Ankara Keçisinde (Capra hircus) Dil Papillalarının Işık ve Taramalı Elektron Mikroskobik Yapısı Üzerine İncelemeler: I. Tat Papillaları*

Bu çalışmada Ankara keçisi dilindeki tat papillalarının yapısı ışık (IM) ve taramalı elektron mikroskobuyla (SEM) incelendi. Çalışmada dört adet erişkin dişi Ankara keçisi dilleri kullanıldı. Işık ve taramalı elektron mikroskobu için dil örnekleri, dilin üst yüzünün apex, corpus, radix ve torus lingua bölgeleri ile dil ucunun alt yüzünden alındı. Ankara keçisi dilinde papilla fungiformis ve papilla vallata olmak üzere iki tip tat papillası gözlendi. Papilla fungiformis’ler, dil ucunun altı, dilin uç ve gövde kısmının üst yüzü ile yanlarında ve torus lingua’nın her iki yan tarafında tespit edildi. Bu papillalar, yuvarlak ve mantar şeklinde olup morfolojileri bulundukları yerlere göre farklılık göstermekteydi. SEM incelemelerinde, papilla fungiformis’lerin üst yüzeyinde tat porusları görüldü. Işık mikroskobu kesitlerinde bu papillaların tepesindeki epitel tabakada tat tomurcukları mevcuttu. Papilla vallatalar, dilin torus lingua bölgesinin her iki arka yan kısmında gözlendi. Bu papillaların etrafı belirgin bir hendekle çevriliydi ve annülar pedler mevcuttu. SEM incelemelerinde, papillaların yüzeyi düzdü ve yüzeye açılan tat porusları mevcut değildi. IM incelemesinde, papilla vallata tat tomurcuklarının papillanın hendeğe bakan duvarında intraepiteliyal olarak bulundukları gözlendi. Ankara keçisi dilindeki tat papillalarının ışık ve taramalı elektron mikroskobik yapısı incelenerek diğer ruminant türleriyle olan benzerlikleri ve farklılıkları belirlenmiştir.

Investigations on the Light and Scanning Electron Microscopic Structure of the Lingual Papillae in the Angora Goat (Capra hircus): I. Gustatory Papillae[

: In this study, the structure of the gustatory papillae on tongue in the Ankara goat was examined by light (LM) and scanning electron microscope (SEM). In the study, tongues of four adult female Angora goats were used. For Light and Scanning Electron Microscope, lingual samples were taken from the apex, corpus, radix and torus regions of the dorsal lingual surfaces with ventral surface of tongue tip. Two types of gustatory papillae as fungiform and vallate papillae were observed on the tongue of the Angora goat. The fungiform papillae were detected on the ventral surface of tongue tip, dorsal and lateral parts of the lingual apex and body with both sides of the torus lingua. These papillae were round and mushroom like shape and their morphology displayed variety according to their location. In the SEM investigations, on the dorsal surface of fungiform papillae were observed taste pores. In LM examinations, taste buds were found in the epithelium of the dorsal parts of these papillae. The vallate papillae were observed on both caudo-lateral sides of the torus lingua. These papillae were encircled with a prominent papillary groove and there were annular pads. In SEM examinations, the surfaces of these papillae were flat and the taste pores opened to the surface were absent. In LM examinations, taste buds of vallate papillae were observed in the epithelium of the inner trench walls of the papillae. As a result, the light and scanning electron microscopic structure of the gustatory papillae on the tongue of Angora goat were examined and their similarities and differences with other ruminant species were determined.

Kaynakça

Agungpriyono S, Yamada J, Kitamura N, Nisa C, Sigit K, Yamamoto Y. (1995). Morphology of the dorsal lingual papillae in the lesser Mouse deer, Tragulus javanicus. J Anat. 187, 635-640.

Atoji Y, Yamamoto Y, Suzuki Y. (1998). Morphology of the tongue of a male formosan serow (Capricornis crispus swinhoei). Anat Histol Embryol. 27, 17-19.

Can M, Atalgın ŞH. (2015). Scanning electron microscopic study of the lingual papillae in the anatolian water buffalo. Int J Morphol. 33, 855-859.

Can M, Atalgın ŞH, Ateş S, Takçı L. (2016). Scanning electron microscopic study on the structure of the lingual papillae of the Karacabey Merino sheep. Eurasian J Vet Sci. 32, 130-135.

Chamorro CA, de Paz P, Sandoval J, Fernandez JG. (1986). Comparative scanning electron microscopic study of the lingual papillae in two species of domestic mammals (Equus caballus and Bos taurus). I. Gustatory papillae. Acta Anat. 125, 83-87.

El Sharaby AA, Alsafy MA, El-Gendy SA, Wakisaka S. (2012). Morphological characteristics of the vallate papillae of the one-humped camel (Camelus dromedarius). Anat Histol Embryol. 41, 402–409.

El Sharaby AA, El-Gendy SA, Alsafy MA, Nomir AG, Wakisaka S. (2014). Morphological variations of the vallate papillae in some mammalian species. Anat Sci Int. 89, 161–170, DOI 10.1007/s12565-013-0215-9.

Emura S, Tamada A, Hayakawa D, Chen H, Yano R, Shoumura S. (1999). Morphology of the dorsal lingual papillae in the blackbuck, (Antilope Cervicapra). Okajimas Folia Anat Jpn. 76, 247-253.

Emura S, Tamada A, Hayakawa D, Chen H, Shoumura S. (2000). Morphology of the dorsal lingual papillae in the Barbary sheep. Ammotragus lervia. Okajimas Folia Anat Jpn. 77, 39-45.

Erdogan S, Perez W. (2013). Anatomical and scanning electron microscopic studies of the tongue in the pampas deer (Cervidae: Ozotoceros bezoarticus, Linnaeus 1758). Micro Res Tech. 76, 1025–1034.

Erdoğan S, Villar Arias S, Pérez W. (2016). Morphofunctional structure of the lingual papillae in three species of south american camelids: Alpaca, Guanaco, and Llama. Microsc Res Tech. 79, 61-71.

Erdogan S, Sağsöz H. (2018). Papillary architecture and functional characterization of mucosubstances in the sheep tongue. Anat Rec. 301, 1320–1335.

Fonseca ET, Oliveira CM, Franciolli ALR, Miglino MA. (2011). Characteristics of dorsal lingual papillae of the goat (Capra hircus): Light and scanning electron microscopy study. Pesq Vet Bras. 31, 67-73.

Funato H, Atoji Y, Suzuki Y, Sugimura M. (1985) Morphological studies on the tongue of wild Japanese serows, Capricornis crispus. Res Bull Fac Agr Gifu Univ. 50, 205-219.

Goodarzi N, Hoseini TS. (2015). Fine structure of lingual papillae in the markhoz goat (Iranian Angora): A scanning electron microscopic study. Int J Zool Res. 11, 160-168.

Gozdziewska-Harłajczuk K, Kleckowska-Nawrot J, Janeczek M, Zawadzki M (2015). Morphology of the lingual and buccal papillae in alpaca (Vicugna pacos) – Light and scanning electron microscopy. Anat Histol Embryol. 44, 345-360.

Harem İŞ, Karadağ Sarı E, Koçak Harem M. (2009). Akkaraman koyununda dorsal dil papillalarının ışık ve taramalı elektron mikroskopik yapısı. Kocatepe Vet J. 2, 8-14.

Iwasaki S. (2002). Evolution of the structure and function of the vertebrate tongue. J Anat. 202, 1-13.

Karadağ Sarı E, Kocak Harem M, Harem İŞ. (2010). Characteristics of dorsal lingual papillae of Zavot cattle. J Anim Vet Adv. 9, 123-130.

Koçak Harem M, Harem İŞ, Karadağ Sarı E, Aydın MF. (2011). Light and scanning electron microscopic study of the dorsal lingual papillae of the Goitered Gazelle (Gazelle subgutturosa). J Anim Vet Adv. 10, 1906-1913.

Kumar P, Kumar S, Singh Y. (1998). Tongue papillae in goat: a scanning electron-microscopic study. Anat Histol Embryol. 27, 355-357.

Kürtül İ, Atalgın ŞH. (2008). Scanning electron microscopic study on the structure of the lingual papillae of the Saanen goat. Small Rumin Res. 80, 52-56.

Quayyum MA, Fatani JA, Mohajir AM. (1988). Scanning electron microscopic study of the lingual papillae of the one humped camel, Camelus dromedarius. J Anat. 160, 21-26.

Tabata S, Wada A, Kobayashi T, Nishimura S, Muguruma M, Iwamoto H. (2003). Bovine circumvallate taste buds: taste cell structure and ımmunoreactivity to α-Gustducin. Anat Rec. 271A, 217– 224.

Tabata S, Kudo KI, Wada-Takemura A, Nishimura S, Iwamoto H. (2006). Structure of bovine fungiform taste buds and their immunoreactivity gustducin. J Vet Med Sci. 68, 953-957.

Tadjalli M, Pazhoomand R. (2004) Tongue papillae in lambs: a scanning electron microscopic study. Small Rumin Res. 54, 157-164.

Takayuki Y, Tomoichiro A, Kobayashi K. (2002). Comparative anatomical studies on the stereo structure of the lingual papillae and their connective tissue cores in the Japanese serow and Bighorn sheep. Jap J Oral Biol. 44, 127-141.

Yanping D, Shiyuan Y, Baoping S. (2016). Anatomical and histological characteristic of the tongue and tongue mucosa linguae in the cattle-yak ( × ). Front Biol. 11, 141-148.

Yoshimura K, Hama N, Shindo J, Kobayaski K, Kageyama I. (2009). Light and scanning electron microscopic study on the tongue and lingual papillae of the hippopotamus, Hippopotamus amphibious. Anat Rec. 292, 921-934.

Zheng JH, Kobayashi K. (2006). Comparative mophological study on the lingual papillae and their connective tissue cores (CTC) in revees Muntjac deer (Muntiacus reeesi). Ann Anat. 188, 555-564.

Kaynak Göster

APA Toprak, B , Candan, S , Özyurt Koçakoğlu, N . (2020). Ankara Keçisinde (Capra hircus) Dil Papillalarının Işık ve Taramalı Elektron Mikroskobik Yapısı Üzerine İncelemeler: I. Tat Papillaları* . Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi , 31 (2) , 158-166 . DOI: 10.35864/evmd.805651
  • ISSN: 1016-3573
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü

9.9b 12.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Sığırlarda Trichophytosis’in Teşhisinde ELISA’nın Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Hülya KAPLAN, Oktay KESKİN

Ankara, Bolu, Eskişehir, Kayseri ve Kırıkkale İllerinde Bulunan Broiler (Etçi) Kanatlı İşlemelerinin Büyüklüğü ve Hayvan Besleme Alışkanlıkları

Mustafa COŞAR, Mehmet KARSLI

Sığırlardan izole edilen Mycobacterium bovis izolatlarının MIRU-VNTR analizi ile tiplendirilmesi

Yasin GÜLCÜ, Hasan Hüseyin HADİMLİ

Wistar Ratlarından Scopulariopsis brevicularis izolasyonu

Özlem ŞAHAN YAPICIER, Mehmet KAYA, Zeki EROL, Dilek ÖZTÜRK

Köpek Deri Enfeksiyonlarında Staphylococcus pseudintermedius Sıklığı ve Elde Edilen İzolatların Antibiyotik Direnç Profilleri

İnci Başak MÜŞTAK, Hamit Kaan MÜŞTAK, Seyyide SARIÇAM, Tuğçe ÜSTÜN, Asena Esra ERDEM

Kulak küpesi takılan buzağılarda oksidatif stres değişimleri

Mustafa CELLAT, Pınar PEKER AKALIN, Cafer Tayer İŞLER, Mehmet GÜVENÇ, İshak GÖKÇEK, Filiz KAZAK, Nuri BAŞPINAR

HepG2 hücre hattının canlılığı üzerine medium pH'sının etkisinin incelenmesi

Neşe GÜVENALP, Dilek GÜVENÇ

Demirin Vibrio vulnificus’un klinik ve çevresel suşların büyümesi ve hemolizin/sitolizin ekspresyonu üzerine etkisi

Sedat ÇAM

Ankara Keçisinde (Capra hircus) Dil Papillalarının Işık ve Taramalı Elektron Mikroskobik Yapısı Üzerine İncelemeler: I. Tat Papillaları*

Burhan TOPRAK, Selami CANDAN, Nurcan ÖZYURT KOÇAKOĞLU

İç Anadolu'da enfeksiyöz bronşit virüsü aşılamasının etkinliği

Gülşen GONCAGÜL, Özlem KARDOĞAN, Elçin GÜNAYDIN