Isparta-Gölcük Tabiat Parkında Yaban Tavşanı (Lepus Europaeus L.) Habitat Kullanımı

Öz Çalışmanın amacı Isparta Gölcük Tabiat Parkı’nda yayılış gösteren yaban tavşanının (Lepus europaeus L.) habitat kullanımlarının tespit edilmesidir. Çalışma 2011-2012 yılları arasında sürdürülmüştür. Habitat kullanımı ve habitat tercihinin belirlenmesi için var-yok tarama metodu uygulanmıştır. Toplam 106 hat ve 2655 örnekleme noktasında gerçekleştirilen nispi frekanslara göre türün ibreli orman ve orman içi açıklıkları daha çok kullandığı belirlenmiştir. Yaban tavşanı batı ve güney bakıları daha çok tercih ettiği görülmektedir. Türün sürdürülebilir olarak yönetilmesinde elde edilen verilerin ilgi grupları tarafından kullanılması faydalı olacaktır.

Kaynakça

Anonim. 1986. Türkiye’de av ve yaban hayatı, Hunting and Wildlife in Turkey, 1986, Türkiye Cumhuriyeti, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Printed in the Gelişim Matbaası, Ankara.

Anonim. 2007. Isparta Çevre Durum Raporu. Editör: Tuzcu, D. Isparta.

Anonim. 2017a. IUCN Red list of threatened species, Version: 2017-2 Erişim: http://www.iucnredlist.org.

Anonim. 2017b. M AK Kararları. Online: http://www.milliparklar.gov.tr/av/Makkarar.pdf. Delibes‐Mateos, M., Delibes, M., Ferreras, P. and Villafuerte, R. 2008. Key role of European rabbits in the conservation of the Western Mediterranean basin hotspot. Conservation Biology. 22(5): 1106-1117.

Demirbaş, Y. 2015. Density of European hare and Red fox in different habitats of Kırıkkale Province (Central Anatolia), with a low level in hare number and an expected correlation in Spring. Acta zool. Bulg. 67 (4): 515-520.

Gül, A., Özgüner, H., Akten, M., Küçük, V. 2002. Gölcük gölü ve çevresinin peyzaj planlama ve tasarımı. SDÜ, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Alt Yapı Projesi 2012/2, Isparta.

Hızal, E. 2007. Kapıdağ Yarımadası Yaban Hayatı Koruma Alanı memeli (Mammalia) faunası. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 179s.

Lindström, E.R., Andrén, H., Angelstam, P., Cederlund, G., Hörnfeldt, B., Jäderberg, L., Lemnell, P., Martinsson, B., Sköld, K. and Swenson, J. E. 1994. Disease reveals the predator: sarcoptic mange, red fox predation, and prey populations. Ecology, 75(4): 1042-1049.

Oğurlu, İ. 1992. Çatacık koruma-üretme sahasında Geyik (Cervus elaphus L.) popülasyon ekolojisi üzerine araştırmalar. Doktora Tezi. KTÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, 251 s.

Oğurlu, İ. 1997. Ormanlık bir alanda Yabani tavşan (Lepus europaeus (Pallas)’ın habitat ve gıda biyolojisi üzerine bir araştırma. Tr.j.of Zoology, 21: 381-398.

Peschel, U., Fuchs, S., Kla,r N. and Voigt, C.C. 2011. Home Range And Habitat Use of The Brown Hare (Lepus europaeus) on Organic Farmland, Wissenschaftliches Poster zum 5th International Symposium on Physiology, Behaviour and Conservation of Wildlife. Berlin, 26.

Roedenbeck, I. A. and Voser, P. 2008. Effects of roads on spatial distribution, abundance and mortality of brown hare (Lepus europaeus) in Switzerland. European Journal of Wildlife Research, 54(3): 425-437.

Smith, R.K., Jennings, N.V., Robinson, A. and Harris, S. 2004. Conservation of European hares Lepus europaeus in Britain: is increasing habitat heterogeneity in farmland the answer?. Journal of Applied Ecology. 41(6): 1092-1102.

Turan, N. 1987. Türkiye’nin memeli küçük av hayvanları. Türkiye ve Balkan Ülkelerinde Yaban Hayatı. Uluslararası Sempozyum, İstanbul 33-41.

Ünal, Y. 2011. Isparta- Yazılıkaya’da av-yaban hayatı envanteri. Doktora Tezi. SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 172s.

Kaynak Göster

APA Cengiz, G , Ünal, Y , Oğurlu, İ . (2017). Isparta-Gölcük Tabiat Parkında Yaban Tavşanı (Lepus Europaeus L.) Habitat Kullanımı . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 13 (2) , 50-57 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/33597/372859