Dergimiz ve Enstitümüz Hakkında Birkaç Söz

Öz Enstitümüzün günden güne artan faaliyeti ile muvazi olarak muhtelif mevzular üzerinde yapılan araştırmaların toplu bir halde yayınlanması düşünülmüş ve Enstitünün çalışmalarını aksettirmesi

Kaynakça

1960_Cilt_1_Sayı_1

Kaynak Göster

APA Çizmen, F . (1960). Dergimiz ve Enstitümüz Hakkında Birkaç Söz . Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi , 1 (1) , 3-9 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/evmd/issue/45157/564990