Çevirmen: Gizem Nur SAĞLIK

LİSE ÇAĞINDA OKUL BIRAKMAYI ÖNLEMEDE DİSİPLİNLERARASI EŞ-LİDERLİK: UYGULAMA SORUNLARI

INTERDISCIPLINARY COLEADERSHIP OF HIGH SCHOOL GROUPS FOR DROPOUT PREVENTION: PRACTICE ISSUES

Ekonomi İşletme ve Yönetim Dergisi

2019-Cilt: 3 - Sayı: 2

161-175

sosyal hizmet, okul sosyal hizmeti, eş liderlik, ergen

social work, school social work, coleadership, adolescents

668

Benzer Makaleler

Turner sendromu olan bir olguda pterigium colli’nin düzeltilmesi: olgu sunumu ve literatür değerlendirilmesi

Gülhane Tıp Dergisi

Rezarta KAPAJ, Fatih ZOR, Serdar ÖZTÜRK

Son Ergenlik Döneminde Dissosiyatif Bulgular İle Ruminasyon Arasındaki İlişkide Duyguları İfade Etmenin Rolü

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi

Afranur ÖZGÖNÜL, Zekeriya Deniz AKTAN, İpek ÜLKÜMEN

Gençlerde akciğer tüberkülozu ve sigara kullanımı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

PTT Hastanesi Tıp Dergisi

Oğuzhan OKUTAN, Zafer KARTALOĞLU, Erdoğan KUNTER, Ahmet İLVAN, Erol KILIÇ, Recep AYDİLEK

Kız ve erkek ergenlerde saldırgan ve olumlu sosyal davranışlar ile yaş, ilişkisel bağlam ve kişiler arası duyarlılık arasındaki ilişkiler

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Vezir AKTAŞ, Gülden BERKEM GÜVENÇ

Şizofreni Hastalarının Sosyal Yaşamları ve Sosyal Hizmet İlişkisi: Kütahya İli Örneği

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Figen VURAL, Muhammet Ali KÖROĞLU

A new surgical technique to facilitate osteochondral autograft transfer in osteochondral defects of the capitellum: a case report

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Kerem BİLSEL, MEHMET SELAHATTİN DEMİRHAN, Ata Can ATALAR, Semih AKKAYA

ADLİ PSİKİYATRİK ALANDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ ROL VE İŞLEVLERİ

Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi

Hakan KARAAĞAÇ, Esra ÇALIK VAR

AFETLERDE SOSYAL HİZMET: KOVİD-19 AFET SALGINI VE YAŞLILAR

Kadim Akademi SBD

Metin ZAFER