Çift Kabuk Cephe Sistemlerinin Sıcak ve Soğuk İklim Bölgeleri için Isıl Performanslarının İncelenmesi

Çift kabuk cepheler bina enerji performansı ve konfor koşullarının iyileştirilmesi için geliştirilmiş etkin sistemlerdir. Uygun bileşenlerle donatıldıkları, doğru yönlendirilip boyutlandırıldıkları takdirde bina ısıl yüklerinin azaltılması, iç hava kalitesinin arttırılması, gürültü ve güneş kontrolünün sağlanması noktasında önemli katkılar sağlamaktadırlar. Bu çalışmanın amacı son yıllarda kullanımı yaygınlaşan bu sistemlerinin sıcak ve soğuk iklim bölgeleri için performanslarının değerlendirilmesidir. Bu amaçla farklı derece gün bölgelerinde bulunan Adana (sıcak bölge) ve Erzurum (soğuk bölge) illerine ait coğrafi ve iklim koşullarında bir ofis binası örneği üzerinden simülasyonlar yapılmıştır. Çift kabuk cephelerin her bir bölge için 8 farklı yönlenme ve boşluk genişliği ile oluşturulan alternatif durumlarına ait ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyaçları Design Builder yazılımı ile belirlenmiştir. Sonuç olarak sıcak iklim bölgesindeki Adana koşullarında ısıl yükler içinde %92.91 oranında önemli yer tutan soğutma yüklerinin azaltılması için en uygun yönlenmenin kuzey, Erzurum için ise hem ısıtma hem de soğutma amaçlı ihtiyaç duyulan enerji miktarının optimize edilmesi için en uygun yönlenmenin güney yönüne doğru olacağı belirlenmiştir. Çift kabuk performansını etkileyen önemli parametrelerden olan boşluk genişliğinin en uygun değerinin iki bölge için de 60 cm olduğu tespit edilmiştir.

Investigation of Thermal Performance of Double Skin Facade Systems for Hot and Cold Climate Regions

Double skin facades are effective systems developed to improve building energy performance and comfort conditions. If equipped with appropriate components, oriented and dimensioned correctly, they significantly reduce building thermal loads, and improve indoor air quality, noise and solar control. This study aims to evaluate the performance of these systems, which have been widely used in recent years, for hot and cold climate zones. For this purpose, simulations were carried out on an office building example in the geographical and climatic conditions of Adana (hot zone) and Erzurum (cold zone) provinces located in different degree day zones. The heating and cooling energy requirements of the alternative conditions of the double shell facades with 8 different orientations and gap widths for each region were determined by Design Builder software. As a result, it was determined that the most suitable orientation for reducing the cooling loads, which have an important place in 92.91% of the thermal loads in Adana conditions in the hot climate zone, would be towards the north, and for Erzurum, the most suitable orientation for optimizing the amount of energy needed for both heating and cooling would be towards the south. It was determined that the most appropriate value of the gap width, which is one of the important parameters affecting the double shell performance, is 60 cm for both regions.

___

 • Labaran YH, Mathur VS, Farouq, MM. The carbon footprint of construction industry: a review of direct and indirect emission. J Sustain Const Mater Technol 2021; 6(3): 101–115.
 • Zainordin N, Zahra, DBF. Factors contributing to carbon emission in construction activity. Aer-Adv Eng Res (2020); 200: 176-182.
 • Yıldız Y. Impact of energy efficiency standard and climate change on summer thermal comfort conditions: a case study in apartment building. GU J Sci 2015; 27(3): 1005-1013.
 • Akpan UF, Akpan GE. The contribution of energy consumption to climate change: a feasible policy direction. Int. J. Energy Econ. Policy 2012; 2 (1): 21-33.
 • Aqilah N, Rijal HB, Zaki SA. A review of thermal comfort in residential buildings: comfort threads and energy saving potential. Energies 2022; 15(23): 9012.
 • Niemann P, Schmitz G. Impacts of occupancy on energy demand and thermal comfort for a large-sized administration building. Build Environ 2020; 182: 107027.
 • Abanda FH, Byers L. An investigation of the impact of building orientation on energy consumption in a domestic building using emerging BIM (Building Information Modelling). Energy 2016; 97: 517-527
 • Lapisa R. The effect of building geometric shape and orientation on its energy performance in various climate regions. Int J GEOMATE 2019; 16 (53): 113-119.
 • Martinopoulos G, Papakostas KT, Papadopoulos AM. A comparative review of heating systems in eu countries, based on efficiency and fuel cost. Renew Sust Energ Rev 2018; 90: 687-699.
 • Crespi G, Abba I, Corgnoti SP. Innovative metrics to evaluate HVAC systems performances for meeting contemporary loads in buildings. Energy Reports 2022; 8: 9221-9231.
 • Alwetaishi M. Impact of glazing to wall ratio in various climatic regions: a case study. J King Saud Univ Eng Sci 2019; 31: 6-18.
 • Malka L, Kuriqi A, Haxhimusa A. Optimum insulation thickness design of exterior walls and overhauling cost to enhance the energy efficiency of Albanian's buildings stock. J Clean Prod 2022; 381: 135160.
 • Ghilardi LMP, Castelli AF, Moretti L, Marini M. Co-optimization of multi-energy system operation, district heating/cooling network and thermal comfort management for buildings. Appl Energ 2021; 302: 117480.
 • Ahmed MMS, Abel-Rahman AK, Ali AHH, Suzuki M. Double skin façade: the state of art on building energy efficiency. J Clean Energy Technol 2016; 4(1): 84-89.
 • Preet S, Mathur J, Mathur S. (2022). Influence of geometric design parameters of double skin façade on its thermal and fluid dynamics behavior: A comprehensive review. Sol Energy 2022; 236: 249-279.
 • Hülagü S, Köksal Özbalta T, Başaran T. Çift kabuk cephe sisteminin bina ısıl performansına etkisinin deneysel ve sayısal olarak incelenmesi. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi 2021; 41(1): 119-132.
 • Göksal Özbalta T, Yıldız Y. Sıcak-nemli iklimde çift kabuk cephe enerji performansının incelenmesi. Metu J Fac Archıt 2019; 36(1): 137-156.
 • Jankovic A, Goia F. Control of heat transfer in single-storey mechanically ventilated double skin facades. Energ Buildings 2022; 271: 112304.
 • Solmaz Z. Yüksek yapılarda çift cidarlı sistemlerin iç ortam konforuna etkisi, International Journal of Mardin Studies (IJMS) 2021; 2(2): 57-74.
 • Alqaed S. Effect of annual solar radiation on simple façade, double-skin facade and double-skin facade filled with phase change materials for saving energy, Sustain Energy Technol Assess 2022; 51:101928.
 • Kutluay P, İnan T, Ersoy U, Başaran T. (2015). Türkiye’den ve dünyadan örnekler ışığında çift cidarlı cephenin gelişimi. In: 12. Ulusal Tesisat mühendisliği Kongresi; 6-11 Nisan 2015; İzmir, Türkiye. Bildiriler Kitabı, 2249-2263.
 • https://www.meteoblue.com/tr/hava/hafta/erzurum_t%c3%bcrkiye_315368. Erişim Tarihi:16.02.2023
 • Kürekci NA, Kaplan S. Isıtma-soğutma yüklerinin hap ve revit Programlarıyla Hesaplanması. Tesisat Mühendisliği Dergisi 2014; 141: 5-15.
 • Safer N, Woloszyn M, Roux JJ. 2005. Three-dimensional simulation with a CFD tool of the air flow phenomena in single floor double-skin facade equipped with a venetian blind. Sol Energy 79; 79:193-203.

___

Bibtex @araştırma makalesi { fumbd1293891, journal = {Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-9072}, address = {}, publisher = {Fırat Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {35}, number = {2}, pages = {495 - 504}, doi = {10.35234/fumbd.1293891}, title = {Çift Kabuk Cephe Sistemlerinin Sıcak ve Soğuk İklim Bölgeleri için Isıl Performanslarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Yüksel, Elif Nur and Bektaş Ekici, Betül} }
APA Yüksel, E. N. & Bektaş Ekici, B. (2023). Çift Kabuk Cephe Sistemlerinin Sıcak ve Soğuk İklim Bölgeleri için Isıl Performanslarının İncelenmesi . Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 35 (2) , 495-504 . DOI: 10.35234/fumbd.1293891
MLA Yüksel, E. N. , Bektaş Ekici, B. "Çift Kabuk Cephe Sistemlerinin Sıcak ve Soğuk İklim Bölgeleri için Isıl Performanslarının İncelenmesi" . Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 35 (2023 ): 495-504 <
Chicago Yüksel, E. N. , Bektaş Ekici, B. "Çift Kabuk Cephe Sistemlerinin Sıcak ve Soğuk İklim Bölgeleri için Isıl Performanslarının İncelenmesi". Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 35 (2023 ): 495-504
RIS TY - JOUR T1 - Çift Kabuk Cephe Sistemlerinin Sıcak ve Soğuk İklim Bölgeleri için Isıl Performanslarının İncelenmesi AU - Elif NurYüksel, BetülBektaş Ekici Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.35234/fumbd.1293891 DO - 10.35234/fumbd.1293891 T2 - Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 495 EP - 504 VL - 35 IS - 2 SN - 1308-9072- M3 - doi: 10.35234/fumbd.1293891 UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Çift Kabuk Cephe Sistemlerinin Sıcak ve Soğuk İklim Bölgeleri için Isıl Performanslarının İncelenmesi %A Elif Nur Yüksel , Betül Bektaş Ekici %T Çift Kabuk Cephe Sistemlerinin Sıcak ve Soğuk İklim Bölgeleri için Isıl Performanslarının İncelenmesi %D 2023 %J Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi %P 1308-9072- %V 35 %N 2 %R doi: 10.35234/fumbd.1293891 %U 10.35234/fumbd.1293891
ISNAD Yüksel, Elif Nur , Bektaş Ekici, Betül . "Çift Kabuk Cephe Sistemlerinin Sıcak ve Soğuk İklim Bölgeleri için Isıl Performanslarının İncelenmesi". Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 35 / 2 (Eylül 2023): 495-504 .
AMA Yüksel E. N. , Bektaş Ekici B. Çift Kabuk Cephe Sistemlerinin Sıcak ve Soğuk İklim Bölgeleri için Isıl Performanslarının İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2023; 35(2): 495-504.
Vancouver Yüksel E. N. , Bektaş Ekici B. Çift Kabuk Cephe Sistemlerinin Sıcak ve Soğuk İklim Bölgeleri için Isıl Performanslarının İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2023; 35(2): 495-504.
IEEE E. N. Yüksel ve B. Bektaş Ekici , "Çift Kabuk Cephe Sistemlerinin Sıcak ve Soğuk İklim Bölgeleri için Isıl Performanslarının İncelenmesi", , c. 35, sayı. 2, ss. 495-504, Eyl. 2023, doi:10.35234/fumbd.1293891
Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
 • ISSN: 1308-9072
 • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
 • Yayıncı: Fırat Üniversitesi

55.2b5.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Müşteri Duyarlılığını Keşfetmek İçin Yapay Zeka Destekli Analiz ile Çevrimiçi Ürün İncelemelerinden Anlamlı Bilgiler Elde Etme

Nurcan YÜCEL, Özge CÖMERT

Küçük İHA'lar İçin 3D Baskılı Şekil Değiştirebilir Kanat Tasarımı ve Testleri

Fatma İlayda AYTAÇ, Ümit ÇELİK, Muhsin GENÇOĞLU

Simetrik ve Asimetrik Şifreleme Algoritmalarının Performans Karşılaştırılması

Alev KAYA, İbrahim TÜRKOĞLU

Çift Kabuk Cephe Sistemlerinin Sıcak ve Soğuk İklim Bölgeleri için Isıl Performanslarının İncelenmesi

Elif Nur YÜKSEL, Betül BEKTAŞ EKİCİ

Farklı Şiddetlerde Meydana Gelen Güneş Aktivitesinin GPS-PPP Doğruluğu Üzerindeki Etkisinin Bölgesel olarak Araştırılması

Aziz SARAÇOĞLU

Komşuluk Bileşen Analizi Tabanlı Makine Öğrenimi Yöntemleri ile Obezite Seviyelerinin Tahmini

Çağla DANACI, Derya AVCI, Seda ARSLAN TUNCER

Özel Blok Yapıları Kullanarak Tasarlanan Derin Öğrenme Mimarileri ile Alzheimer Hastalık Tespiti

Eyup HANBAY, Ali ARI

İki Girişli İki Çıkışlı Sistemlerde Ayrık Zamanda PI-PR2 Kontrolör Tasarımı

Ayşe DUMAN MAMMADOV, Emre DİNCEL, Mehmet Turan SÖYLEMEZ

Kırık Rotor Çubuğu Sayısının Ampirik Mod Ayrışımı ve Makine Öğrenmesi Yaklaşımları İle Belirlenmesi

Fırat DİŞLİ, Mehmet GEDİKPINAR, Abdulkadir SENGUR

Boşluk ve Arayer Kusurlarının Cu Nano Telinin Mekanik Özelliklerine Etkisi: Moleküler Dinamik Çalışması

Sefa KAZANÇ, Canan AKSU CANBAY