Masif Parke Üretiminde Kullanılacak Ağaç Türlerinde Aranan Özellikler ve Üretimde En Çok Kullanılan Ağaç Türleri

Öz Parke üretiminde kullanılacak ağaç türleri seçilirken; üstten gelen ezici ve asındırıcı etkilere karsı

Kaynakça

Berkel, A. 1961. Döseme Parkeleri, Özellikleri ve Đmali, Đ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, Cilt:11, Sayı:2, Đstanbul.

Bozkurt, A. 1979. Ağaç Teknolojisi Ders Kitabı, Đ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları, Đ.Ü. Yayın No: 2482, Orman Fakültesi Yayın No: 260.

Bozkurt Y, Erdin N. 1997. Ağaç Teknolojisi Ders Kitabı, Đ.Ü. Orman Fakültesi Yayın No: 3998/445,ISBN 975-404-449-x.

Bozkurt Y, Erdin N. 2000. Odun Anatomisi Ders Kitabı, Đ.Ü. Orman Fakültesi Yayını, Yayın No: 4263/ 466, ISBN 975-404-592-5.

EN 685, 1996. Resilient and laminate floor coverings. Classification, EN Standards

Güngör, N.M. 2008. Türkiye’de Ahsap Kökenli Parke Endüstrisinin Yapısı, Fire Verimlilik ve Kalite Açısından Değerlendirilmesi, Đ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Đstanbul.

Kantay R, Ekizoğlu A. 1989. Türkiye’de Parke Endüstrisinin Bugünkü Yapısı ve Sorunları, Orman Ürünleri Sanayi Genel Müdürlüğü, Yayın No:1, Bolu Haber Gazetecilik ve Matbaacılık Ticaret Ortaklığı.

Kurtoğlu, A. 1984. Hava Kurusu Odunda Rutubet Değismeleri ve Türkiye’de Odunun Muhtemel Denge Rutubeti Miktarlarının Dağılımı, Đ.Ü. Yayını, Yayın No: 3202/362.

Kurtoğlu, A. 2000. Ağaç Malzeme Yüzey Đslemleri, 1. Cilt: Genel Bilgiler, Đ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları, Yayın No: 4262/463, ISBN:975/404/590/9.

Rapp A.O., Sudhof B. 2003. ‘Holz als Werkstoff für Fussboden’ Schaeden an Holzfussboden, Schadenfreies Bauen, Band 29(S.11-19).Günter Zimmermann(Hrsg),Stuttgart: Frauhofer IRB Verlag.

Remmert K, Heler J, Spang H, Bauer K. ve T Brehm, 2006. Fachbuch für Parkettleger und Bodenleger. SN-Verlag Michael Steiner. An der Alster 21. 20099 Hamburg.

TS EN 13329, 2003. Laminat Yer Kaplamaları-Özellikler ve Deney Metotları, T.S.E., Ankara.

TS 73 EN 13226, 2004. Ahsap Yer Dösemesi-Lamba ve/veya Zıvanalı Masif Parke Elemanları, T.S.E., Ankara.

TS EN 13227, 2004. Ahsap Yer Dösemesi-Masif Laminat Parke Ürünleri, T.S.E., Ankara.

TS EN 13228, 2004. Ahsap Yer Dösemesi-Parkeleri de Đçeren Rabıtalı (Bindirmeli- Geçmeli) Masif Ahsap Yer Döseme Elemanları, T.S.E., Ankara.

TS 200 EN 13488, 2004. Ahsap Yer Dösemesi-Mozaik Parke Elemanları, T.S.E., Ankara.

TS EN 13489, 2004. Ahsap Yer Dösemesi- Çok Tabakalı Parke Elemanları, T.S.E., Ankara.

Kaynak Göster

APA Güngör, N . (2010). Masif Parke Üretiminde Kullanılacak Ağaç Türlerinde Aranan Özellikler ve Üretimde En Çok Kullanılan Ağaç Türleri . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 6 (1) , 48-55 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4826/291109