Nişasta Katkı Maddesinin Lif Levha (MDF) Üretiminde Kullanımı

Öz Bu çalışmada; nişasta içerikli katkı maddesi olan ve Glucidex ticari adıyla bilinen (nişasta), üre formaldehit tutkal katı maddesine % 0, % 3, % 5, % 8, % 11 ve % 15 oranlarında ilave edilerek, üretilen orta yoğunluktaki MDF levhaların çeşitli teknolojik özellikleri, boyutsal stabilite ile formaldehit salımına etkisi incelenmiş ve kontrol örnekleriyle karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Glucidex kullanılarak üretilen levhalarda boyutsal stabilite sağlanamamıştır. Ancak nişasta kullanım oranı arttıkça mekanik özelliklerde kısmi bir azalma ile birlikte formaldehit salımında% 18.83 oranda bir azalma eğilimi görülmüştür.

Kaynakça

Abbott P.A., Conde J.P., Davis S.J., Wise W.R. 2012. Starch as a replacement for urea-formaldehyde in medium density fibreboard. Green Chem., 14: 3067-3070.

Kowaluk G., Szadkowska S., You L.W., Leng H.C., Grzebyk M. 2013. Thermoplastic starch as a binder in MDF production: a grain size effect. For. and Wood Technol. 83: 86-88.

Jarusombuti S., Bauchongkol P., Hiziroglu S., Fueangvivat V. 2012. Properties of rubberwood medium-density fiberboard bonded with starch and urea-formaldehyde. Forest Products Journal, 62(1): 58-62.

Ulbrich M., Radosta S., Kiebler B., Vorverg W. 2012. Interaction of cationic starch derivatives and cellulose fibres in the wet end and its correlation to paper strength with a statistical evaluation. Strach Journal, 64 (12): 972-983.

Müller P., Rennera K., Móczóa J., Feketea E., Pukánszky B. 2014. Thermoplastic starch/wood composites: Interfacial interactions and functional properties. Carbohydrate Polymers, 102: 821-829.

Güler C., Çakmakcı H.A. 2016. Levha üretiminde alternatif kaynaklar. Mobilya Dekorasyon Dergisi, 135: 40-50.

Güler C. 2001. Pamuk saplarından (Cotton stalks) yonga levha üretimi olanaklarının araştırılması. Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Bartın.

TS 64 622-1. 2005. Lif levhalar - Özellikler - Bölüm 1: Genel özellikler.

TS 64-5 622-5. 2005. Lif levhalar - Özellikler - Bölüm 5: Kuru işlemli levhalar (MDF) için gerekler.

TS EN 310. 1999. Ahşap esaslı levhalar - Eğilme dayanımı ve eğilme elastikiyet modülünün tayini.

TS EN 311. 2005. Ahşap esaslı levhalar - Yüzey sağlamlığı - Deney metodu.

TS EN 317. 1999. Yonga levhalar ve lif levhalar-Su içerisine daldırma işleminden sonra kalınlığına şişme tayini.

TS EN 319. 1999. Yonga levhalar ve lif levhalar - Levha yüzeyine dik çekme dayanımının tayini.

TS EN 322. 1999. Ahşap esaslı levhalar - Rutubet miktarının tayini.

TS EN 323. 1999. Ahşap esaslı levhalar - Birim hacim ağırlığının tayini.

TS EN 326-1. 1999. Ahşap esaslı levhalar-Numune alma kesme ve muayene Bölüm 1: Deney numunelerinin seçimi, kesimi ve deney sonuçlarının gösterilmesi.

TS 4894 EN 120. 1999. Ahşap esaslı levhalar-Formaldehit miktarının tayini-Ektraksiyon metodu ile ayırma.

Kaynak Göster

APA Güler, C , Yüksek, A , Altıntaş, B . (2017). Nişasta Katkı Maddesinin Lif Levha (MDF) Üretiminde Kullanımı . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 13 (2) , 1-8 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/33597/372854