YEREL YÖNETİMLERDEKİ MALİ PROBLEMLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Öz Yerel yönetimler bazı kamusal hizmetleri yapmakla yükümlü olan belediye, köy ve il özel idarelerinden oluşan kamu tüzel kişilikleridir. Yerel yönetimlerin çok fazla problemi vardır. Bu sorunların en başında ise hizmet üretmek için gerekli olan mali sorundur. Yerel yönetimlerin mali problemleri iki ana başlık altında toplanmıştır. Birincisi mali kaynakların yetersizliğidir. Diğer problem ise var olan kaynakların rasyonel kullanımında yaşanan sıkıntılardır. Son yıllarda yapılan birçok düzenleme bu sorunların ortadan kalkmasını sağlayamamıştır. Yerel yönetimlerin mali sorunları ve bu sorunların çözülebilmesi için yapılması gerekenler bu çalışmada incelenmiştir

Kaynakça

Arıkboğa, Ü. (2004). Yönetimler Arası Mali İlişkiler, Yaylacık Matbaası. İstanbul.Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Yönlendirme Komitesi, (1995). Hizmette Yerellik (Subsidiarite) ilkesinin Tanımı ve Sınırları, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Yayını, AnkaraBozlağan, R. ve Demirkaya Y. (2008). Türkiye’ de Yerel Yönetimler, Nobel Yayını,İstanbul.Çelebi, I. (1994), Egevizyon, Esiad Yayını, İzmir.Dye, R. F. ve Sundberg, J. O. (1998). “A Model of Tax İncrement Financing Adoption Incentives”, Growty&Chance, Vol. 29.Emrealp, S. ( 1993). Belediyelerde Proje Yönetimi, IULA EMME Yayını, İstanbul.Orhan, O. ve Bayrakçı, E.(2006). Yerel Yönetim Maliyesi Ders Notları. Konya.Güler, B. (1997). Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, Nisan, ss. 20-30.Güven ve Şimşşek, (2018), Yerel Yönetimlerin Sosyo Ekonomik Gelişimi Ve Tanıtımı Açısından Film Platolarının Önemi: Midwood Örneği, Sayıştay Dergisi, S.108. ss.123-148.Keleş, R. (1981). XII. Iskan ve Şehircilik Haftası Konferansları, A.Ü. Yayını, s. 15.Sakınç, S. (1998). "Vergilendirme Yetkisinin İdarelerarası Tahsisi ve Türkiye Uygulaması", XII. Türkiye Maliye Sempozyumu, Bodrum.T.C Resmi Gazete 2207 Sayılı, 7.11.1982. Tortop, N. (1996). Yerel Yönetimler Maliyesi, I. B., TODAİE Yayını, Yayın No: 263, Ankara.TÜSİAD, Yerel Yönetimler-Sorunlar ve Çözümler, TÜSİAD Raporu, İstanbul, 1992 s.30Ulusoy, A., Topal, A.,K. (1997). Yerel Yönetimlerin Mali Sorunları ve Çözüm Önerileri. T. İdare Dergisi, 69, 414,203-209. Yazıcıoğlu, R. (1992). Yönetim Sistemimizin Yeniden Düzenlenmesi, Erzincan, , s. 32-33Yıldırım, B. F.(1993). Belediyelerde İnsan Kaynağı Yönetimi, IULA EMME Yayını, İstanbul.Yüksel, F. (2004). “Türk Belediyeciliğinin Mali Sorunları ve Öneriler”, Mevzuat Dergisi, Yıl 7, Sayı 73.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { enderun422702, journal = {Enderun}, issn = {2618-592X}, eissn = {2618-592X}, address = {}, publisher = {Cihan USTA}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {1 - 8}, doi = {}, title = {YEREL YÖNETİMLERDEKİ MALİ PROBLEMLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {HAN, Ertuğrul} }
APA HAN, E . (2018). YEREL YÖNETİMLERDEKİ MALİ PROBLEMLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Enderun , 2 (1) , 1-8 .
MLA HAN, E . "YEREL YÖNETİMLERDEKİ MALİ PROBLEMLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Enderun 2 (2018 ): 1-8 <
Chicago HAN, E . "YEREL YÖNETİMLERDEKİ MALİ PROBLEMLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Enderun 2 (2018 ): 1-8
RIS TY - JOUR T1 - YEREL YÖNETİMLERDEKİ MALİ PROBLEMLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AU - Ertuğrul HAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Enderun JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 8 VL - 2 IS - 1 SN - 2618-592X-2618-592X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Enderun YEREL YÖNETİMLERDEKİ MALİ PROBLEMLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %A Ertuğrul HAN %T YEREL YÖNETİMLERDEKİ MALİ PROBLEMLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %D 2018 %J Enderun %P 2618-592X-2618-592X %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD HAN, Ertuğrul . "YEREL YÖNETİMLERDEKİ MALİ PROBLEMLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Enderun 2 / 1 (Mayıs 2018): 1-8 .
AMA HAN E . YEREL YÖNETİMLERDEKİ MALİ PROBLEMLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Enderun. 2018; 2(1): 1-8.
Vancouver HAN E . YEREL YÖNETİMLERDEKİ MALİ PROBLEMLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Enderun. 2018; 2(1): 8-1.