ENFLASYON VE FAİZ İLİŞKİSİ ÜZERİNE İSLAMİYET AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

Literatürde çeşitli biçimlerde ele alınan enflasyon faizi İslam alimleri ve akademisyenler tarafından incelenmiştir. Bu anlamda oluşan farkın giderilmesinde faiz yolunun kullanılmasının İslamiyet açısından ribayı ifade edip, etmediği tartışma konusudur. Bu çalışmada, genel anlamda enflasyon ve faiz tanıtılarak, İslamiyet’te faizin konumunu ayrıca detaylandırıldı. Literatürün kısıtlı oluşu nedeniyle, kısa bir literatür özeti sunduktan sonra bahsi geçen olguların İslamiyet’te ifade ettiği anlamları sunmaya çalıştık. Son olarak; İslami açıdan sunulan riba ile enflasyon faizinin eşdeğer olup olmadığını tartıştık.
Anahtar Kelimeler:

Riba, İslamiyet, Enflasyon faizi

___

  • Ahmad, Z., (2003) “Riba Teorisi”, İslami Çalışmalar Dergisi, Çev. Ali Rıza Gül, 44(1): 453-465.Ahmed, M., (1971), İslam İktisadi, Çev. Yusuf Ziya Kavakçı, Cağaloğlu Yayınevi: İstanbul.Anonim, (2009), İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı, Süleymaniye Vakfı, Erişim Tarihi: 14.04.2018, http://www.suleymaniyevakfi.org/islam-iktisadi/islam-fikhi-acisindan-borclanmalarda-enflasyon-farki.htmlBakkal, A., (1992), “İslam Hukukunda Para ve Faiz Telakkisi Zaviyesinden Enflasyon Farkının Ödenmesi Problemi”, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2: 45-80Doğan, B., Eroğlu, Ö., Değer, O., (2016), “Enflasyon Ve Faiz Oranı Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(1): 405-425.E.,Yusuf, (1973), Kitabül Haraç, Çev. A. Özek, Hisar Yayınları: İstanbulEğilmez, M., (2014), Enflasyon İle Faiz İlişkisi, Blog erişim: 12.04.2018, http://www.mahfiegilmez.com/2014/05/enflasyon-ile-faiz-iliskisi.htmlEğri, T., Karasu, O., Kızılkaya, N., (Ed.), (2014), İslam İktisadını Yeniden Düşünmek, İGİAD Yayınları: İstanbul.El-Omer, F., A., İslam İktisadına Giriş, Çev. Adem Esen, İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi: İstanbul.Eskicioğlu, O., (1983), “İslam Hukukunda Enflasyonla İlgili Bazı Meseleler”, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1:98-117.Habergetiren, Ö., F., (2017), “İslam Hukukunda Fulus’un Değerinde Değişimi İfade Eden Dört Kavram: Rahs, Gala, Kesad, Inkıta”, Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 2(1): 106-118.Karadoğan, S., (Ed.), (2014), İslam Ekonomisi: Tanım ve Metodoloji Üzerine, İslam Ekonomisi Enstitüsü: İstanbul.Keleş, A., (1998), İslam’a Göre Para Kavramı, Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Özsoy, İ., (1994), Faiz Ve Problemleri, Nil Yayınları: İstanbul T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı, (2011), Hadislerle İslam 5, Diyanet İşleri Başkanlığı: AnkaraTunalı, H., Erönal, Y., Y., (2016), “Enflasyon Ve Faiz Oranı İlişkisi: Türkiye’de Fisher Etkisinin Geçerliliği”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 21(4): 1415-1431.Ünsal, E., (2013), Makroiktisat, İmaj Yayıncılık: Ankara.Yavuz, V., Y., (1991), “‘İslam’da Faiz Meselesine Yeni Bir Bakış’ Adlı Kitap Üzerine Düşünceler”, İslami Araştırmalar Dergisi, 3(5):221-230.Yenice, C., A., Genç, T., A., (2017), “İslam Ekonomisi Umudunun Yeniden Doğuşu”, Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi, 3(3):79-90.

___

Bibtex @araştırma makalesi { enderun422356, journal = {Enderun}, eissn = {2618-592X}, address = {}, publisher = {Cihan USTA}, year = {2018}, volume = {2}, number = {1}, pages = {32 - 37}, title = {ENFLASYON VE FAİZ İLİŞKİSİ ÜZERİNE İSLAMİYET AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {Destebaşı, Ayşe Nur} }
APA Destebaşı, A. N. (2018). ENFLASYON VE FAİZ İLİŞKİSİ ÜZERİNE İSLAMİYET AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME . Enderun , 2 (1) , 32-37 .
MLA Destebaşı, A. N. "ENFLASYON VE FAİZ İLİŞKİSİ ÜZERİNE İSLAMİYET AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME" . Enderun 2 (2018 ): 32-37 <
Chicago Destebaşı, A. N. "ENFLASYON VE FAİZ İLİŞKİSİ ÜZERİNE İSLAMİYET AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME". Enderun 2 (2018 ): 32-37
RIS TY - JOUR T1 - ENFLASYON VE FAİZ İLİŞKİSİ ÜZERİNE İSLAMİYET AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME AU - Ayşe NurDestebaşı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Enderun JF - Journal JO - JOR SP - 32 EP - 37 VL - 2 IS - 1 SN - -2618-592X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Enderun ENFLASYON VE FAİZ İLİŞKİSİ ÜZERİNE İSLAMİYET AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME %A Ayşe Nur Destebaşı %T ENFLASYON VE FAİZ İLİŞKİSİ ÜZERİNE İSLAMİYET AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME %D 2018 %J Enderun %P -2618-592X %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Destebaşı, Ayşe Nur . "ENFLASYON VE FAİZ İLİŞKİSİ ÜZERİNE İSLAMİYET AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME". Enderun 2 / 1 (Mayıs 2018): 32-37 .
AMA Destebaşı A. N. ENFLASYON VE FAİZ İLİŞKİSİ ÜZERİNE İSLAMİYET AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME. Enderun. 2018; 2(1): 32-37.
Vancouver Destebaşı A. N. ENFLASYON VE FAİZ İLİŞKİSİ ÜZERİNE İSLAMİYET AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME. Enderun. 2018; 2(1): 32-37.
IEEE A. N. Destebaşı , "ENFLASYON VE FAİZ İLİŞKİSİ ÜZERİNE İSLAMİYET AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME", , c. 2, sayı. 1, ss. 32-37, May. 2018