Bir yarasa mağarasında bulunan Karnivoların ısırılma vaki olmadan kuduza yakalanmaları

Öz Birleşik Amerika  Halk  Sağlık Servisi  Bulaşık Hastalıklar Veteriner Bölümü,  kuduzun  bir  yarasa  mağarasında, ısırma yolu  dışında, et  yiyen  hayvanıara intikal  ettiğini  bildirmiştir. Bu  yeni  neticeler 
Anahtar Kelimeler:

Kuduz

Kaynakça

Literatür Eklenecek.

Kaynak Göster

APA Güley, M . (1961). Bir yarasa mağarasında bulunan Karnivoların ısırılma vaki olmadan kuduza yakalanmaları . Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi , 1 (4) , 349-350 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/evmd/issue/50223/647420