Türkiye Ekonomisinde Para Politikasının Güvenilirlik Sorunu: VAR Analizi

Beklentilerin makroekonomik politikalar üzerindeki etkinliğinin artmasıyla birlikte politika yapıcı ile iktisadi birimler arasındaki stratejik etkileşim güvenilirlik ihtiyacını para politikası uygulamalarının önemli bir unsuru haline getirmiştir. Güvenilirlik, politika yapıcının başlangıçta belirlenen politikanın sürdürüleceğine yönelik iktisadi birimlere taahhütte bulunması, iktisadi birimlerinde politika yapıcının taahhüt ettiği politikada tutarlı kalacağına yönelik inançlarının yüksek olduğu durumu ifade etmektedir. Tersi durum ise güvenilirlik mekanizmasının işlemediği, diğer bir ifadeyle para politikası uygulamasında politika yapıcı ile iktisadi birimler arasında güvenilirlik probleminin olduğu duruma işaret etmektedir. Söz konusu durum politika yapıcının ilan ettiği politikayı iktisadi birim beklentileri belirlendikten sonra değiştirdiği, başka bir ifadeyle temel makroekonomik değişkenlerin kısa dönemli değiş tokuşundan yarar sağlamak için iktisadi birimleri politika farklılaştırması yoluyla aldatma eğiliminde olduğu durumu nitelemektedir. Bu kapsamda çalışmada 2006:1-2019:3 arası dönemdeki çeyreklik veriler kullanılarak Türkiye ekonomisinde para politikasının güvenilirlik sorunu Vektör Otoregresyon Model (VAR) analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Para politikasının güvenilirlik sorununu zaman tutarsızlığı etkisi üzerinden tanımlayan çalışmada elde edilen bulgular, Türkiye ekonomisinde söz konusu dönem için zaman tutarsızlığı probleminin hem kısa hem de uzun dönemde etkili olduğunu ve tutarsızlık probleminin doğal bir sonucu olarak refah düzeyinin olumsuz etkilendiğini ortaya koymaktadır. 

Credibility Problems of Monetary Policy in the Turkish Economy: Var Analysis

With the increase in the effectiveness of the expectations on macroeconomic policies, the strategic interaction between policy makers and economic units has made the need for credibility an important element of monetary policy applications. Credibility states that the policy maker's commitment to the economic units that the determinated policy at the beginning will be sustained, that the economic units have high beliefs that the policy maker will remain consistent in the policy he has committed. On the contrary situation shows that when credibility mechanism does not work, in other words it points out that the credibility problem between policy maker and economic units in the implemantation of monetary policy. This situation refers to the situation where the policy maker tends to deceive economic units through policy differentiation in order to benefit from the short-term exchange of basic macroeconomic variables, in other words, to change the policy declared after the economic unit expectations are determined. Within this context, using quarterly data in the period from 2006:1-2019:2 was examined the credibility problems of the monetary policy in the Turkish economy using Vektör Otoregresyon Model (VAR) analysis method. The findings of the study, which defines the reliability of monetary policy over the time inconsistency effect, for the mentioned period of time inconsistency problems in the economy of Turkey is effective in both short and long term and as a natural consequence of the inconsistency problem, the welfare level is negatively affected

Kaynakça

Akay, K.H.(2006). Para Politikasında Zaman Tutarsızlığı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 56( 2),141-162

Aklan, N.A.&Nargeleçekenler,M.(2008).”Taylor Kuralı: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi,63(2),21-41

Bae, J. (2011). The Dynamics of Post-War US Inflation: The Limited Role of Time Inconsistency, The Manchester School,79(3),333-348

Barro J.R.& Gordon D.B.(1983). Rules, Discretion and Reputation In A Model Of Monetary Policy, Journal of Monetary Economics, 12,101-121

Baltagi,B.H.(2008). Econometrics, 4th Edition, Springer, Berlin

Chauvet, M.&Potter,S.(2013). Handbook of Economic Forecasting, Volume 2A, içinde: “Forecasting Output”, Bölüm 3,Elsevier B.V,141-194

Currie, D.&Levine,P.(1987). Credibility and Time Consistency in a Stochastic World, Journal of Economics,47(3),225-252

Englander, S.A.(1991). Optimal Monetary Policy Design: Rules versus Discretion Again, FRBNY Quarterly Review,65-79

Erdoğan F. (1997), Para Politikasının Zaman Tutarsızlığı ve Güvenilirlik Problemi: Türkiye Örneği, Sermaye Piyasası Kurulu Yayını, 63, Nisan, Ankara Eroğlu, N. (2011). İktisatta Rasyonalite ve Para Politikası, Derin Yayınları, İstanbul

Eroğlu, N., & Kara, F. (2017). Türkiye’de makro ihtiyati para politikası araçlarının makroekonomik değişkenlere etkisinin var analizi ile incelenmesi. İstanbul İktisat Dergisi, 67(2), 59-88.

Fischer, S.(1988). Rules Versus Discretcion in Monetary Policy ,NBER Working Paper, (2518)

Goodhart, C.A.E.&Huang,H.(1998). Time Inconsistency in a Model With Lags, Persistence and Overlapping Wage Contracts, Oxford University Press,(50), 378-396

Ilbas, P.(2006). Optimal Monetary Policy Rules for the Euro Area in a DSGE Area, Working Papers Department of Economics, KU Leuven, Faculty of Economics and Business

Ireland, P. N.(1999). Does the Time-Consistency Problem Explain the Behavior of Inflation in the United Sates?, Journal of Monetary Economics,(44), 279-291.

Karasoy A. &Saygılı M.&Yalçın C.(1998). Enflasyonun Doğrudan Hedeflenmesi Politikası ve Bazı Ülke Deneyimleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırma Genel Müdürlüğü, Tartışma Tebliğ, (9801), Mart, Ankara

Kilian,L.(2013). Handbook of Research Methods and Applications in Empirical Macroeconomics: Handbooks Of Research Methods And Applications, içinde: Structural Vector Autoregressions ,Edited by: Hashimzade,N.&Thornton,,Edward Elgar, USA,(Bölüm 22),515-553

Lucas, R.E.&Stokey, N.L.(1983). Optimal Fiscal and Monetary Policy in an Economy Without Capital, Journal of Monetary Economics,12 (1), 55-83

Nas, T.F.&Perry,M.J.(2000). Inflation,Inflation Uncertanity and Policy in Turkey:1960-1998, Contemporary Economic Policy ŽISSN 1074-3529,18( 2), 170-180

Oktar, S. (1998). Enflasyon Hedeflemesi, Para Politikasının Güvenilirliği ve Fiyat İstikrarı, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul, Birinci Basım

Özgen, F. B ve Güloğlu, B.(2004), Türkiye’de İç Borçların İktisadi Etkilerinin VAR Tekniği ile Analizi, ODTÜ Gelişme Dergisi, 31(1), 1-27.

Özlale,Ü. & Özcan,K.M.(2005). Does Time Inconsistency Problem Apply for Turkish Monetary Policy?, METU Studies in Development,32(2,),467-488

Rel’ovsky,B.I.(2004).Time Inconsistency in Monetary Policy,BIATEC,7(10),13-19

Rudebusch, G.D.&Svensson,L.O.(1998). Policy Rules for Inflation Targeting, NBER Working Paper, (6512),The International Finance and Macroeconomics Program Süslü, B&Bekmez S.(2010). Türkiye’de Zaman Tutarsızlığının ARDL Yöntemi ile İncelenmesi, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar,4(2), 85-110

Tarı, R. (2011).Ekonometri, Umuttepe Yayınları,7.Baskı,Kocaeli

Yılmaz, M.(2018). An Extended Survey of Time-Inconsistency and Its Applications, Bogazici Journal: Review of Social,Economic&Administrative Studies,32(1),1-16

Walsh, E.C.(2010). Monetary Theory and Policy, The MIT Press, Cambridge, Maasachusetts, Third Edition, 2010

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ekimad646056, journal = {Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-503X}, address = {}, publisher = {İrfan ERSİN}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {347 - 363}, doi = {10.38009/ekimad.646056}, title = {Türkiye Ekonomisinde Para Politikasının Güvenilirlik Sorunu: VAR Analizi}, key = {cite}, author = {Kaya, Hakan and Oktar, Suat} }
APA Kaya, H , Oktar, S . (2019). Türkiye Ekonomisinde Para Politikasının Güvenilirlik Sorunu: VAR Analizi . Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi , 1 (4) , 347-363 . DOI: 10.38009/ekimad.646056
MLA Kaya, H , Oktar, S . "Türkiye Ekonomisinde Para Politikasının Güvenilirlik Sorunu: VAR Analizi" . Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 1 (2019 ): 347-363 <
Chicago Kaya, H , Oktar, S . "Türkiye Ekonomisinde Para Politikasının Güvenilirlik Sorunu: VAR Analizi". Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 1 (2019 ): 347-363
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Ekonomisinde Para Politikasının Güvenilirlik Sorunu: VAR Analizi AU - Hakan Kaya , Suat Oktar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.38009/ekimad.646056 DO - 10.38009/ekimad.646056 T2 - Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 347 EP - 363 VL - 1 IS - 4 SN - -2667-503X M3 - doi: 10.38009/ekimad.646056 UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi Türkiye Ekonomisinde Para Politikasının Güvenilirlik Sorunu: VAR Analizi %A Hakan Kaya , Suat Oktar %T Türkiye Ekonomisinde Para Politikasının Güvenilirlik Sorunu: VAR Analizi %D 2019 %J Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi %P -2667-503X %V 1 %N 4 %R doi: 10.38009/ekimad.646056 %U 10.38009/ekimad.646056
ISNAD Kaya, Hakan , Oktar, Suat . "Türkiye Ekonomisinde Para Politikasının Güvenilirlik Sorunu: VAR Analizi". Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 1 / 4 (Aralık 2019): 347-363 .
AMA Kaya H , Oktar S . Türkiye Ekonomisinde Para Politikasının Güvenilirlik Sorunu: VAR Analizi. Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi. 2019; 1(4): 347-363.
Vancouver Kaya H , Oktar S . Türkiye Ekonomisinde Para Politikasının Güvenilirlik Sorunu: VAR Analizi. Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi. 2019; 1(4): 347-363.
IEEE H. Kaya ve S. Oktar , "Türkiye Ekonomisinde Para Politikasının Güvenilirlik Sorunu: VAR Analizi", Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, c. 1, sayı. 4, ss. 347-363, Ara. 2019, doi:10.38009/ekimad.646056