Bir Ankara Tavşanının Böbreğinde Gözlenen Varyasyon

Bir Ankara Tavşanında arerlerin anatomisi incelenirken özellikle sol böbreğin konumu ve arterinin seyrinde farklılık olduğu görüldü. Korozyon kast modeli çıkarılan tavşanda her iki böbreğin de sağda yer aldığı gözlendi. Arteria renalis sinister'in aorta descendens’in sol yüzünden çıktığı fakat sağa kıvrılarak median hattın sağına geçtiği belirlendi. Sol böbreğin sağa kaymış olduğu ve sağ böbreğin caudal'inde bulunduğu tespit edildi. Önde yer alan sağ böbreğin hilus’unun aorta descendens’e dönük olduğu görüldü. Yer değiştirerek sağ böbreğin arkasında yer alan diğer böbreğin ise hilus'unun lateral'e baktığı gözlendi. İncelenen bu vakada sol böbreğin sağa kayması ölçümsel verilere bakılarak arteria renalis sinister'in uzun olmasına bağlanabilir

Observed Variation in the Kidney Cast of an Angora Rabbit

-

___

 • Jones TC, Hunt RD, 1983. Veterinary Pathology (Fifth Edition), Bailiere Tindall London. p.1447.
 • Bahadır A, Yıldız H, 2005. Veteriner Anatomi II. Ezgi, Bursa. p.76.
 • Bruce D. Wingerd, 1984. Rabbit Dissection Manuel. The Johns Hopkins University Pres, Baltimore. p.61.
 • Bouma JL, Aronson LR, Keith DG, Saunders HM, 2003. Use of computed tomography renal angiography for screening feline renal transplant donors. Vet Radiol Ultrasound, 44 (6):636-641.
 • Yokota E, Kawashima T, Ohkubo F, Sasaki H. (2005): Comparative anatomical study of the kidney position in amniotes using the origin of the renal artery as a landmark. Okajimas Folia Anat Jpn, 81(6):135-142.
 • Dursun N. (2001): Veteriner Anatomi II. Medisan Yayınevi, Ankara. p.130.
 • Currarino G, Pinckney LE, 1981. Renal displacement caused by a supradiaphrag- matic, paraspinal Ewing-like sarcoma and simulating an adrenal mass. Radiology, 139, 603-607.
 • Langer R, 1985. Unusual renal displacement due to extreme splenomegaly. Rontgenblatter, 38(4):121-123.
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi-Cover
 • ISSN: 1304-7280
 • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
 • Başlangıç: 2004
 • Yayıncı: Erciyes Üniv. Veteriner Fak.