SİYASAL İKTİDAR VE SİYASAL MUHALEFET İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE TÜRK BASINININDA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

Özellikle kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla 80’li ve 90’lı yıllardan günümüze kadar olan dönemde atılan en önemli adım; bu alanda uluslararası alanda imzalanan en kapsamlı sözleşmelerden biri olarak görülen Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) olmuştur. Bu bağlamda ele alınan çalışmanın temelini, özellikle son birkaç yıldır sıkça tartışma konusu yapılan İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik iktidarın (Adalet ve Kalkınma Partisi) ve muhalefetin (Cumhuriyet Halk Partisi) gazete haberlerinde yer alan tartışmaları oluşturmuştur. Gazetelerde yer alan haberler İçerik Analizi kullanılarak incelenmeye çalışılmıştır. AKP’li ve CHP’li yetkililerin konu hakkında gazetelerde yer alan açıklamaları Sabah, Yeni Şafak, Posta, Hürriyet, Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerinde, sözleşmenin imzalanma, yürürlüğe girme, feshedilme ve ayrılma tarihlerinde 30 gün ileri-30 gün geri gidilerek gazetelerde altmışar günlük haberler taranmış ve elde edilen verilerin analizi yapılmıştır. Sözleşmenin imzalandığı ve yürürlüğe girdiği süreçte ilgili gazetelerde genel hatlarıyla sözleşme ile ilgili olumlu haberler görülmüş olup partililerin önemli açıklamalarına rastlanmamıştır. Sözleşmenin fesih sürecindeki haberlerde ise ilgili gazetenin siyasal iktidar ya da siyasal muhalefete olan mesafesi haberlerde üretilen anlamın olumlu ya da olumsuz olmasında belirleyici olmuştur. Anahtar Kelimeler: İstanbul Sözleşmesi, Siyasal Rekabet, Türk Basını, İçerik Analizi

THE ISTANBUL CONVENTION IN THE TURKISH PRESS WITHIN THE FRAMEWORK OF POLITICAL POWER AND POLITICAL OPPOSITION RELATIONS

The "Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention)", which is seen as one of the most important conventions signed internationally in order to prevent "violence against women", which has been one of the most important issues especially since the 80s and 90s. In this context, the study is based on the discussions of the government (Justice and Development Party) and the opposition (Republican People's Party) on the Istanbul Convention, which has been frequently discussed in the last few years. The news in the newspapers were analyzed using Content Analysis. In this context, the statements of AKP and CHP officials on the subject in the newspapers were analyzed in Sabah, Yeni Şafak, Posta, Hürriyet, Sözcü and Cumhuriyet newspapers by going forward and backward 30 days on the dates of the signing, entry into force, termination and withdrawal of the agreement. During the period when the contract was signed and entered into force, the relevant newspapers generally reported positive news about the contract and no important statements of the party members were found. In the news on the termination of the contract, the distance of the relevant newspaper to the political power or the political opposition was decisive in the positive or negative meaning produced in the news.

___

  • Çamurcu, M. H. (2021). İstanbul Sözleşmesi: Türkiye'de İç Hukuka Etkisi ve Toplumun Tepkisi. Ankara Barosu Dergisi, 79(4), 63-106.
  • Devran, Y. (2010). Haber Söylem İdeoloji (Vol. 15). Hiperlink Eğitim ve İletişim Yayınları.
  • Ergeç N. E., Medya Alanında Söylem; Önemi, Özellikleri ve Uygulaması, Pegem Yayınları.
  • Gürcan, (2018). Haberciliğin Temel Kavramları, Anadolu Üniversitesi Yayınları.
  • Hepkul, A. (2002). Bir Sosyal Bilim Araştırma Yöntemi Olarak İçerik Analizi. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 1-12.
  • İnal, A. (1996). Haber Okumak, Temuçin Yayınları.
  • Krippendorff, K. (2004). Content Analysis: An Introduction to its Methodology. Sage Publications.New Delhi.
  • Mora, N. (2011). Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim. Nobel Yayın.
  • Taylan, H. H. (2011). Sosyal Bilimlerde Kullanılan İçerik Analizi ve Söylem Analizinin Karşılaştırılması, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (BUSBED), 1(2), 63-76.