MİLLETVEKİLLERİNİN VATAN HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

2017 Anayasa değişikliğiyle seçilme yaşı on sekize indirilmiştir. Seçilme yaşının indirilmesine paralel olarak “yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar”ın milletvekili seçilememesine iliş-kin koşul da “askerlikle ilişiği olanlar” şekline dönüştürülmüştür. Değişiklik sayesinde henüz askerliğini yapmamış kimseler milletvekili seçilebilmiştir. Fakat, henüz askerliğini yapmamış milletvekillerinin 7179 sayılı Askeralma Kanununun tanıdığı bedelli askerlik hakkından yararlanarak vatan hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılmak üzere kışlaya teslim olmaları yeni bir tartışmaya yol açmıştır. Anayasa değişikliğinin gerekçesinde “askerlikle ilişiği olanlar”a ilişkin bir açıklama yer almamaktadır. Şu hâlde “askerlikle ilişiği olanlar”ın belirlenmesinde askerlik mevzuatının esas alınması gerekecektir. Askerlik mevzuatı kapsamında vatan hizmeti yükümlüsü milletvekillerinin “askerlikle ilişiği olma” durumu farklılık arz edecek ve yapılacak işlemler de bu farklılığa göre değişecektir.

With the 2017 Constitutional amendment, the voting age was re-duced to eighteen. Parallel to the lowering of the election age, the condition for not being able to be elected as a deputy for “those who have not done their obligatory military service” has also been changed to “those who are related to military service”. Thanks to the amend-ment, those who have not yet done their military service can be elected as members of parliament. However, deputies who have not done their military service yet, have taken the advantage of the paid military service granted by the Military Recruitment Law No. 7179 and surrendered to the barracks for fulfilling their patriotic service obliga-tion, which led to a new discussion. In the justification of the constitu-tional amendment, there is no explanation regarding “those who are related to military service”. In that case, it will be necessary to take the military regulations as a basis in the determination of “those who are related to military service”. Within the scope of military regulations, the status of “being related to military service” of the deputies who are under national service obligation will differ and the actions to be tak-en will also change according to this difference.

___

AKKAŞ, Ahmet Hulusi (2021) Bir Güvenlik Tedbiri Türü Olarak Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma, Adalet Yayınevi, Ankara.

ARSLAN ERTÜRK, Arzu (2019) “7146 Sayılı Kanunla Yapılan Yeni Bedelli Askerlik Düzenlemesi ve Düşündürdükleri”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (Prof. Dr. Ferit Hakan Baykal Armağanı), C. 25, S. 2.

ATAR, Yavuz (2007) Türk Anayasa Hukuku, Mimoza Yayınları.

AYAZ, Reyhan (2020) “Milletvekilliği ile Bağdaşmayan İşler ve TBMM Başkanlığının Konuya Bakış Açısı”, Yasama Dergisi, S. 41.

DOĞANOĞLU, Ali Erdem (2013) “Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Toplantı ve Karar Yeter Sayısı”, Prof. Dr. Erdal Onar’a Armağan, C. II, Ankara Üniversitesi Yayınları No: 391, Ankara.

EŞEN, Hamit (2011) “Parlamento Hukukunda Milletvekilliğinin Sona Ermesi”, Yasama Dergisi, S. 19.

GÖNENÇ, Levent (2008) Türkiye’de Seçim Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, Adalet Yayınevi, Ankara. GÖZLER, Kemal (2019) Türk Anayasa Hukuku, Ekin Yayınevi, Bursa.

GÖZÜBÜYÜK, Şeref (1997) Anayasa Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara.

GÜL, Cengiz - YAVUZ, Muhammed (2009) “Seçilmeye Engel Bir Suçtan Kesin Hüküm Giyme Nedeniyle Milletvekilliğinin Sona Ermesi”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 4, S. 2.

HATİPOĞLU, Muzaffer - PARLAR, Ali (2004) Seçim Kanunları ve Seçim Suçları, Yayın Matbaacılık, Ankara.

İZMİR, Gökalp (2011) “Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması”, Yasama Dergisi, S. 18.

KESKİN, Oğuzhan Bekir (2018) ““Türk’ün Erkler Ayrılığıyla İmtihanı”: Bir Anayasal Gelenekten Söz Edilebilir mi?”, Anayasa Hukuku Dergisi, C. 7, S. 13.

LAÇİN, Özgür (2017) Türk Anayasalarında Milletvekilliği Sıfatının Kazanılması ve Kaybedilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Anabilim Dalı Kamu Hukuku Bilim Dalı, İstanbul.

OKUR, Ali Rıza (2012) “Muvazzaf Askerlik ve Bedelli Askerliğin Hukuki Sonuçları Açısından Karşılaştırılması”, Sicil: İş Hukuku Dergisi, Yıl 7, S. 25.

ONAR, Erdal (1997) “1982 Anayasasında Milletvekilliğinin Düşmesi”, Anayasa Yargısı, C. 14.

POLAT AKGÜN, Deniz (2018) “7062 Sayılı Yüksek Seçim Kurulu'nun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Üzerine Değerlendirmeler”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 9, S. 1.

SOYSAL, Mümtaz (1997) 100 Soruda: Anayasanın Anlamı, Gerçek Yayınevi, İstanbul.

ŞIK, Hüseyin (2013) “1982 Anayasası’nda Milletvekili Seçilme Yeterliliği ve Mukayeseli Hukuktaki Durum”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 4, S. 1.

YILDIZ, Mehmet Şükrü (2021) “7179 Sayılı Kanun ile Sürekli Hale Getirilen Bedelli Askerlik Düzenlemesinin İş Hukukuna Yansımaları”, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 7, S. 1.

___

Bibtex @araştırma makalesi { eruhfd1108640, journal = {Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {1306-3839}, eissn = {2822-3012}, address = {}, publisher = {Erciyes Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {17}, pages = {140 - 166}, doi = {}, title = {MİLLETVEKİLLERİNİN VATAN HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ}, key = {cite}, author = {Aslan, Gündüz Alp} }
APA Aslan, G. A. (2022). MİLLETVEKİLLERİNİN VATAN HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ . Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 17 (1) , 140-166 .
MLA Aslan, G. A. "MİLLETVEKİLLERİNİN VATAN HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ" . Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 17 (2022 ): 140-166 <
Chicago Aslan, G. A. "MİLLETVEKİLLERİNİN VATAN HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ". Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 17 (2022 ): 140-166
RIS TY - JOUR T1 - MİLLETVEKİLLERİNİN VATAN HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ AU - Gündüz Alp Aslan Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 140 EP - 166 VL - 17 IS - 1 SN - 1306-3839-2822-3012 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi MİLLETVEKİLLERİNİN VATAN HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ %A Gündüz Alp Aslan %T MİLLETVEKİLLERİNİN VATAN HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ %D 2022 %J Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 1306-3839-2822-3012 %V 17 %N 1 %R %U
ISNAD Aslan, Gündüz Alp . "MİLLETVEKİLLERİNİN VATAN HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ". Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 17 / 1 (Nisan 2022): 140-166 .
AMA Aslan G. A. MİLLETVEKİLLERİNİN VATAN HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ. ERÜHFD. 2022; 17(1): 140-166.
Vancouver Aslan G. A. MİLLETVEKİLLERİNİN VATAN HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2022; 17(1): 140-166.
IEEE G. A. Aslan , "MİLLETVEKİLLERİNİN VATAN HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ", Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 17, sayı. 1, ss. 140-166, Nis. 2022