Contagious Ecthyma (ORF) enfeksiyonu görülen koyun ve kuzularda pestivirus varlığının araştırılması

Öz Contagious ecthyma (CE), özellikle kuzu ve oğlaklarda yaygın şekilde görülen ve Orf virusu tarafından oluşturulan viral bir enfeksiyondur. Bu çalışma, Sakarya’da bir koyun işletmesinde CE enfeksiyonuna yakalanan koyun ve kuzularda şiddetli dudak ve diş eti lezyonlarının oluşmasında immunosuppressive etki yapan persiste pestivirus varlığının araştırılması amacıyla gerçekleştirildi. Bu amaçla, CE enfeksiyonuna özgü semptomlar gösteren sakız ırkı 18 koyun ve 26 kuzudan kan ve dudak lezyonlarından doku örnekleri alındı. Alınan doku örneklerinde orf virusu ve kanlardan elde edilen lökosit örneklerinde polymerase chain reaction (PCR) ile pestivirus antijen varlığı araştırıldı. Doku numuneleri yapılan semi-nested PCR testi ile orf virusu yönünden pozitif bulunurken aynı hayvanlara ait lökosit örneklerinin nested RT-PCR metodu ile pestivirus nükleik asit varlığı yönünden negatif olduğu saptandı. Sonuç olarak, bu vakada kuzular ve koyunlarda görülen şiddetli CE enfeksiyonun temelinde pestivirusların etkisinin olmadığı, dudaklarda yoğun olarak görülen lezyonların izole edilen virusların patojenitesinden ve koyunların ırkından kaynaklanabileceği kanaatine varılmıştır.

Kaynakça

1. Abu Elzein EME and Housavi FMT (2009). Drastic cutaneous multi-focal orf infection in goats, causing severe dysfunctioning. Rev Sci Tech Off Int Epiz, 28(3), 1025-1029.

2. Buddle BM, Dellers RW, Schuring GG. (1984a). Heterogenecity orf contagious ecthyma virus isolates. Am J Vet Res, 45(1), 75-79.

3. Buddle BM, Dellers RW, Schuring GG. (1984b.) Contagious echtyma virus-vaccination failures. Am J Vet Res, 45(2), 263-266.

4. Coates JW, Haff S. (1990). Contagious ectyhma: An unusual distribution of lesions in goats. Can Vet J, 31, 209-210.

5. Çabalar M, Voyvada H, Sekin S, (1996). Van yöresinde bir sürüde echtyma contagious (Orf) olgusu. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 43, 45-51.

6. De la Concha-Bermejillo A, Guo J, Zhang Z, Waldron D, (2003). Severe persistant orf in young goats. J Vet Diagn Invest, 15, 423-431.

7. Ekicioğlu G, Özkan N, Şalvaazar E. (2005). Hematoksilen- Eozin (hematoxylin-eosin) (H&E). Aegean Pathology Journal, 2, 58-61.

8. Ergin H, Köklü A. (1974). Ektima virusunun doku kültüründe pasajı ve antijenik özelliklerinin incelenmesi. Pendik Vet Mikrobiyol, 6 (2), 12-20.

9. Gallina L, Scagliarina L, Mclnnes CJ, Guercio A, Purpari G, Prosperi S, Scagliarini A. 2008. Parapoxvirus in goats: experimental infection and genomic analysis. Vet Res Common, 32, 203-205.

10. Guo. J, Rasmussen J, Wünschmann A, De la Concha- Bermejillo A. (2004). Genetic characterization of orf viruses isolated from various ruminant species of a zoo. Vet Microbiol, 99, 81-92.

11. Hasırcıoğlu S., Kale M., Acar A. (2009). Investigation of pestivirus infections in aborted sheep and goats in Burdur region. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 15(2), 163-167.

12. Hawkins CD., Ellis TM., Davis MK., Peet RL., Parkinson J. (1991). An unsusual outbreak of contagious ovine ecthyma. Aust Vet, 68, 210-211.

13. Hooser SB., Scherbo G., Morin DE., Whiteley HE. (1989). Atypical contagious ecthyma in a sheep after extensive cutaneous thermal injury. Jaoumo, 195(9), 1255-1256.

14. Housawi FMT, Abu Elzein EME, Amin MM, Al Afaleg AI. (1991). Contagious pustular dermatitis (orf) infection in sheep and goats in Saudi Arabia. Vet Record, 128, 550-551.

15. Inoshima Y, Morooka A, Sentsui H, (2000). Detection and diagnosis of parapoxvirus by polimerase chain reaction. Journal of Virological Methods, 84, 201-208.

16. Mc Goldrick A, Bensaude E, Ibata G, Sharp G, Paton DJ. (1999). Closed one-tube reverse transcription nested polymerase chain reaction for the detection of pestiviral RNA with fluorescent probes. J Virol Methods, 79, 85-95.

17. McKeever D. 1984. Persistent orf. Vet Record, 29, 334- 335.

18. Mondal B, Bera AK, Hosamani M, Tembhurne PA, Bandyopadhyay SK. (2006). Detection of virus from an outbreak in goats and its genetic reletion with other Parapoxviruses. Vet Res Commun, 30, 531-539.

19. Nettleton PF, Gilray JA, Yirrell DL, Scott GR, Reid HW. (1996). Natural transmission of orf virus from clinically normal ewes to orf-naive sheep. Vet Record, 139, 364-366.

20. Peterhans E, Bachofen C, Stalder H, Schweizer M. (2010). Cytopathic bovine viral diarrhea viruses (BVDV): emerging pestiviruses doomed to extinction. Vet Res, 41-44.

21. Pye D. (1989). Cell lines for growth of sheep viruses. Aust Vet J, 66(7), 231-232.

22. Sanchez RL, Hebert A, Lucia H, Swedo J. (1985). A case report with histologic, electron microscopic and immunoperoxidase studies. Arch Pathol La Med, 109, 166-170.

23. Zhang K, Lu Z, Shang Y, Zhergld , Jin Y, He J. And Liu X. (2010). Diagnosis and phylogenetic analysis of orf virus from goats in china. Virology Journal, 7, 78.

Kaynak Göster

APA Gülyaz, V . (2016). Contagious Ecthyma (ORF) enfeksiyonu görülen koyun ve kuzularda pestivirus varlığının araştırılması . Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi , 27 (1) , 12-15 . DOI: 10.35864/evmd.514144

2306 2801

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Gen İdentifikasyonu ve DNA Kütüphanelerinin Oluşturulması

Gülseren Yıldız ÖZ, Vahdettin ALTUNOK

MikroRNA’lar ve Atlarda MikroRNA’lar ile İlgili Yapılan Çalışmalar

Seda EKİCİ, Özge ÖZMEN

Marmara Bölgesinde Yeni Doğan Buzağı İshallerinde Bovine Coronavirusların Saptanması ve Patojenite Çalışması

Züleyha PESTİL, Veli GÜLYAZ, Mustafa HASÖKSÜZ

Subklinik Mastitisli İneklerde Süt ve Süt Hücrelerinde Vitamin C Düzeyleri

Pınar PEKER AKALIN, Yaşar ERGÜN, Nuri BAŞPINAR, Gökhan DOĞRUER, Altuğ KÜÇÜKGÜL, Zafer CANTEKİN, Mustafa İŞGÖR, Mustafa SARIBAY, Ayhan BAŞTAN, Ece KOLDAŞ, Seçkin SALAR, İshak GÖKÇEK

Contagious Ecthyma (ORF) enfeksiyonu görülen koyun ve kuzularda pestivirus varlığının araştırılması

Veli GÜLYAZ

Prevalence of Hyalomma aegyptium (Linneaus, 1758) on Tortoises (Testudo graeca) in Izmir and Aydin Province, Turkey

Serkan BAKİRCİ

Effect of Female Camel Urine on Different Testosterone Levels in Adult Male Rats

Khogali M.e. SALWA, Abd Alla M.a. DALİA, İshraga G. IBRAHİM, Esra M. MUSA, Samia H. ABDARAHMAN

Su Samurlarında (Lutra lutra) Görülen Hastalıklar

Banur BOYNUKARA, Timur GÜLHAN

Sığır ve Koyunlarda Eş Zamanlı Brusella ve Şap Aşısı Uygulamalarının Antikor Düzeylerine Etkisi

İbrahim HANCI, İ. Safa GÜRCAN, Ahmet SÖNMEZ

Contagious Ecthyma Virusu (ORF) İzolasyonunda FLK-BLV-044 Hücre Kültürünün Kullanılması

Veli GÜLYAZ, Fahriye SARAÇ, Mustafa HASÖKSÜZ, Hüseyin ÇAKIROĞLU, Zeynel ARSLAN