LİSE ÇAĞINDA OKUL BIRAKMAYI ÖNLEMEDE DİSİPLİNLERARASI EŞ-LİDERLİK: UYGULAMA SORUNLARI

New York'ta bir lise, okulu yarıda bırakma-terk etme probleminin önlenebilmesi için öğretmenler ve lisansüstü sosyal hizmet stajyerleri arasında takım çalışmasını içeren bir model geliştirmiştir. Bu model, şehirde okulu bırakan gençlerin problemlerine, mesleki ve profesyonel bir çerçeveden bakılmasına ve okul sosyal hizmeti alanındaki stajyerlere eğitimleri için yeni fırsatlar sunulmasına olanak sağlamıştır. Bu makalede, disiplinler arası iş birliğinin gelişiminden bahsedilmektedir. Modelde öğretmenlerin birkaç yıllık deneyimleri ve sosyal hizmet stajyerlerinin çalışma alanına girişi ile birlikte nitel sonuçlar, okul başarısının önündeki engeller ve kazanımlar değerlendirilmiştir. Sosyal hizmet mezunları ve sosyal hizmet stajyerlerinin, takım çalışması boyunca okul içinde konumlandırılması değerlendirmiştir.

INTERDISCIPLINARY COLEADERSHIP OF HIGH SCHOOL GROUPS FOR DROPOUT PREVENTION: PRACTICE ISSUES

An inner-city alternative public high school developed a model of teamwork between teacher and graduate social work intern designed to prevent dropout. This model provides a framework for programmatic responses to problems of school dropout among inner-city minority youths and also furnishes new opportunities for intern training in school social work. The development ofthe interdisciplinary partnership is described in this article. After several years of experience and resulting teacher and social work intern input, the model was evaluated with respect to qualitative results, obstacles to success, gains, and articulation between intern placement and graduate school of social work.

___

 • Fordham, S., & Ogbu, J., (1985). Black students’ school success: Coping with the ‘burden of acting White’. Urban Review,18,176-206. Galinsky, M.J., & Schopler, J.H., (1980). Structuring coleadership in social work training. Social Work with Groups, 3(4), 51-63.
 • Hellwig, K., & Memmott, R. J., (1974). Co- theraphy: The balancing act. Small Group Behavior, 5, 175-181.
 • Jansson, B. S., & Simmons, J., (1986). The survival of social work units in host organizations. Social Work, 31, 339-343.
 • Kerslake, A. (1987). Socialwork skills in groups work with adolescents. In C. Colerman(Ed.), Working with troubled adolescents (pp.61-78). London: Academic Press.
 • Kolodny, R. (1981). The dilemma of co-leadership. Social Work with Groups, 3(4), 31-34.
 • Levine, B. (1980). Co-leadership approaches to learning groupwork. Social Work with Groups, 3(4), 35-38.
 • Middleman, R. R. (1980). Co-leadership and solo-leadership in education for social work with groups. Social Work with Groups, 3(4), 39-50.
 • Public Education Association. (1984). Educating the at risk adolescent. New York: Author
 • Stringer, R. A., Jr. (1971). Achievement motivation and management control. In G. W. Dalton& P. R.
 • Lawrence (Eds.), Motivation and control in organizations (pp. 329-336). Homewood, IL:Richard D. Irwin.
 • Winnicott, D.W. (1979). The maturational processes and facilitating environment. New York: International Universities Press.
 • Winters, W.G., & Easton, F. (1983). The practice of social work in schools: An ecological perspective. New York: Free Press.

___

APA (2019). LİSE ÇAĞINDA OKUL BIRAKMAYI ÖNLEMEDE DİSİPLİNLERARASI EŞ-LİDERLİK: UYGULAMA SORUNLARI (G. Sağlık, Çev.) . Ekonomi İşletme ve Yönetim Dergisi , 3 (2) , 161-175 .