OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİ

Bu araştırma, ülkemizin sosyo-ekonomik yapısında gelecekte etkili olabilecek İşletme, İktisat ve Maliye lisans öğrencilerinin matematik kaygı düzeyleri ve bununla ilişkili olabilecek demografik değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme, İktisat ve Maliye bölümlerine devam eden 240 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanması aşamasında; öğrencilerin matematik kaygısını ölçmek için Matematik Kaygısı Ölçeği ve araştırmacılar tarafından hazırlanan bir demografik bilgi formu kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde tek yönlü varyans analizi, kikare, bağımsız örneklemler t testi gibi istatistiksel teknikler kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; matematiğe ilişkin kaygı ölçek puan ortalamaları cinsiyete göre değişmezken; kayıtlı olunan bölüme, sınıf düzeyine, matematik dersindeki ve genel akademik başarı düzeylerine göre değişmektedir. Maliye bölümündeki öğrencilerin kaygıları diğer bölüm öğrencilerine göre daha fazladır. Matematik dersindeki başarı düzeyi ile kayıtlı olunan bölüm arasında bir ilişki söz konusudur. Öğrencilerin matematik dersindeki başarıları düştükçe matematiğe ilişkin kaygıları artmaktadır. Buna karşılık matematiğe ilişkin kaygının artışı, genel akademik başarının yükselişine katkı sağlamaktadır.

MATEMATICS ANXIETY LEVELS OF STUDENTS OF THE FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION IN OSMANGAZI UNIVERSITY

In this study the relationship between mathematics anxiety and the demographical information of Business Administration, Economics and Puplic Finance students were examined. The sample of the study included 240 students from the Business Administration, Economics and Puplic Finance departments of Osmangazi University in Eskisehir. The “Math Anxiety Scale” instrument was used . Demographical information form which was prepared by the authors of this paper was also used. The analysis of variance, chi-square, independent samples t test techniques were used for statistical analyses. According to the results of the analyses; there is no relationship between the level of mathematics anxiety and gender but the level of mathematics anxiety, department, class, mathematics success and general academic success are related. The Puplic Finance department students have higher level of mathematics anxiety than the others. While the mathematics success is decreasing, the level of mathematics anxiety is increasing. However, while the level of mathematics anxiety is increasing, the general academic success is also increasing. 

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ogusbd131463, journal = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-9047}, address = {}, publisher = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi}, year = {2004}, volume = {5}, pages = {147 - 162}, doi = {}, title = {OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİ}, key = {cite}, author = {Yenilmez, Kürşat and Uzun, Nuray Girginer ve Özlem} }
APA Yenilmez, K. & Uzun, N. G. V. Ö. (2004). OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİ . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (1) , 147-162 .
MLA Yenilmez, K. , Uzun, N. G. V. Ö. "OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİ" . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2004 ): 147-162 <
Chicago Yenilmez, K. , Uzun, N. G. V. Ö. "OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİ". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2004 ): 147-162
RIS TY - JOUR T1 - OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİ AU - Kürşat Yenilmez , Nuray Girginer ve Özlem Uzun Y1 - 2004 PY - 2004 N1 - DO - T2 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 147 EP - 162 VL - 5 IS - 1 SN - -2149-9047 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİ %A Kürşat Yenilmez , Nuray Girginer ve Özlem Uzun %T OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİ %D 2004 %J Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-9047 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Yenilmez, Kürşat , Uzun, Nuray Girginer ve Özlem . "OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİ". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 / 1 (Mart 2004): 147-162 .
AMA Yenilmez K. , Uzun N. G. V. Ö. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2004; 5(1): 147-162.
Vancouver Yenilmez K. , Uzun N. G. V. Ö. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2004; 5(1): 147-162.
IEEE K. Yenilmez ve N. G. V. Ö. Uzun , "OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİ", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 5, sayı. 1, ss. 147-162, Mar. 2004