KÜRESELLEŞME, ULUS DEVLET VE ETİK

Küresellik dünyanın bütünleşmesine ve küreselleşme ise bu bütünleşmenin karmaşık süreçlerine işaret etmektedir. Dünyanın bütünleşmesi öncelikle teknolojik gelişimle ilgilidir. Ancak bundan önemli olarak bu bütünleşmenin neyi ifade ettiğidir. Küreselleşme insanlık adına bir kazanım mı yoksa tarihsel deneyimleri anlamsızlaştıran bir süreç mi? Bütüncül bir yaklaşımdan hareketle tanımlandığında küreselleşmenin içerik açısından modernlikle, biçim açısından ise post modernlikle büyük ölçüde benzeştiği söylenebilir. Hatta daha ileri giderek küreselliği modernliğin küresel ölçekte gerçekleşmesi şeklinde tanımlayabiliriz. Böyle olmakla birlikte küreselleşme çok ciddi tehditleri de içermektedir. Kısaca küreselleşme etikle desteklendiğinde yeni bir aydınlama şeklinde okunabilecek bir fenomen iken etik rönesans olmadığında kültürel asimilasyonu, siyasal hegemonyayı ve ekonomik sömürüye zemin hazırlayabilecek bir süreçtir. Küreselleşme sürecince etiğin hangi temeller üzerine bina edileceği sorunsalı önemlidir. Bu çalışmada toplumsal sadakat düşüncesine dayalı meslek etiğinin bu konuda önemli bir dayanak teşkil edeceği düşüncesindeyim. Emile Durkheimin bu konudaki çalışmaları aydınlatıcıdır. 

RÖNESANS GLOBALIZATION, NATION STATE AND ETHICAL RENAISANCE

While Globality refers to the integration of World, globalization contains the complex proceses of this integration. The integration phenomene is something to do with development of technological infrastructure encompassing everywhere. However What that integration means is of greter importance; is it a gaining for mankind as a whole or does it mean destruction of what has already been avhieved. İt can be said that globality , by its essence, has much in cammon with modernity with respect to its content and with post modernity with respect to its form. But for globalization to mean a new Enlightenment and tobe considered as radical modernity ethical renaisaince is obligatory. Otherwise it is almost inescapable for it to result in cultural assimilation, economic exploitation and political hegemony. On which foundation will ethics be based in the globalization process is a major problem to be tackled. We attept to introduce professinal ethics Which is based on by its essence solidarity for society. By this token we can get great help from Durkheim. 

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ogusbd131441, journal = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-9047}, address = {}, publisher = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi}, year = {2003}, volume = {4}, pages = {27 - 40}, doi = {}, title = {KÜRESELLEŞME, ULUS DEVLET VE ETİK}, key = {cite}, author = {Nişancı, Ensar} }
APA Nişancı, E. (2003). KÜRESELLEŞME, ULUS DEVLET VE ETİK . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 4 (1) , 27-40 .
MLA Nişancı, E. "KÜRESELLEŞME, ULUS DEVLET VE ETİK" . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2003 ): 27-40 <
Chicago Nişancı, E. "KÜRESELLEŞME, ULUS DEVLET VE ETİK". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2003 ): 27-40
RIS TY - JOUR T1 - KÜRESELLEŞME, ULUS DEVLET VE ETİK AU - Ensar Nişancı Y1 - 2003 PY - 2003 N1 - DO - T2 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 40 VL - 4 IS - 1 SN - -2149-9047 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi KÜRESELLEŞME, ULUS DEVLET VE ETİK %A Ensar Nişancı %T KÜRESELLEŞME, ULUS DEVLET VE ETİK %D 2003 %J Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-9047 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Nişancı, Ensar . "KÜRESELLEŞME, ULUS DEVLET VE ETİK". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 / 1 (Mart 2003): 27-40 .
AMA Nişancı E. KÜRESELLEŞME, ULUS DEVLET VE ETİK. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2003; 4(1): 27-40.
Vancouver Nişancı E. KÜRESELLEŞME, ULUS DEVLET VE ETİK. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2003; 4(1): 27-40.
IEEE E. Nişancı , "KÜRESELLEŞME, ULUS DEVLET VE ETİK", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 4, sayı. 1, ss. 27-40, Mar. 2003