GAZÂLÎ’YI ANLAMANIN USÛLÜ

Bu makale Gazâlî’nin düşünce sisteminin nasıl geliştiğini incelemektedir. Makalede Gazâlî’nin düşüncesi bir bütün olarak kendi içinde tutarlı/istikrarlı mıdır veya değil midir sorusuna cevap aranmaktadır. Bu bakımdan Gazâlî’nin çalışmalarının kronolojik sıralaması ve Gazâlî’nin hayatındaki değişim safhalarının düşüncesi üzerindeki etkileri çalışılmıştır. Aslında Gazâlî’nin fikirleri bütünsel olarak okunduğunda, birbirleriyle çelişik gibi görünen bu fikirlerin onun hedefleri bağlamında bir bütünlük arz ettiğini bu makale ortaya koymaya çalışmaktadır.
Anahtar Kelimeler:

Gazâlî, Bütünsellik, Hakikat

___

 • ابن سينا، النجاة في المنطق والإلهيات، دار الجيل، 1992 .
 • أبو حامد الغزالي، فيصل التفرقة، تحقيق: سميح دغيم، بيروت 1993
 • أبو حامد الغزالي، القسطاس المستقيم، تحقيق: فيكتور شلحت، . بيروت 1991
 • أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، )تقديم وتحقيق: إبراهيم محمد رمضان بيروتي، دار الأرقم دون التاريخ. . أبو حامد الغزالي، مشكاة الأنوار، تحقيق: سميح دغيم، بيروت 1994 .
 • أبو حامد الغزالي، مقاصد الفلاسفة، تحقيق: سليمان دُنيا، مصر 1961 أبو حامد الغزالي، المنقذ من الضلال، تحقيق: سميح دغيم، بيروت .1993
 • أبو حامد الغزالي، ميزان العمل، )تاب. محيي الدين صبري، مصر، 1328 .
 • عبد الرحمن بدوي، مؤلفات الغزالي، الكويت 1977
 • Bayraktar, Mehmet, İslâm Felsefesine Giriş, Ankara 1999.
 • Deniz, Gürbüz, “Hakikati Arayanların Sınıflandırılması”, Tasavvuf Dergisi, Ankara 2003, sayı: 10, s. 147-158.
 • Gazâlî, İlcâmü’l-avâm, (çev. N. Yılmaz), İstanbul 1987.
 • Gazâlî, Kur’an Cevherleri (çev. Ömer Türker), İstanbul 2006.
 • Gazâlî, Tehâfütü't-tehâfüt (çev: Bekir Sadak), İstanbul 2002. Hourani, George F., "The Chronology of Ghazali's Writtings", Journal of the American Oriental Society, 79 (4): 1959.
 • İbn Rüşd, Tehâfütü’t-tehâfüt (çev.: Kemal Işık, Mehmet Dağ), Samsun 1986.
 • İbn Rüşd, Felsefe-Din İlişkileri (Faslu’l-Makal) (çev. Bekir Karlığa), İstanbul, 1999.
 • Uludağ, Süleyman, İslâm Düşüncesinin Yapısı, İstanbul 1978. Watt, Montgomery, “A Forgery in al-Ghazali’s Mishkat”, JRAS, 1949, s. 5-22.