JENERİK İLAÇLARIN PAZARLAMASI

Küresel boyutta sağlık harcamaları son yirmi senede önemli oranda artarken, ilaç giderleri ise toplam giderler arasında personel giderlerinden sonra ikinciyi sırayı almıştır. Artan nüfus ve ortalama ömür, sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması ve kamunun sağlık hizmetlerini finanse etmesi, şehirleşme ve sanayileşme ve sağlık pazarlamasının artması nedeniyle toplumdaki sağlık harcaması geçmişe göre artış göstermiştir. Kamunun maliyetin katlandığı yüksek seviyedeki sağlık harcamaları her devletin üzerinde durduğu stratejik bir konu haline gelmiştir. Özellikle kamu finansmanı ile gerçekleşen reçeteli ilaç pazarında önleyici sağlık anlayışının dışında, kamu harcamalarını düşürecek en önemli kalem ilaç fiyatlarıdır. İlaç fiyatları sadece kamu açıklarına yol açmamakta, ayrıca sağlık hizmetlerine erişimi sınırlandırmaktadır. Hastalar, reçeteli ilaçları, yüksek fiyatları nedeniyle alamamakta, jenerik yerine markalı ilaç almak zorunda kalan hastalar ise tedavileri için gerekli olan ilaçları devam ettirme konusunda maddi sorun yaşayıp, sağlık durumlarının daha da kötüye gitmesi durumuyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle, markalı ilaç yerine daha düşük fiyat seviyesinde olan jenerik ilaç kullanımı sağlık harcamalarını önemli ölçüde düşürecek bir politika aracı olarak durmaktadır. Markalı ilaçlar ile jenerik ilaçlar arasında ciddi fiyat farkları bulunduğundan sağlık sektöründe ilaç giderlerini kontrol etmek için jenerik ilaç üretimi teşvik edilmektedir. Bu çalışmada; pazarlama ve tanıtım yasağı olan Türkiye ilaç pazarı jenerik ilaç özelinde ve pazarlama bağlamında farklı paydaşların jenerik ilaç algısı literatür desteğinde sunulacaktır. İlaçların etkinliği konusunda uzmanlıktan kaynaklı bilgi asimetrisi, jenerik ilaçlara yönelik davranışı hastalar, eczacılar ve doktorlar açısından incelenmeye değer kılmaktadır.

___

 • BARDEY, David, JARAMILLO, Fernando, “Unemployment İnsurance/Severance Payments And İnformality İn Developing Countries”, Tse Working Paper, 2011, s. 11-257.
 • ALFONSO-CRISTANCHO, R., ANDIA, T., BARBOSA, T., & Watanabe, J. H., “Definition and classification of generic drugs across the World”, Applied health economics and health policy, 2015, 13(1), s. 5-11.
 • AL-GEDADI, N. A., & HASSALI, M. A., “Pharmacists' views on generic medicines: a review of the literature”, Journal of Generic Medicines, 2008, 5(3),s. 209-218.
 • CHOO, E. K., & RAJKUMAR, S. V., “Medication shortages during the COVID-19 crisis: what we must do”, In Mayo Clinic Proceedings, 2020 (Vol. 95, No. 6, pp. 1112-1115). Elsevier.
 • FDA, “Generic Drugs”., 2002, https://www.fda.gov/drugs/buying-using-medicine-safely/generic-drugs
 • FTC (2017). Understanding Competition in Prescription Drug Markets: Entry and Supply Chain Dynamics, https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_events/1255653/understanding_competition_in_prescription_drug_markets_workshop_slides_11-8-17.pdf
 • GREENSLIT, N., “depression and consumption: Psychopharmaceuticals, Branding, and New Identity Practices”. Culture, medicine and psychiatry, 29(4), 2005, s. 477-502.
 • HAQUE, M., “Generic medicine and prescribing: a quick assessment”, 2017 Advances in Human Biology, 7(3), s. 101.
 • HOLOVAC, M. A., “A balancing act in the United States Drug Industry: pioneer and generic drugs, the Orange Book, marketing protection and the US consumer”, World Patent Information, 2004, 26(2), 123-129.
 • İEİS (2022). İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası 2021 İlaç Sektörü Raporu. https://www.ieis.org.tr/static/shared/publications/pdf/1722Jf1Q_tr_ilac_sektoru_2021.pdf
 • Manzoli, L., Flacco, M. E., Boccia, S., D’Andrea, E., Panic, N., Marzuillo, C., ... & Ioannidis, J. (2016). Generic versus brand-name drugs used in cardiovascular diseases. European journal of epidemiology, 31(4), 351-368.
 • NYT (1986). The Generic Drug Scandal. https://www.nytimes.com/1989/10/02/opinion/the-generic-drug-scandal.html
 • OECD (2022). Health at a Glance 2021, OECD Indicators, Generics and biosimilars https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2021_ae3016b9-en
 • Sampat, B. N., & Shadlen, K. C. (2021). The COVID-19 Innovation System: Article describes innovations that emerged during the COVID-19 pandemic. Health Affairs, 40(3), 400-409.
 • Singer, H. (2022). Neoliberal Economists Are Giving Biden Bad Advice on Inflation. https://www.promarket.org/2022/06/17/neoliberal-economists-are-giving-biden-bad-advice-on-inflation/
 • Sağlık Bakanlığı (2021). Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2019 yılı. https://sbsgm.saglik.gov.tr/Eklenti/40564/0/saglik-istatistikleri-yilligi-2019pdf.pdf
 • Simoens, S., & De Coster, S. (2006). Sustaining generic medicines markets in Europe. Journal of Generic Medicines, 3(4), 257-268.
 • SVGM (2021). Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2020 İlaç Sektörü Raporu. https://www.sanayi.gov.tr/assets/pdf/plan-program/IlacSektorRaporu(2020).pdf
 • Time (2022). How the Inflation Reduction Act Could Lower Your Drug Costs. https://time.com/6204409/inflation-reduction-act-health-care-drug-costs/
 • TÜİK (2021). Sağlık Harcamaları İstatistikleri, 2020.https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Saglik-Harcamalari-Istatistikleri-2020-37192
 • Vokinger, K. N., Kesselheim, A. S., Avorn, J., & Sarpatwari, A. (2017). Strategies that delay market entry of generic drugs. JAMA internal medicine, 177(11), 1665-1669.
 • Wong, Z. Y., Hassali, M. A., Alrasheedy, A. A., Saleem, F., Yahaya, A. H. M., & Aljadhey, H. (2014). Malaysian generic pharmaceutical industries: perspective from healthcare stakeholders. Journal of Pharmaceutical Health Services Research, 5(4), 193-203.