Davranış ve Ekonomik Karar Verme İlişkisi

Karar vermek, geçmiş ya da gelecekle ilgili davranışların sonuçlarını ifade eder. Birey yaşamı boyunca çok sayıda konuda karar vermek durumundadır. Bu kararların önemli bir kısmı da ekonomik kararlardır. İktisadi açıdan bireylerin rasyonel karar vermesi beklenmektedir. Ancak, çoğu kararda bireylerin irrasyonel davranış içinde olduğu gözlenmektedir. Buradaki kaos, araştırmacıları farklı davranışları araştırmaya yöneltmiştir. Aynı amaçla bu çalışmada birey davranışlarının değişmesini tespit eden ve tartışan çalışmalar değerlendirilmiştir. Nitel araştırma ile literatür desteklenmekte ve psikolojik faktörlerin davranışları değiştirdiği anlaşılmıştır. Nitel araştırmada elde edilen sonuç, bireylerin rasyonel olmayan kararlar verebileceklerini göstermiştir. Bu çalışmanın davranışsal iktisat perspektifinin pekişmesi ve bu konuda yeni çalışmalar yapılmasına destek olacağı düşünülmüştür. 

Relatıonshıp Between Behavıor and Economıc Decısıon Makıng

Decision making points out to the consequences of past or future behaviors. The individual has to make decisions on many issues during own life. An important part of these decisions are economic decisions. Individuals are expected to make rational decisions in economics approach. However, most of the individuals have irrational behavior. For the same purpose, in this study assessment the studies that determine and discuss the change of individual behaviors.Literature supported by qualitative research, and in this context psychological factors were understand to change individual behaviors. The results of the qualitative research showed that individuals can make irrational decisions. It is thought that this study will corroborate the behavioral economics perspective and support new studies on this subject.

Kaynakça

Aksoy, T. & Şahin, I. (2015). Belirsizlik Altında Karar Alma: Geleneksel ve Modern Yaklaşımlar. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, 2(2), 1-28.

Allais, M. (1953). Le Comportement de l'Homme Rationnel devant le Risque: Critique des Postulats et Axiomes de l'Ecole Americaine. Econometrica, 21 (4), 503-546.

Alada, D. (2000). İktisat Felsefesi. Bağlam Yayınları, İstanbul.

Bernoulli, D. (1738). Specimen theoariae novae de mensura sortis. Commentarri Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae, Tomus V, 175-192. Translated by Louise Sommer as Expositions of a New Theory on the Measurement of Risk. Econometrica. 22(1), 23-36, Jan. 1954.

Camerer, C. (1999). Behavioral Economics: Reunifying Psychology and Economics. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 96, 10575-10596.

Ceyhan, M. S. &Taş, C. (2017). Rasyonel-İrrasyonel Tüketim: Bartın Örneğinde Karşılaştırmalı Bir Uygulama. Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 8(16), 107-134.

Çalık, Ü. & Düzü, G. (2009). İktisat ve Psikoloji. Akademik Bakış Dergisi, 18, 3-9.

De Bondt, W. F. & Thaler, R. H. (1994). Chapter 13 Financial Decision-Making in Markets and Firms: A Behavioral Perspective. Handbooks in Operations Research and Management Science, 9, 385-410.

Dekel, E. (1986). An axiomatic characterization of preferences under uncertainty: Weakening the independence axiom. Journal of Economic Theory, 40(2), 304-318.

Etzioni, A. (1988). Normative-affective factors: Toward a new decision-making model. Journal of Economic Psychology, 9(2), 125-150.

Gül, F. (1991). A theory of disappointment aversion. Econometrica, 59(3), 667-86.

Gradinaru, A. (2014). The Contribution of Behavioral Economics in Explaining the Decisional Process. Journal of Procedia Economics and Finance, 16, 417-426. Heracleous, L., Th., (1994). Rational Decision Making: Myth or Reality? Management Development Review, 7(4), 16-23.

Hoffman, A. O. I., Post, T. & Penning, J. M. E. (2011). Individual Investors and the Financial Crisis: How Perceptions Change, Drive Behavior, and Impact Performance. Netspar discassion Paper, 1-52.

Jurevičienė, D. & Ivanova, O. (2013). Behavioural Finance: Theory and Survey. Science–Future of Lithuania/Mokslas–Lietuvos Ateitis, 5(1), 53-58.

Kahneman & Tvertsky (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk. Econometrica, 47(2), 263-291.

Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. New York: Macmillan.

Langer, E. J. (1975). The İllusion of Control. Journal of Personality and Social Psychology, 32(2), 311-328.

Loewenstein, G.,Weber, E. U., Hsee, C. K., & Welch, N. (2001). Risk as Feelings. Psychological Bulletin, 127(2), 267–286.

Markowitz, H. (1952). Modern Portfolio Theory. Journal of Finance, 7(1), 77-92.

Myers, S. C. (1984). The capital structure puzzle. The journal of finance, 39(3), 574-592.

New Economics Foundation (2005). Behavioural Economics: Seven Principles for Policy-Makers. www.neweconomics.org.

Rabin, M. (1998) Psychology and Economics. Journal of Economic Literature, 36(1), 11-46.

Rick, S. & Loewenstein, G. (2008). The Role of Emotion in Economic Behavior. Handbook of Emotions, Third Edition, edited by Michael Lewis, Jeannette M. Haviland-Jones, and Lisa Feldman Barrett.

Roberts, J. W. (2002). Beyond learning by doing: The brain compatible approach. The Journal of Experiential Education, 25 (2), 281-285.

Samuelson, W. & Zeckhauser, R. (1988). Status Quo Bias in Decision Making. Joumal of Risk and Uncertainty, 1, 7-59.

Sapsford, D., Adams, S. L.P & Apps, E. (2009). Behavioural Economics. UK: Crown Published.

Tekin, B. (2016). Beklenen Fayda ve Beklenti Teorileri Bağlamında Geleneksel Finans – Davranışsal Finans Ayrımı. Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 2(4), 75-107.

Von Neumann, J. & Morgenstern, O. (1944). Theory of Games and Economic Behavior. Published: Princeton University Press's Notable Centenary Titles. Resources ISBN 9781400829460.

Yayar, R. & Karaca, Ö. E. (2019). Davranışsal İktisat Bağlamında Kamu Çalışanlarının Tüketim Davranış Eğilimleri. Akdeniz İİBF Dergisi, 19(1), 1-29.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ekimad597080, journal = {Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-503X}, address = {}, publisher = {İrfan ERSİN}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {364 - 376}, doi = {10.38009/ekimad.597080}, title = {Davranış ve Ekonomik Karar Verme İlişkisi}, key = {cite}, author = {Öztopcu, Aslı} }
APA Öztopcu, A . (2019). Davranış ve Ekonomik Karar Verme İlişkisi . Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi , 1 (4) , 364-376 . DOI: 10.38009/ekimad.597080
MLA Öztopcu, A . "Davranış ve Ekonomik Karar Verme İlişkisi" . Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 1 (2019 ): 364-376 <
Chicago Öztopcu, A . "Davranış ve Ekonomik Karar Verme İlişkisi". Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 1 (2019 ): 364-376
RIS TY - JOUR T1 - Davranış ve Ekonomik Karar Verme İlişkisi AU - Aslı Öztopcu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.38009/ekimad.597080 DO - 10.38009/ekimad.597080 T2 - Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 364 EP - 376 VL - 1 IS - 4 SN - -2667-503X M3 - doi: 10.38009/ekimad.597080 UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi Davranış ve Ekonomik Karar Verme İlişkisi %A Aslı Öztopcu %T Davranış ve Ekonomik Karar Verme İlişkisi %D 2019 %J Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi %P -2667-503X %V 1 %N 4 %R doi: 10.38009/ekimad.597080 %U 10.38009/ekimad.597080
ISNAD Öztopcu, Aslı . "Davranış ve Ekonomik Karar Verme İlişkisi". Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 1 / 4 (Aralık 2019): 364-376 .
AMA Öztopcu A . Davranış ve Ekonomik Karar Verme İlişkisi. Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi. 2019; 1(4): 364-376.
Vancouver Öztopcu A . Davranış ve Ekonomik Karar Verme İlişkisi. Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi. 2019; 1(4): 364-376.
IEEE A. Öztopcu , "Davranış ve Ekonomik Karar Verme İlişkisi", Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, c. 1, sayı. 4, ss. 364-376, Ara. 2019, doi:10.38009/ekimad.597080