İki Altın Çakal’da (Canis aureus Linnaeus, 1758) Bulunan Helmint Enfeksiyonları ve Zoonotik Önemi

Öz Altın Çakal (Canis aureus Linnaeus, 1758), Türkiye’de bulunan, Dünya’da geniş yayılıma sahip yabani karnivorlardan biridir. Yabani karnivorlar çeşitli zoonoz helmintlerin çevreye, insanlara ve diğer hayvanlara bulaştırmaları bakımından önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu araştırmada, çakallarda bulunabilecek, çevreye bulaşarak insan ve hayvan sağlığını tehdit edecek helmintlerin varlığı aranmaktadır. Bu amaçla, Türkiye’nin Batı Karadeniz ve Güney Marmara bölgesinden Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü’ne gönderilen iki çakal incelenmiş, sindirim sistemlerinde; Alaria sp., Joyeuxiella echinorhyncoides, Mesocestoides sp., Uncinaria stenocephala, Rictularia cahirensis, Linguatula serrata nimfleri saptanmıştır. Bu çalışmada tespit edilen Alaria sp. ve L. serrata nimfleri bildiğimiz kadarıyla Türkiye’de altın çakallardan bildirilen ilk kayıttır.

Kaynakça

1. Aldemir OS, (2004). Erzurum yöresi sokak köpeklerinde Linguatula serrata’nın yayılışı. Türkiye Parazitol Derg. 28 (1): 42-44.

2. Ambarlı H, Ertürk A, Soyumert A, (2016). Current status, distribution and conversation of Brown bear (Ursidae) and wild canids (gray wolf, golden jackals, and red fox; Canidae) in Turkey. Turk J Zool. 40, 944-956.

3. Anderson RC, (2000). Nematode parasites of vertebrates: their development and transmission. 2nd ed.

4. Arnold J, Humer A, Heltai M, Murariu D, Spassov N, Hacklander K, (2012). Current status and distribution of golden jackals Canis aureus in Europe. Mammal Review. 42(1), 1-11.

5. Centers for Diseases Control and Prevention-CDC (2017). Hookworm. Erişim adresi: https://www.cdc.gov/dpdx/hookworm/index.html, Erişim tarihi: 10.04.2019.

6. Cirovic D, Pavlovic I, Penezic A, Kulisic Z, Selakovic S, (2015). Levels of infection of intestinal helminth species in the golden jackals Canis aureus from Serbia. J Helminthol. 89, 28-33.

7. Dalimi A, Sattari A, Motamedi GH, (2006). A study on intestinal helminthes of dogs, foxes and jackals in the western part of Iran. Vet Parasitol. 142, 129-133.

8. Doğanay A, (1983). Ankara sokak köpeklerinde Linguatula serrata Frohlich, l789'un yayılışı ve halk sağlığı açısından önemi Ankara Univ Vet Fak Derg. 30 (4), 652-656.

9. Eckert J, Gottstein B, Heath D, Liu FJ, (2001). Prevention of echinococcosis in human and safety precautions. In: WHO/OIE Manual on Echinococcosis in Humans and Animals: A Public Health Problem of Global Concern, edited by J. Eckert, M.A. Gemmell, F.X. Meslin, Z.S. Pawlowski. World Organisation for Animal Health, Paris, France, pp.: 238-246.

10. Gherman CM, Mihalka AD, (2017). A synoptic overview of golden jackal parasites reveals high diversity of species. Parasite Vector, 10, 419-459.

11. Gökçen, A, (2008). Helmintlerde Tespit, Boyama ve Kalıcı Preparat Yapımı.

12. Hofer S, Gloor S, Müller U, Mathis A, Hegglin D, Deplazes P, (2000). High prevalence of Echinococcus multilocularis in urban red foxes (Vulpes vulpes) and voles (Arvicola terrestris) in the city of Zürich, Switzerland. Parasitology. 120(2), 135-142.

13. Hrčkova G, Miterpakova M, O'connor A, Šnábel V, Olson PD, (2011). Molecular and morphological circumscription of Mesocestoides tapeworms from red foxes (Vulpes vulpes) in central Europe. Parasitology, 138 (5), 638-647.

14. Ilic T, Becskei Z, Petrovic T, Polacek V, Ristic B, Milic S, Stepanovic P, Radisavljevic K, Dimitrijevic S, (2016). Endoparasitic fauna of red foxes (Vulpes vulpes) and golden jackals (Canis aureus) in Serbia. Acta Parasitol. 61(2), 389-396.

15. Lahmar S, Boufana B, Ben Boubaker S, Landolsi F (2014). Intestinal helminths of golden jackals and red foxes from Tunisia. Vet Parasitol. 204(3-4), 297-303.

16. Merdivenci A, (1983). Son 30 yıl (1952-1982) içinde Türkiye’de varlığını ilk kez bildirdiğimiz parazitler. Türk Mikrobiol Cem Derg. 13, 23-38.

17. Merdivenci A, Buyurman Ü, (1965). The case of uncirariasis in a jakal in Turkey. Türk J Biol. 15(1-2), 52-60.

18. Meshgi B, Eslami A, Bahonar Ar, Kharrazian-Moghadam M, Gerami-Sadeghian A, (2009). Prevalence of parasitic infections in the red fox (Vulpes vulpes) and golden jackal (Canis aureus) in Iran. Iran J Vet Res. 10(4), 387-391.

19. Mimioğlu MM, Güralp N, Tolgay N, Sayın F, (1965). Ankara civarında tilki (Vulpes vulpes)lerde bulduğumuz helmintler. Ankara Üniv Vet Fak Derg. 12(3), 164-190.

20. Munson L, Karesh WB, Mcentee MF, Lowenstine LJ, Roelke-Parker ME, Williams E, Woodford MH, Haines D, (2006). Necropsy of wild animals. Wildlife Conservation Society. Erişim adresi: http://www.cldavis.org/ghpn/tools/Necropsy%20of%20Wild%20Animals.pdf, Erişim tarihi 17.04.2019.

21. Papadopoulos H, Himonas C, Papazahariadou M, Antoniadou-Sotiriadou K, (1997). Helminths of foxes and other wild carnivores from rural areas in Greece. J Helminthol. 71, 227-231.

22. Saeed I, Maddox-Hyttel C, Monrad J, Kapel CM, (2006). Helminths of red foxes (Vulpes vulpes) in Denmark. Vet Parasitol. 139(1), 168-179.

23. Széll Z, Tolnai Z, Sréter T (2015) Environmental determinants of the spatial distribution of Mesocestoides spp. and sensitivity of flotation method for the diagnosis of mesocestoidosis. Veterinary parasitology, 212(3-4), 427-430.

24. Şenlik, B. 2011. “Teşhis Yöntemleri”, Editör: Tınar R. Veteriner Helmintoloji. Bursa, Dora Basım Yayın.

25. Takacs A, Szabo L, Juhasz L, Takacs AA, Lanszki J, Takacs PT, Heltai M, (2014). Data on the parasitological status of golden jackal (Canis aureus L, 1758) in Hungary. Acta Vet Hung. 62(1), 33-41.

26. Tappe D, Büttner DW, (2009). Diagnosis of Human Visceral Pentastomiasis. PLoS Negl Trop Dis. 3(2), e320.

27. Umur Ş, (1998). Bir köpekte Alaria alata olgusu. Turk J Vet Anim Sci. 22, 89-92.

28. Vafae Eslahi A, Kia EB, Mobedi I, Sharifdini M, Badri M, Mowlavi G, (2017). Road killed carnivores illustrate the status of zoonotic helminthes in caspian sea littoral of Iran. Iran J Parasitol. 12(2), 230-235.

29. Yamaguti S (1961). Systema Helminthum Volume III The Nematodes of Vertebrates Part I. Interscience Publishers Inc., Newyork. 578-579.

30. Zare-Bidaki M, Mobedi I, Sadeghieh Ahari S, Habibizadeh S, Naddaf SR, Siavashi MR, (2010). Prevalence of zoonotic intestinal helminths of canids in moghan Plain, Northwestern Iran. Iran J Parasitol. 5(2), 42-51.

Kaynak Göster

APA Erol, U , Özbakış-beceriklisoy, G , Danyer, E , Tekyiğit, D , Sarımehmetoğlu, H . (2019). İki Altın Çakal’da (Canis aureus Linnaeus, 1758) Bulunan Helmint Enfeksiyonları ve Zoonotik Önemi . Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi , 30 (1) , 82-86 . DOI: 10.35864/evmd.555289

2405 2967

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Kistik Ekinokokkozisli Sığır Akciğerlerinde Hücre Adezyon Moleküllerinin Araştırılması

Orhan YAVUZ, Güngör Çağdaş DİNÇEL, Sami GÖKPINAR, Ali Evren HAYDARDEDEOĞLU

Brusella abortus S-19 aşısının liyofilizasyon öncesi farklı liyoprotektanlar ile kritik formülasyon sıcaklıklarının araştırılması

Mustafa Sencer KARAGÜL, Buket EROĞLU

Küçük alt ünite ribozomal RNA gen analizine dayanarak Türkiye’nin Karadeniz kıyılarından Merlangius merlangus euxinus’u (Linnaeus, 1758) enfekte eden Hysterothylacium aduncum (Nematoda: Raphidascarididae) larvasının moleküler karakterizasyonu

Gökmen Zafer PEKMEZCİ

Borrelia burgdorferi ile doğal enfekte köpeklerin nötrofil-lenfosit, monosit-lenfosit ve platelet-lenfosit oranlarının belirlenmesi

Kübra ÇAKIR, Didem PEKMEZCİ

Sığır, Koyun ve Keçilerin Bovine Parainfluenza 3 Virus Enfeksiyonuna Duyarlılıklarının Saha Şartlarında Serolojik Olarak Karşılaştırılması

Sibel GÜR

Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis Aşısının Üretiminde Poli (D, L-Laktik-Ko-Glikolik Asit) (PLGA) Biyopolimerinin Adjuvant Etkisinin Araştırılması

Zehra AKINCI, Hakan KALENDER

Erken Olgunlaşma Dönemindeki Geleneksel Peynir Mikrobiyomunun Metagenomik Analizi

Sadık SAVAŞAN, Devrim BEYAZ

Laboratuvar Hayvanlarında Ötenazi Yöntemleri

Sedat GÖKMEN, Aylin PEHLİVAN, Abdurrahman AKSOY

Zencefil’in Antibakteriyal Etkisi (Antibacterial effect of Zingiber officinale (Ginger))

Çiğdem GÜCEYÜ, Gülşen GONCAGÜL, Elçin GÜNAYDIN, Pınar AKPINAR

Aydın İlinde Tüketime Sunulan Çöp Şişlerin Mikrobiyolojik Kalitesinin İncelenmesi

Hilal DEMİRPENÇE, Devrim BEYAZ, Sadık SAVAŞAN