Alanya Yöresinde Farklı Yükseltilerde Bulunan Meraların Bitki Kompozisyonları ve Ot Verimleri

Öz Farklı yükseltilerde yer alan doğal mera alanlarının bitki kompozisyonu ve otlatma kapasitelerinin belirlenmesi için Alanya’nın Sarımurt (232 dekar), Yolunoluk (54 dekar) ve Ağalan (360 dekar) yörelerinden 18 adet örnekleme alanı seçilmiş ve 2015-2016 yıllarında tel çit ile korumaya alınmıştır. 2016 yılı yaz aylarında yapılan bitki örneklemesi sonucunda araştırma alanında, 5 familyaya ait 11 adet bitki taksonu tespit edilmiştir. Bu bitki taksonlarının 5’i buğdaygil, 2’si baklagil ve 4’ü diğer familyalara aittir. Alanlardaki bitki kompozisyonun % 92.2’sini buğdaygiller, % 1,6’sını baklagiller ve % 6.2’sini diğer familyalara ait türlerin oluşturduğu belirlenmiştir. Çalışma alanındaki en yaygın türün buğdaygillerden İtalyan köpek kuyruğu (Phleum subulatum (Savi) Asch. & Graebn.) olduğu görülmüştür. Mera büyüklükleri ve 160 günlük otlatma süresi dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda otlatma kapasitesinin Sarımurt’ta 12 hayvan birimi (HB), Yolunoluk’ta 3 HB ve Ağalan’da 18 HB olduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

Anonim 2017, https://tr.climate-data.org/location/26443/ (Erişim Tarihi: 09 Mayıs 2017).

Aksu, S. 2008. Aliağa Yöresi Doğal Mera Vejetasyonunun Botanik Kompozisyonu ve Verim Potansiyeli Üzerine bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniv. Tekirdağ.

Kaynak Göster

APA Özgür, F , Karagül, R , Özcan, M . (2017). Alanya Yöresinde Farklı Yükseltilerde Bulunan Meraların Bitki Kompozisyonları ve Ot Verimleri . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 13 (1) , 18-27 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/30178/325650