İKDAM GAZETESİNİN KÜLTÜR HAYATIMIZDAKİ YERİ, ŞEKİL VE İÇERİK ÖZELLİKLERİ (1894-1900)

İkinci Abdülhamit döneminde yayınlanmaya başlayan (5 Temmuz 1894) ve 31 Mart 1961 tarihine kadar yayınını sürdüren İkdam gazetesinin Türk basın hayatında önemli bir yeri vardır. Ahmet Cevdet Beyin çıkardığı gazete, zengin iç ve dış haberleriyle, ilânlarıyla, siyasî, ilmî, fennî, edebî ve sanat ağırlıklı makale ve sohbetleriyle, yayınladığı tefrika roman ve hikâyeleriyle, Türk kadınını, çocuğunu, çiftçisini eğiten, bilgilendiren yazılarıyla bir “mektep” görevi üstlenmiştir. Devrinin ünlü bilim adamları, romancı ve hikâyecileri ile güçlü bir yazar kadrosuna sahip olan İkdam, matbaasında bastığı değerli kitaplarla da bu alanda önemli bir boşluğu doldurmuştur. Yazılarında kullanılan sade dil ve dil konusunda katıldığı tartışmalar ile de İkdam, Türk dilinin sadeleşmesinde etkili olmuştur. Millî konularda gösterdiği duyarlılığı ile de devrinin diğer gazetelerine öncü olmuştur. İkdam gazetesi zengin muhtevası ile bugün pek çok alanda yapılacak çalışmalar için araştırıcıların başvuracağı önemli bir kaynaktır. 

THE PLACE OF IKDAM NEWSPAPER IN TURKISH CULTURAL HERITAGE AND THE FORMAT AND CONTENT SPECIFICATIONS OF THE NEWSPAPER (1894-1900)

Ikdam newspaper, which was started to be published in the period of Abdulhamid II. (July 5, 1894) and continued its publication until March 31, 1961, has a significant place in Turkish press. The newspaper which was founded by Ahmet Cevdet Bey had a school like function with its domestic and foreign news, advertisements, articles on science and politics, literature and art as well as interviews and sequels which educated Turkish women, children and farmers. Ikdam, which had a staff of famous scientists, novelists and story writers of the time, filled huge gaps-insufficiency of books-with the books it published. Besides, Ikdam had a role in the simplification of Turkish language through the plain language it used in the articles as well as the forums held on language. 

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ogusbd131444, journal = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-9047}, address = {}, publisher = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi}, year = {2003}, volume = {4}, pages = {77 - 98}, doi = {}, title = {İKDAM GAZETESİNİN KÜLTÜR HAYATIMIZDAKİ YERİ, ŞEKİL VE İÇERİK ÖZELLİKLERİ (1894-1900)}, key = {cite}, author = {Buttanrı, Müzeyyen} }
APA Buttanrı, M. (2003). İKDAM GAZETESİNİN KÜLTÜR HAYATIMIZDAKİ YERİ, ŞEKİL VE İÇERİK ÖZELLİKLERİ (1894-1900) . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 4 (1) , 77-98 .
MLA Buttanrı, M. "İKDAM GAZETESİNİN KÜLTÜR HAYATIMIZDAKİ YERİ, ŞEKİL VE İÇERİK ÖZELLİKLERİ (1894-1900)" . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2003 ): 77-98 <
Chicago Buttanrı, M. "İKDAM GAZETESİNİN KÜLTÜR HAYATIMIZDAKİ YERİ, ŞEKİL VE İÇERİK ÖZELLİKLERİ (1894-1900)". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2003 ): 77-98
RIS TY - JOUR T1 - İKDAM GAZETESİNİN KÜLTÜR HAYATIMIZDAKİ YERİ, ŞEKİL VE İÇERİK ÖZELLİKLERİ (1894-1900) AU - Müzeyyen Buttanrı Y1 - 2003 PY - 2003 N1 - DO - T2 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 77 EP - 98 VL - 4 IS - 1 SN - -2149-9047 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi İKDAM GAZETESİNİN KÜLTÜR HAYATIMIZDAKİ YERİ, ŞEKİL VE İÇERİK ÖZELLİKLERİ (1894-1900) %A Müzeyyen Buttanrı %T İKDAM GAZETESİNİN KÜLTÜR HAYATIMIZDAKİ YERİ, ŞEKİL VE İÇERİK ÖZELLİKLERİ (1894-1900) %D 2003 %J Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-9047 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Buttanrı, Müzeyyen . "İKDAM GAZETESİNİN KÜLTÜR HAYATIMIZDAKİ YERİ, ŞEKİL VE İÇERİK ÖZELLİKLERİ (1894-1900)". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 / 1 (Mart 2003): 77-98 .
AMA Buttanrı M. İKDAM GAZETESİNİN KÜLTÜR HAYATIMIZDAKİ YERİ, ŞEKİL VE İÇERİK ÖZELLİKLERİ (1894-1900). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2003; 4(1): 77-98.
Vancouver Buttanrı M. İKDAM GAZETESİNİN KÜLTÜR HAYATIMIZDAKİ YERİ, ŞEKİL VE İÇERİK ÖZELLİKLERİ (1894-1900). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2003; 4(1): 77-98.
IEEE M. Buttanrı , "İKDAM GAZETESİNİN KÜLTÜR HAYATIMIZDAKİ YERİ, ŞEKİL VE İÇERİK ÖZELLİKLERİ (1894-1900)", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 4, sayı. 1, ss. 77-98, Mar. 2003