Motor

Velocity Through DC-DC Buck Power

Converter”, IEEE Industrial Electronics,

IECON 2006 - 32nd Annual Conference on,

: 1563-1568 (2006).

Tasi-Fu W., Yu-Kai C., “Modeling PWM DC/DC

converters out of basic converter units”, Power

Electronics, IEEE Transactions on, 13(5):870 -

(1998).

Yüksel İ., “ Otomatik Kontrol Sistem Dinamiği

ve Denetim Sistemleri ”, Nobel Yayın Dağıtım

Ankara (2006).

Kaynak Göster

Bibtex @ { gazimmfd88450, journal = {Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-1884}, eissn = {1304-4915}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {25}, pages = {0 - }, doi = {}, title = {GENERATÖRLERİN PARALEL BAĞLANMA ŞARTLARINDAN FREKANS VE FAZ AÇISI EŞİTLİĞİNİN MİKRODENETLEYİCİ TABANLI OLARAK SAĞLANMASI}, key = {cite}, author = {Sefa, İbrahim and Bayındır, Ramazan and Gari̇p, İlhan and Bayhan, Sertaç and Çolak, İlhami} }
APA Sefa, İ , Bayındır, R , Gari̇p, İ , Bayhan, S , Çolak, İ . (2013). GENERATÖRLERİN PARALEL BAĞLANMA ŞARTLARINDAN FREKANS VE FAZ AÇISI EŞİTLİĞİNİN MİKRODENETLEYİCİ TABANLI OLARAK SAĞLANMASI . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , 25 (1) , .
MLA Sefa, İ , Bayındır, R , Gari̇p, İ , Bayhan, S , Çolak, İ . "GENERATÖRLERİN PARALEL BAĞLANMA ŞARTLARINDAN FREKANS VE FAZ AÇISI EŞİTLİĞİNİN MİKRODENETLEYİCİ TABANLI OLARAK SAĞLANMASI" . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 25 (2013 ): <
Chicago Sefa, İ , Bayındır, R , Gari̇p, İ , Bayhan, S , Çolak, İ . "GENERATÖRLERİN PARALEL BAĞLANMA ŞARTLARINDAN FREKANS VE FAZ AÇISI EŞİTLİĞİNİN MİKRODENETLEYİCİ TABANLI OLARAK SAĞLANMASI". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 25 (2013 ):
RIS TY - JOUR T1 - GENERATÖRLERİN PARALEL BAĞLANMA ŞARTLARINDAN FREKANS VE FAZ AÇISI EŞİTLİĞİNİN MİKRODENETLEYİCİ TABANLI OLARAK SAĞLANMASI AU - İbrahim Sefa , Ramazan Bayındır , İlhan Gari̇p , Sertaç Bayhan , İlhami Çolak Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 25 IS - 1 SN - 1300-1884-1304-4915 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi GENERATÖRLERİN PARALEL BAĞLANMA ŞARTLARINDAN FREKANS VE FAZ AÇISI EŞİTLİĞİNİN MİKRODENETLEYİCİ TABANLI OLARAK SAĞLANMASI %A İbrahim Sefa , Ramazan Bayındır , İlhan Gari̇p , Sertaç Bayhan , İlhami Çolak %T GENERATÖRLERİN PARALEL BAĞLANMA ŞARTLARINDAN FREKANS VE FAZ AÇISI EŞİTLİĞİNİN MİKRODENETLEYİCİ TABANLI OLARAK SAĞLANMASI %D 2013 %J Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi %P 1300-1884-1304-4915 %V 25 %N 1 %R %U
ISNAD Sefa, İbrahim , Bayındır, Ramazan , Gari̇p, İlhan , Bayhan, Sertaç , Çolak, İlhami . "GENERATÖRLERİN PARALEL BAĞLANMA ŞARTLARINDAN FREKANS VE FAZ AÇISI EŞİTLİĞİNİN MİKRODENETLEYİCİ TABANLI OLARAK SAĞLANMASI". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 25 / 1 (Şubat 2013): 0- .
AMA Sefa İ , Bayındır R , Gari̇p İ , Bayhan S , Çolak İ . GENERATÖRLERİN PARALEL BAĞLANMA ŞARTLARINDAN FREKANS VE FAZ AÇISI EŞİTLİĞİNİN MİKRODENETLEYİCİ TABANLI OLARAK SAĞLANMASI. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2013; 25(1): 0-.
Vancouver Sefa İ , Bayındır R , Gari̇p İ , Bayhan S , Çolak İ . GENERATÖRLERİN PARALEL BAĞLANMA ŞARTLARINDAN FREKANS VE FAZ AÇISI EŞİTLİĞİNİN MİKRODENETLEYİCİ TABANLI OLARAK SAĞLANMASI. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2013; 25(1): 0-.
  • ISSN: 1300-1884
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Gazi Üniversitesi

175b84.4b