1701 TARİHLİ OSMANLI-VENEDİK AHİDNÂMESİ

XVII. yüzyıla kadar denizlerde ağırlığını hissettiren bir devlet olan Venedik ile ilişkiler, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan çok daha eskilere dayanmaktadır. Anadolu Selçukluları ve Beylikler döneminde Anadolu’da ticaret yapma serbestisini elde eden Venedikliler, bu tarihten itibaren elde ettiği hak ve ayrıcalıkları Osmanlılar döneminde de devam ettirebilmek için özel bir gayret sarf etmiştir. Venedik, aradaki barış döneminin sona erdiği durumlarda bile, ticarî çıkarlarını yakından gözeterek, barış için çaba göstermiştir. XVI. yüzyılda 1503, 1517, 1521, 1540, 1567, 1573, 1575 ve 1595, XVII. yüzyılda 1604, 1619, 1625, 1640 ve 1670 tarihli ahidnâmeler ile Venedik imtiyazlarını artırarak Osmanlı ülkesinde daha geniş bölgelerde etkili olmuştur. 1701 tarihli ahidnâme ise; uzun bir savaş döneminden sonra verilmiş bir ahidnâmedir. Toplam 33 maddeden oluşan ahidnâme, hem Karlofça antlaşmasında tespit edilen sulh ile ilgili şartları kapsamakta hem de deniz hukuku, ticaret, korsanlık, sınır sorunları, esirlerin mübadelesi, balyos ve konsolosların hak ve imtiyazları, müstemin tüccarların veraset, kefalet, şahitlik ve dava konularında önceki ahidnâmelerde tespit edilen maddeleri tekrar etmekte ve mevcut düzenlemeleri açıklığa kavuşturmaktadır. Ahidnâme ile Venedikli diplomatik görevli ve tüccarlarının hak ve imtiyazları garanti altına alınmaktadır.  

OTTOMAN-VENİCE 1701 AGREEMENT

Relationships with Venice which had a gread power in seas till XVII centuries, started before the Ottoman Goverment’s establishment. Venice had the right of making trade in Anatolia during the Seljuks and rank of rulers and from that time they tried hard to continue these rights during the Ottoman Empires. Even the situations where there were some interruptions in peace, thinking of trading Benefits Venice made a great effort for the peace. In the XVI century with 1503, 1517, 1521, 1540, 1567, 1573, 1575 and 1595, in the XVII century with 1604, 1619, 1625, 1640 and 1670 agreements Venice increased its privileges, in this manner it had an effect on larger Ottoman regions. 1701 agreement was an agreement which was given after a long war period. It was consisted of totally 33 items. Not only did it include the conditions related to the peace defined in Karlofça agreement, it also explained sea laws, trading, piracy, boundry problems, exchanging of the war prisoners, rights and privileges of the conculs. The rights of mercants inheritance witnessing and guaranteeing were repeated according to the past agreements and new organizations were clarified. With this agreement to the rights and privileges of conculs and merchants from Venice were under guarantee.  

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ogusbd131443, journal = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-9047}, address = {}, publisher = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi}, year = {2003}, volume = {4}, pages = {63 - 76}, doi = {}, title = {1701 TARİHLİ OSMANLI-VENEDİK AHİDNÂMESİ}, key = {cite}, author = {Erdoğan, Meryem Kaçan} }
APA Erdoğan, M. K. (2003). 1701 TARİHLİ OSMANLI-VENEDİK AHİDNÂMESİ . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 4 (1) , 63-76 .
MLA Erdoğan, M. K. "1701 TARİHLİ OSMANLI-VENEDİK AHİDNÂMESİ" . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2003 ): 63-76 <
Chicago Erdoğan, M. K. "1701 TARİHLİ OSMANLI-VENEDİK AHİDNÂMESİ". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2003 ): 63-76
RIS TY - JOUR T1 - 1701 TARİHLİ OSMANLI-VENEDİK AHİDNÂMESİ AU - Meryem Kaçan Erdoğan Y1 - 2003 PY - 2003 N1 - DO - T2 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 76 VL - 4 IS - 1 SN - -2149-9047 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1701 TARİHLİ OSMANLI-VENEDİK AHİDNÂMESİ %A Meryem Kaçan Erdoğan %T 1701 TARİHLİ OSMANLI-VENEDİK AHİDNÂMESİ %D 2003 %J Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-9047 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Erdoğan, Meryem Kaçan . "1701 TARİHLİ OSMANLI-VENEDİK AHİDNÂMESİ". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 / 1 (Mart 2003): 63-76 .
AMA Erdoğan M. K. 1701 TARİHLİ OSMANLI-VENEDİK AHİDNÂMESİ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2003; 4(1): 63-76.
Vancouver Erdoğan M. K. 1701 TARİHLİ OSMANLI-VENEDİK AHİDNÂMESİ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2003; 4(1): 63-76.
IEEE M. K. Erdoğan , "1701 TARİHLİ OSMANLI-VENEDİK AHİDNÂMESİ", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 4, sayı. 1, ss. 63-76, Mar. 2003