Karakiriş Dağı (Seben-Nallıhan) Florası

Öz Karakiriş dağı (seben-nallıhan), batı karadeniz bölgesinin güneyinde iç anadolu bölgesinin

Kaynakça

Acartürk, R. 1996. Şifalı Bitkiler Flora ve Sağlığımız, OVAK Yayınları No: 1, Ankara

Akman, Y. 1990. İklim ve Biyoiklim, Palme Yayınları, Ankara

Akman, Y., Yurdakulol, E. 1981. Semen (Bolu) Dağı Florasının İncelenmesi, (İngilizce: Contibutions the Flora of Semen Mountains (Bolu) ) A.Ü. Fen Fakültesi, Seri C, Sayı 24- Ankara

Akman, Y., 1974. Nallıhan ve Beypazarı-Karaşar Bölgelerinin Florasına Ait Yapılan İncelemeler ( Fransızca: Contribution a L’étude de la Region de Beypazarı-Karaşar et de Nallıhan ) A. Ü. Fen Fakültesi Seri, C Sayı, 18

Anonim, 1972a. Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü, Ankara İli Toprak Kaynağı Envanter Raporu; Ankara

Anonim, 1972b. Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü, Bolu İli Toprak Kaynağı Envanter Raporu; Ankara

Anonim, 1986a. Seben Amanejman Planı, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Seben Orman İşletme Müdürlüğü, Seben Bölgesi

Anonim, 1986b. Nallıhan Amanejman Planı, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü, Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü, Nallıhan Bölgesi

Anonim, 1991. Seben-Gerede (Bolu)-Güdül-Beypazarı (Ankara) ve Çerkeş-Orta- Kurşunlu (Çankırı) Yörelerinin (Köroğlu Dağları) Jeolojisi ve Volkanik Kayaçların Petrolojisi, Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etüdleri Dairesi, Ankara

Baytop, T. 1994. Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları No:578, Ankara

Birand, H. 1952. Plantae Turcicae (Türkiye’nin Bitkileri), T.C. Ankara Fen Fakültesi Yayınları, Um. 58- Botanik.1- Ankara

Bonnier, G. 1886. Flore Complete Illustree En Couleurs de France Suisse et Belgique, Tome 1-7, Paris, France

Cronquist, A. 1968. The Evolution and Classification of Flowering Plants, Thomas Nelson Ltd, London and Edinburg

Czeczot, H. 1939. A Contribution to the Knowledge of the Flora and Vegetation of Turkey, Dahlem bei Berlin, Feddes Repartorium.

Davis, P. H. ( ed. ) 1966. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Volume: 2, Edinburgh University Press, Edinburgh

Doğan, E. 2000. Nallıhan Kuş Cenneti Florası(Ankara), Yüksek Lisans Tezi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü-Ankara

Doner, J. 1985. Verbreitungskarten Zu P. H. Davis “ Flora of Turkey 1-8”- Linz

Ekim, T. 1977. Sündiken Dağları (Eskişehir) Vejetasyonun Sosyolojik ve Ekolojik Yönden Araştırılması, Doçentlik Tezi

Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., Adıgüzel, N.,2000 . Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği ve Van 100.Yıl Üniv., ANKARA.

Erik, S., Akaydın G. & Göktaş A. 1998. Başkentin Doğal Bitkileri Ankara Valiliği Çevre Vakfı Başkanlığı- Ankara

Güner, M.B. 2000. Doğandede Tepe ve Çevresi Florası (Beypazarı-Ankara) Yüksek Lisans Tezi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü-Ankara

Huxley, A. Taylor, W. 1997. Flowers of the Greece and the Aegean, Chatto & Windus, London IUCN, 2001. Red List Categories: Version 3.1. Prepared by the IUCN Species Survival Commission. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge. UK.

Krause, K. 1937. Zur Flora of Ankara (Ankara’nın Floru), Çev: H. Birand, 2. Baskı, Ankara

Özkan Yılmaz, R. 1996. Sarıçal Dağı (Nallıhan-Ankara) Florası, Yüksek Lisans Tezi,G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü-Ankara

Pazarcıkçı, B. B. 1998. Sarıyar Baraj Gölü Çevresinin Floristik Yönden Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü-Ankara

Polunin, O. 1969. Flowers of Europe, London-Oxford Universty Press, New York, Toronto

Sorger, F. 2000. Pflanzen Einige Salzsteppen Der Türkei İm Bild, Ausstellung İm Biolgiezentrum Linz/Dornach

Sorger, F. 1995. Blumen Der Türkei, Ausstellung İm Biolgiezentrum Linz/Dornach.

Sorger, F. 1998. Einige Endemiten Aus Der Türkishen Planzenwelt İm Bild, Ausstellung İm Biogiezentrum Linz/Dornach.

Tutin, G.T., Heywood, V.H., Burges, N.A., et .al. 1964-1980. Flora Europea Volumes 1-5, Cambridge University Press

Türker, H., 1990. Ayaş, Güdül, Beypazarı ve Polatlı Arasında Kalan Bölgenin Florası, Yüksek Lisans Tezi,G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü-Ankara

Viney, D.E. 1994. An Illustrated Flora of North Cyprus Volume I and II, Koeltz Scientific Books, Koenigstein, Germany

Zhukovsky, P.M. 1951. Türkiye’nin Zirai Bünyesi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Neşriyatı No: 20. Ankara

Kaynak Göster

APA Aksoy, N . (2009). Karakiriş Dağı (Seben-Nallıhan) Florası . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 5 (2) , 104-125 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4827/291169