Demirin Vibrio vulnificus’un klinik ve çevresel suşların büyümesi ve hemolizin/sitolizin ekspresyonu üzerine etkisi

Yüksek demir seviyeleri, oldukça ölümcül olan insan patojeni Vibrio vulnificus’un büyümesi ve virülansı ile güçlü bir şekilde ilişkilidir. Bu çalışma, farklı demir konsantrasyonları altında (7, 10, 15, 30 ve 50 μM) dört klinik ve dört çevresel V. vulnificus suşlarının, büyüme oranlarını ve hemolizin/sitolizin kodlayan genin (vvhA) ekspresyon seviyelerini incelemiştir. Ekspresyon seviyeleri 2-ΔΔCT yöntemine göre belirlenmiştir. Demir konsantrasyonu arttıkça vvhA transkripsiyon aşağı regülasyonu gözlenmiştir. Test edilen tüm suşlarda, 30 ve 50 uM ferrik klorür konsantrasyonları seviyesinde düşük konsantrasyonlara kıyasla anlamlı bir fark gözlenmiştir (p

The effect of iron on the expression of hemolysin/cytolysin and growth of clinical and environmental strains of Vibrio vulnificus

Elevated levels of iron are strongly correlated with the growth and virulence of highly lethal human-pathogen Vibrio vulnificus. The present study examined the expression level of hemolysin/cytolysin-encoding gene (vvhA) and the growth rate of four clinical and four environmental strains of V. vulnificus under different iron concentrations (7, 10, 15, 30, and 50 μM). The expression levels of vvhA were determined according to the 2-ΔΔCT method. vvhA transcription was down-regulated as iron concentration increased. A significant difference was observed at the level of 30 and 50 μM ferric chloride concentrations compared to the lower concentrations in all the strains tested (p

Kaynakça

1. Baker-Austin C, Oliver, JD. (2018) Vibrio vulnificus: New insights into a deadly opportunistic pathogen. Environ Microbiol. 20, 423-430.

2. Bisharat N, Cohen DI, Harding RM, Falush D, Crook DW, Peto T, Maiden MC. (2005). Hybrid Vibrio vulnificus. Emerg Infect Dis. 11, 30-35.

3. Campbell MS, Wright AC. (2003). Real-time PCR analysis of Vibrio vulnificus from oysters. Appl Environ Microbiol. 69, 7137-7144.

4. Cassat JE, Skaar EP. (2013). Iron in infection and immunity. Cell Host Microbe. 13, 509-519.

5. Çam S, Brinkmeyer R. (2019). Development of selective enrichment medium for clinical isolates of Vibrio vulnificus based upon virulence correlating genes. Harran Üniv Vet Fak Derg. 8, 173-179.

6. Çam S, Brinkmeyer R. (2020). The effects of temperature, ph, and iron on biofilm formation by clinical versus environmental strains of Vibrio vulnificus. Folia Microbiol. 65, 557-566.

7. Çam S, Brinkmeyer R, Schwarz JR. (2019). Quantitative PCR enumeration of vcgC and 16S rRNA type A and B genes as virulence indicators for environmental and clinical strains of Vibrio vulnificus in Galveston Bay oysters. Can J Microbiol. 65, 613-621.

8. Gray LD, Kreger AS. (1987). Mouse skin damage caused by cytolysin from Vibrio vulnificus and by V. Vulnificus infection. J Infect Dis. 155, 236-241.

9. Hor L, Chang Y, Chang C, Lei H, Ou JT. (2000). Mechanism of high susceptibility of iron-overloaded mouse to Vibrio vulnificus infection. Microbiol Immunol. 44, 871-878.

10. Horseman MA, Surani S. (2011). A comprehensive review of Vibrio vulnificus: An important cause of severe sepsis and skin and soft-tissue infection. Int J Infect Dis. 15, e157-e166.

11. Jeong HG, Satchell KJF. (2012). Additive function of Vibrio vulnificus martx(vv) and vvhA cytolysins promotes rapid growth and epithelial tissue necrosis during intestinal infection. PLoS pathog. 8, e1002581.

12. Jones MK, Oliver JD. (2009). Vibrio vulnificus: Disease and pathogenesis. Infect Immun. 77, 1723-1733.

13. Kawase T, Miyoshi S, Sultan Z, Shinoda S. (2004). Regulation system for protease production in Vibrio vulnificus. FEMS Microbiol Lett. 240, 55-59.

14. Kim CM, Chung YY, Shin SH. (2009). Iron differentially regulates gene expression and extracellular secretion of Vibrio vulnificus cytolysin-hemolysin. J Infect Dis. 200, 582-589.

15. Kim CM, Park RY, Choi MH, Sun HY, Shin SH. (2007). Ferrophilic characteristics of Vibrio vulnificus and potential usefulness of iron chelation therapy. J Infect Dis. 195, 90-98.

16. Kim SY, Lee SE, Kim YR, Kim CM, Ryu PY, Choy HE, Chung SS, Rhee JH. (2003). Regulation of Vibrio vulnificus virulence by the luxs quorum-sensing system. Mol Microbiol. 48, 1647-1664.

17. Lee BC, Kim SH, Choi SH, Kim TS. (2005). Induction of interleukin-8 production via nuclear factor-κb activation in human intestinal epithelial cells infected with Vibrio vulnificus. Immunol. 115, 506-515.

18. Leng F, Liz S, Wu W, Zhang J, Song J, Zhong M. (2019). Epidemiology, pathogenetic mechanism, clinical characteristics, and treatment of Vibrio vulnificus infection: A case report and literature review. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 38, 1999-2004.

19. Livak KJ, Schmittgen TD. (2001). Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative pcr and the 2-ΔΔCT method. Methods. 25, 402-408.

20. Oliver JD. (2005). Wound infections caused by Vibrio vulnificus and other marine bacteria. Epidemiol Infect. 133, 383-391.

21. Park JW, Ma SN, Song ES, Song CH, Chae MR, Park BH, Rho RW, Park SD, Kim HR. (1996). Pulmonary damage by Vibrio vulnificus cytolysin. Infect Immun. 64, 2873-2876.

22. Senoh M, Miyoshi SI, Okamoto K, Fouz B, Amaro C, Shinoda S. (2005). The cytotoxin-hemolysin genes of human and eel pathogenic Vibrio vulnificus strains: Comparison of nucleotide sequences and application to the genetic grouping. Microbiol Immunol. 49, 513-519.

23. Starks AM, Bourdage KL, Thiaville PC, Gulig PA. (2006). Use of a marker plasmid to examine differential rates of growth and death between clinical and environmental strains of Vibrio vulnificus in experimentally infected mice. Mol Microbiol. 61, 310-323.

24. Wright AC, Morris JG. (1991). The extracellular cytolysin of Vibrio vulnificus: Inactivation and relationship to virulence in mice. Infect Immun. 59, 192-197.

Kaynak Göster

APA Çam, S . (2020). The effect of iron on the expression of hemolysin/cytolysin and growth of clinical and environmental strains of Vibrio vulnificus . Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi , 31 (2) , 121-126 . DOI: 10.35864/evmd.788440
  • ISSN: 1016-3573
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü

9.9b 12.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Demirin Vibrio vulnificus’un klinik ve çevresel suşların büyümesi ve hemolizin/sitolizin ekspresyonu üzerine etkisi

Sedat ÇAM

Oleanolik asidin çekal ligasyon ve punksiyon ile sepsis oluşturulan ratlarda kalp hasarı üzerine etkileri

Hüseyin Serkan EROL, Tuba AYDIN, Serkan YILDIRIM, Mohammad ALHİLAL, Muhammet Bahaeddin DÖRTBUDAK, Kübra COŞAR, Mesut HALICI

Köpek Deri Enfeksiyonlarında Staphylococcus pseudintermedius Sıklığı ve Elde Edilen İzolatların Antibiyotik Direnç Profilleri

İnci Başak MÜŞTAK, Hamit Kaan MÜŞTAK, Seyyide SARIÇAM, Tuğçe ÜSTÜN, Asena Esra ERDEM

Wistar Ratlarından Scopulariopsis brevicularis izolasyonu

Özlem ŞAHAN YAPICIER, Mehmet KAYA, Zeki EROL, Dilek ÖZTÜRK

İç Anadolu'da enfeksiyöz bronşit virüsü aşılamasının etkinliği

Gülşen GONCAGÜL, Özlem KARDOĞAN, Elçin GÜNAYDIN

Gamitromisin ve Tulatromisinin Sığır Trakea Düz Kası Üzerine Etkileri

Yaşar ŞAHİN, Ebru YILDIRIM, Begüm YURDAKÖK DİKMEN

HepG2 hücre hattının canlılığı üzerine medium pH'sının etkisinin incelenmesi

Neşe GÜVENALP, Dilek GÜVENÇ

Sığırlardan izole edilen Mycobacterium bovis izolatlarının MIRU-VNTR analizi ile tiplendirilmesi

Yasin GÜLCÜ, Hasan Hüseyin HADİMLİ

Sığırlarda Trichophytosis’in Teşhisinde ELISA’nın Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Hülya KAPLAN, Oktay KESKİN

Kulak küpesi takılan buzağılarda oksidatif stres değişimleri

Mustafa CELLAT, Pınar PEKER AKALIN, Cafer Tayer İŞLER, Mehmet GÜVENÇ, İshak GÖKÇEK, Filiz KAZAK, Nuri BAŞPINAR