Türkiyede Listeriosis

The  disease  was  first  reported  in  1945  by  Özcebe  and  Doğuer (3)   At  Bandırma Merino  Breeding  Farm  and  Listeria  monocytogenes  was  cultivated from  the brains  of  Farms sheep. 

Listeriosis In Turkey

Türkçe ve İngilizce Özetler Eklenecek.

Kaynakça

1- Böğrün, Ömer (1957). Pendik Veteriner Bakteriyoloji Enstitüsünün 5/ 1/1961 gün ve 4024 sayılı yazısı.

2 - iyigören, Bekir (1952 -1954). Pendik Bakteriyoloji Enstitüsünün raponı.

3 - Özcebe, ilhami ve Doğuer, Mes'adet (1945). «Koyunlarda Listerenalardan ileri gelen Encephalomyelitis Prulenta» Türk Veterinerler Cemiyeti Dergisi Sayı. 7, Mayıs 1946.

4 - Pamukçu, Mahir (1961). Ankara Veteriner Fakültesi Patoloji Kürsüsü Profesörlüğünün 23/ 1/1961 gün ve 23 sayılı yazısı.

5 - Yılmaz, Salih (1960). <<Yurdumuzda Yavru Atan Koyunlardan izole edilen Listeria monocytogenes » Etlik Veteriner Bakteriyolojı Enstitüsü Dergisi Cilt. 1, Sayı. 2, . Eylül 1960.

Kaynak Göster

APA Doğuer, M . (1961). Türkiyede Listeriosis . Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi , 1 (4) , 345-348 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/evmd/issue/50223/647415