İşletmelerde Hatasızlığa Yönelim, Altı Sigma Ve Hata Türü Etkileri Analizi

Öz Bu çalışmada işletmelerde hatasızlığa yönelimde önemli bir kavram olan Altı Sigma metodolojisi ile Hata Türü ve Etkileri Analizi kavramı ele alınmıştır. Özellikle kurum ve kuruluşların Altı Sigma uygulamalarına geçmeden önce veya uygulama sürecinde Hata Türü Etkileri Analizi Tekniğinden yararlanmalarının hatasızlığa yönelmede başarı düzeyini artıracağı düşünülmektedir. Zira üretim süreçleri başta olmak üzere tüm süreçlerdeki temel hata türleri tanımlı olmayan, takip edilmeyen ve hata kaynakları bilinmeyen işletmelerin doğrudan hatasızlığı hedeflemeleri çok da gerçekci görünmemektedir.

Kaynakça

Akın, B 1998. ISO 9000 Uygulamasında İşletmelerde Hata Türü ve Etkileri Analizi (HTEA), Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul, 35/87

Antony J, Kumar M, Labib A, 2008. Gearing Six Sigma into UK Manufacturing SME’s: Results From A Pilot Study, Journal of The Operational Research Society, 4: 482-493.

Atmaca E, Keskin H, 2005. Bursa İli Otomotiv Sektöründe TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi’nin Rekabetçi Avantajları, V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 209.

Baykoç, Ö F 1998. Karar Ağaçlarında Risk Analizi Yaklaşımı, G.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(2): 367-374.

Baysal M E, Canyılmaz E, Eren T. 2002. Otomotiv Yan Sanayiinde Hata Türü ve Etkileri Analizi, Teknoloj, 1-2: 87.

Calcutt R, 2001. Why is Six Sigma Successful, Journal of Applied Statistics, 301-306.

Chonghun H, Young-Hak L, 2002. Intelligent Integrated Plant Operation System for Six Sigma, Annual Reviews in Control, 27- 43.

Chowdury S, 2001. The Power of Six Sigma, Subir Chowdhury, Chicago, 25-43.

De Mast J, Schippers W A J, Does R J M M, Van Den Heuvel E R, 2000. Steps and Strategies in Process Improvement, Quality and Reliability Engineering International, 301-311.

Deshpande P B, Makker S L, Goldstein M, 1999. Boost Compotitiveness via Six Sigma, Chemicial Engineering Progress, 11: 65-70.

Eleren A, 2007. Eğitim Başarısının Arttırılmasında Süreç Geliştirme Yöntemlerinin Kullanılması ve Bir Uygulama, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, C.IX, S II, 1-2.

Erginel N M, 2008. Tasarım Hata Türü ve Etkileri Analizinin Etkinliği İçin Bir Model ve Uygulaması, Makina Mühendisleri Odası, Endüstri Mühendisliği Dergisi, 15(3): 17-26

Gross J M, 2001. A Road Map to Six Sigma Quality, Quality Progress, 24-29.

Gijo E V, Rao T S, 2005. Six Sigma Implementation-Hurdles and more Hurdles, Total Quality Management, 16: 721-725.

Hahn GJ, Hill R W, Zinkgraf S A, 1999. The Impact of Six Sigma Improvement–A Glimpse Into the Future of Statistics, American Statistician, 9: 208-215.

Hoerl RW, 2001. Six Sigma Black Belts:What do they need to know?, Journal of Quality Technology, 391-406.

Kasa H, Boran S 1993. HTEA ve Toplam Kalite Yönetimi İçin Önemi, YA/EM Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı.

Lieberman, P 1990. Design FMEA and The Industry, Journal of Automative Engineering.

Mc Kinney B T, 1991. FMECA The Right Way, Proceedings Annual Reliability and Maintability Symposium, Orlondo, USA, Public by IEEE.

Mil-Std 1629 A, 1984. (Revised) Procedures for performing a Failure Mode Effects and Criticality Analysis, Department of Defence, USA.

Neuscheler-Fritsch D, Norris R, 2001. Capturing Financial Benefits From Six Sigma, Quality Progress, 39-44 .

Polat A, Cömert B, Arıtürk T 2004. Altı Sigma nedir? İstanbul: Spac Danışmanlık Yazı Dizisi.

Polat A, Cömert B, Arıtürk T, 2005. Altı Sigma Nedir?, 2.Baskı, SPAC Altı Sigma Danışmanlık, Ankara, 15-125.

Prasad, S 1990. Improving Manufacturing Reliability in IC Package Assembly Using HTEA Technique, 9th IEEE/CHMT International Electronics Manufacturing Technology Symposium, Washington, USA, Publ by IEEE.

Stamatis D H, 2003. Six Sigma and Beyond Volume VII-The Implementation Process 1th ed., St.Lucie Press, Florida, 95-116. Literatür Araştirması: Altı Sigma Metodolojisi 125 C.14, S.3

Taş Y, 2010. Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA) Tekniğinin Mobilya Endüstrisine Yönelik Uygulaması, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 172.

Yılmaz BS, 2000., Hata Türü Ve Etki Analizi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(4): 134-148.

Wyper B, Harrison A, 2000. Deployment of Six Sigma Methodology in Human Resource Function: a case study, Total Quality Management, 11: 720-727.

http://erp.karmabilgi.net/6sigma-nedir/ (2008)

http://www.quality-one.com/main.cfm?cmd=fmea (2009)

www.cityoffortwoyne.org/6sigma.htm (2005)

Kaynak Göster

APA Duru, N , Koç, K , Taş, Y . (2011). İşletmelerde Hatasızlığa Yönelim, Altı Sigma Ve Hata Türü Etkileri Analizi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 7 (1) , 56-67 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4823/290868