Davraz Kayak Merkezi (Isparta-Türkiye) Çığ Tehlike Gösterim Haritasının Oluşturulması

Öz   Bu çalışmada Davraz Kayak Merkezi (Isparta-Türkiye) için çığ tehlike gösterim haritası üretilmiştir. CBS tabanlı çığ tehlike gösterim haritası üretimi işlemi 3 temel aşamaya ayrılmaktadır: 1) potansiyel başlama bölgelerinin belirlenmesi, 2) iki boyutlu çığ simülasyonları ile çığ akma sınırlarının belirlenmesi ve 3) çığ tehlike gösterim haritalarının üretilmesi. Potansiyel çığ başlama bölgeleri topoğrafik parametrelerden yararlanarak CBS tabanlı olarak otomatik şekilde belirlenmiştir. Belirlenen çığ kopma bölgelerinden meydana gelebilecek çığ olaylarının akma sınırlarının belirlenmesi için ELBA+ iki boyutlu çığ simülasyon yazılımı kullanılmıştır. İki çığ simülasyon sonuçlarından otomatik olarak çığ tehlike gösterim haritası üretmek için LSHM4ELBA+ (Large Scale Hazard Mapping for ELBA+) isimli algoritma kullanılmıştır. Çalışma alanında 539 tane başlama bölgesi belirlenmiştir. Potansiyel başlama bölgelerinin toplam alanı 555,1 ha (toplam alanın %10,2’si), çığ tehlikesi altında bulunan toplam alan ise 1560,9 ha (toplam alanın %28,6’sı) bulunmuştur. 

Kaynakça

Anonim, 1990. Snow avalanche hazards and mitigation in the United States, National Research Council, Panel on Snow Avalanche, National Academy Press, Washington DC.

Aydın A. 2013. Çığ Kontrolu. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Basılmamış Ders Notları.

Kaynak Göster

APA Ersan, H , Aydın, A , Eker, R . (2017). Davraz Kayak Merkezi (Isparta-Türkiye) Çığ Tehlike Gösterim Haritasının Oluşturulması . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 13 (1) , 28-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/30178/325652