Tarihsel, Kültürel ve Sosyal Bağların Güncel Rusya– İsrail İlişkilerinin Gelişimine Etkisi

Rusya ve İsrail arasındaki ilişkileri anlamak veya açıklamak oldukça komplike bir perspektif ihtiva etmektedir. İki ülke arasındaki ilişkiler ‘hibrid ilişkiler’ olarak da tanımlanmaktadır. İlişkilerin doğasında jeopolitik kodlardan daha çok kültürel ve sosyolojik örüntüler ön plana çıkmaktadır. Gerek Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde gerekse de onun doğal varisi Rusya Federasyonu döneminde iki ülke ilişkileri söz konusu örüntüler etrafında şekillenmiştir. Soğuk Savaş yılları sırasında iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler birkaç kez kopmuş, SSCB’nin dağılması sonrasında ise yeniden başlamıştır. Makalenin kronolojik çerçevesini 1991’den günümüze, özellikle Putin döneminde Rusya’nın İsrail politikasının sosyo-politik ve reel-politik boyutlarını ve aynı zamanda kültürel yapısı incelenmesi oluşturmaktadır. İki ülke arasındaki ilişkiler uluslararası ilişkilerin değişken yapısı bağlamında analiz edilmektedir. Rusya – İsrail ilişkilerine yön veren komplikasyonları ortaya koyma sorunsalı çalışmamızın temel hedefidir. Makalede Rusya – İsrail ilişkileri sosyo – politik dinamikler, tarihsel bütünlük ve kültürel etkenler çerçevesinde ele alınmıştır. Makale iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Rus toplumsal hayatında Yahudilerin konumu ve dış politika yapım sürecindeki rollerinin üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede dış politika yapım sürecinde önemli bir yer kapsayan toplumsal ilişkiler süreci ve bu sürecin sosyo-kültürel etkileri incelenecektir. İkinci bölümde ise Rusya-İsrail ikili ilişkileri güncel uluslararası politikalar perspektifinden analize tabi tutulacaktır.

___

  • Aron, R., (2017), Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, çev. Korkmaz Alemdar, İstanbul, Kırmızı Yayınları Anisimov, Y., (2018), İstoriya Rossii ot Ryurika do Putina, Lyudi, Sobitiya, Dati, Sankt Petersburg, Piter Yayınları Dmitriyeva, E., (2016), Rossiysko-İzrailskie Otnoshenii v Sovremennom Sisteme Mejdnunarodnie Otnoshenii: Problemi i Pyut Razvitii, Ekaterinburg, Uralskiy Gosudarstvenniy Universitet, Insitut Sotsialnogo Obrazovaniya Elektronnaya Evreyskaya Entsiklopediya, https://eleven.co.il/jews-of-russia/ (Erişim:26.09.2019) Epstein, A. ve Kojeurov, S., (2011), Rossiya i İzrail: Trudniy Pyut Navstrechu, Moskova, Institut Blijnego Vostoka Evolutsiya Vneshnepoliticeskih Kontsepsii”, Kommersant, 14 Aralık 2012, http://www..ru/doc/2089574/ (Erişim:30.10.2019). Federatsii Evreyskiy Obshin Rossii, Rusya Yahudileri Topluluğu Federasyonu resmi web sitesi, http://www.feor.ru/about/ (Erişim:26.09.2019) Greenfeld, L., (2017). Milliyetçilik: Moderniteye Giden Beş Yol, İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya ve Amerika Örnekleri, Çev. Abdullah Yılmaz, İstanbul, Alfa Yayınları Hoffman, S., (2016), The Israelis have Spoken – Putin is their Person of the Year 2015. (2016). Jerusalem Post, https://www.jpost.com/Israel-News/The-Israelis-have-spoken-Putin-is-their-person-of-the-year-for-2015-439074 (Erişim Tarihi: 30.12.2019) İstoriya Xabada, Habada resmi web sitesi, (https://ru.chabad.org/library/article_cdo/aid/2353651) (Erişim: 20.10.2019) Mlechin, L., (2017), Putin, Seriya Praviteli Rossii, Sankt Petersburg, Palmira Moskovskiy Evreyskiy Obshnniy Chentr, Moskova Yahudi Topluluğu Merkezi, Resmi web site, https://mjcc.ru/evreyskaya-moskva/#cat-0 (Erişim: 30.12.2019) Primakov, Yevgeni., (2018),Rossiya v Sovremennom Mire, Moskova, Chentrpoligraf Rahr, A., (2010), Vladimir Putin, “Nemets” v Kremle, Moskova, Olma-Press, 2003, ss. 3-4. Ruderman, D., (2010). Erken Modern Dönem Yahudi Tarihi, İstanbul, İnkılap, 2010. Rossiya Peredala Sirii Tri Dviziona S-300- Sovershenno Besplatno”, https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5366396,00.html (Erişim:11.12.2019) Russkiy Faktor v İzraile Vsegda Bralsa v Raschet, İntervyu s Poslom RF. (2009). http://newsru.co.il/israel/12jun2009/stegniy_105.html, 2009, (Erişim: 30.10.2019) Spykman, N., (2013), Dış Politika ve Coğrafya, I, Çev. Aşkın İnci Sökmen, Uluslararası İlişkilerde Anahtar Metinler, İstanbul, Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi. Vihoda Net: Ataki v Sirii Nujno Prodoljat, Haaretz, 3 Ekim 2018, https://inosmi.ru/politic/20181003/243378501.html (Erişim: 26.12.2019) Yandell, K., “Genetic Roots of the Ashkenazi Jews” 08.10.2013, https://www.the-scientist.com/daily-news/genetic-roots-of-the-ashkenazi-jews-38580, 2013, (Erişim: 26.12.2019)

___

APA Hamzaoğlu, H. (2020). Tarihsel, Kültürel ve Sosyal Bağların Güncel Rusya– İsrail İlişkilerinin Gelişimine Etkisi . Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi , 6 (1) , 17-28 .