Çeşitli Sentetik Yüzey Kaplamalarının Lif levhanın Isı İletkenliği Üzerine Etkisi

Bu çalışmada, PVC, melamin reçineli dekor kâğıdı ve yüksek basınç laminatı yüzey kaplama malzemelerinin, iç mekân dekorasyonunda kullanılan 8 mm kalınlığındaki yüksek yoğunlukta lif levhaların (HDF) ve orta yoğunluktaki lif levhaların (MDF); ısı iletkenliğine etkileri araştırılmıştır.  Isı iletim katsayısı; QTM-500 Kyoto cihazıyla, ASTM C 1113-90 Hot Wire Metot standartlarına göre belirlenmiştir. Bu çalışma sonucunda, yüzey kaplama malzemelerinin, iç mekân dekorasyonunda kullanılan lif levhaların, ısı iletkenliği üzerine önemli etkilerinin olduğu belirlenmiştir. Isı iletkenliği en fazla yüksek basınç laminatı kaplanmış HDF’ de, en az ise, melamin emdirilmiş reçineli dekor kâğıdı kaplanmış MDF’ de belirlenmiştir. 

Effects of Various Synthetic Surface Coatings on Thermal Conductivity of Fiberboard

In this study, the effects of the PVC, melamine impregnated decorative paper, high pressure laminated surface coating materials and 8 mm thick fiberboard that was used in interior design, on the insulation of temperature, were researched.  In the experiments, heat conductivity constant was determined according to ASTM C 1113-90 Hot Wire Method standards. The least conductivity of temperature was detected on MDF coated by melamine impregnated decorative paper and the most conductivity of temperature was detected on HDF covered by high pressured laminate. 

Kaynakça

Atar, M. Melamin Reçineli Kâğıtla Kaplanmış Yonga Levhanın Çeşitli Malzeme ve Tutkallarla Yüz Yüze Yapışma Direnci. Politeknik Dergisi Cilt: 9 Sayı:4 s.319- 324 2006. Ankara

Sancak, M. “Monoblok Dolu İç Mekân Kapılarının Bazı Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi”. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Bartın (2008).

Nemli, G. Öztürk, İ. Aydın, A.Laminat Malzemeler. Kafkas ÜniversitesiArtvin Orman Fakültesi Dergisi: 1-2,s.55-60. 2004. Artvin

Örs, Y. Keskin, H. “Ağaç malzeme Bilgisi Ders Kitabı”. KOSGEP Yayınları, (2001), Ankara.

Özcan, C. “Farklı Ağaç Malzemelerden Üretilen Emprenyeli Lamine Ağaç Malzemelerin Isı İletkenliklerinin Belirlenmesi”. Zonguldak Kara elmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Karabük (2007).

Uysal, B. Kurt, Ş. Özcan, C. Yıldırım, M.N. Membran Pres ile Kaplanmış Lif Levhada (MDF) Su Buharının Bazı Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkisi. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi. 20-22 Mayıs 2010. Cilt: V Sayfa: 1732-1742. 2010,Karabük.

Anonim 1 http://mobilya.melendizliler.net. (2012)

Anonim 2 http://www.yerdenisi.com. (2012).

Anonim 3 http://www.yalitim.com. (2012).

Kaynak Göster

APA Açık, C , Tutuş, A . (2012). Çeşitli Sentetik Yüzey Kaplamalarının Lif levhanın Isı İletkenliği Üzerine Etkisi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 8 (2) , 1-8 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4821/290274