Türkiye'de Eğitimin Bireysel Getirisi: 1988-2008

Bu çalışmada Türkiye’de eğitimin bireysel getirisinin zaman içindeki değişimi dünya ülkeleri ile kıyaslamalı olarak ele alınmıştır. Türkiye’de eğitimin bireysel yıllık getirisi yaklaşık olarak %10’dur. Bu rakam aynı zamanda dünya ortalaması- nı yansıtmaktadır. Eğitim seviyelerini ayrı ayrı incelediğimizde her eğitim seviye- sinde Türkiye’de eğitimin getirisi dünya ortalamasının üzerindedir. Bununla birlik- te Türkiye’de yükseköğretimin getirisi, ilk ve ortaöğretim ile kıyaslandığında, dün- ya ortalamasından çok daha yüksektir.

Private Returns to Education in Turkey: 1988- 2008

Abstract The purpose of this brief is to analyze the evolution of private returns in Turkey in comparison with selected country groups. We find that the rate of return to one year of schooling is approximately 10% which is almost mean value for the world. When we look at the returns to education by level of schooling, we see that re- turn to education is systematically over the world averages. In addition, the re- turn to tertiary education relative to primary and secondary education is the hig- her in comparison to the world average.

Kaynakça

Kaynakça Acemoglu, D. (2002): “Directed technical chanAcemoglu, D. (2002): “Directed technical change,” Review of Economic Stud- ies, 69, 781-809.

Autor, D. H., L. F. Katz ve A. B. Krueger (1998): “Computing inequality: have computers changed the labor market?,” Quar- terly Journal of Economics, 113, 1169-1213.

Card, D. (1999): “The causal effect of education on earnings.” Handbook of labor economics, 3, 1801-1863.

Card, D. ve J. E. DiNardo (2002): “Skill-Biased Technological Change and Rising Wage Inequality: Some Problems and Puz- zles,” Journal of Labor Economics, 20(4), 733-783.

DPT (2011): Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (1950-2010), _____www.dpt.gov.tr>, 26.6.2011.

Filiztekin, A. (2011): “Üniversite Primi ve Diploma Alanlarına Göre Ücretler,” Sabancı Üniver- sitesi, mimeo. Katz, L. F. ve K. M. Murphy (1992): “Changes in Relative Wag- es, 1963-1987: Supply and Demand Factors,” Quarterly Jour- nal of Economics, 107, 35-78.

Lemieux, T. (2006): “Increasing Residual Wage Inequality: Composition Effects, Noisy Data, or Rising Demand for Skill?,” American Economic Review, 96, 461-498.

Mincer, J. (1974): Schooling, Experience and Earnings. New York: Columbia University Press. Psacharopoulos, P. ve H. A. Patrinos (2004): ``Returns to in- vestment in education: a further update," Education Econom- ics, 12(2), 111-134.

Tansel, A., ve F. Bircan (2008): “Private Supplementary Tutor- ing in Turkey: Recent Evidence on Its Various Aspects,” IZA Discussion Papers 3471.

Tansel, A., ve F. Bircan (2011): “Wage Inequality and Returns to Education in Turkey: A Quantile Regression Analysis,” Turkish Economic Association Working Papers 2011/1.

TÜİK (2009): 2006 Kazanç Yapısı Araştırması, _____www.tuik.gov. tr>, 07.12.2011.

Kaynak Göster