Bupropion Extended-Release Induced Spontaneous Orgasms

Yavaş salınımlı bupropion kullanımından kaynaklanan spontan orgazmlarAntidepresan kullanımı ile ilişkili cinsel yan etkiler yaygın görülmektedir. Cinsel bir uyarılma olmadan ortaya çıkan spontan orgazmlar daha önce birkaç antidepresan için tanımlanmıştır. Biz bu olgu sunumunda 300mg/gün dozunda yavaş salınımlı bupropion başlanan hastada ortaya çıkan spontan orgazmları ele aldık. Spontan orgazmlar ilacın dozunun azaltılmasının 4. gününden sonra azalmaya başladı. Yavaş salınımlı bupropion bir norepinefrin-dopamin geri alım inhibitörüdür. Norepinefrin ve dopamin ile ilişkili mekanizmalar spontan orgazmı tetikleyebilir. Sık görülmeyen bu yan etki bupropion alan hastalarda sorgulanmalıdır. Aksi takdirde bu yan etki hastalarda utanma ve uyumsuzluğa neden olabilmektedir

Yavaş salınımlı bupropion kullanımından kaynaklanan spontan orgazmlar

Bupropion extended-release induced spontaneous orgasms Sexual side effects are common with antidepressant use. Spontaneous orgasms have been previously described with several antidepressants. We report the case of a woman who had spontaneous orgasms after starting 300mg/day bupropion extended-release. Spontaneous orgasms ceased 4 days after stopping the bupropion extended-release. Bupropion extended-release is a norepinephrine-dopamine reuptake inhibitor. Norepinephrine- and dopamine-related mechanisms may induce spontaneous orgasms. This unusual side effect should be questioned in patients who receive bupropion, as it may cause embarrassment and noncompliance

Kaynakça

1. Ferguson JM. SSRI Antidepressant medications: Adverse effects and tolerability. Prim Care Companion J Clin Psychiatry 2001; 3:22-27. [CrossRef]

2. Ravsten DV, Smith NB, Thatcher GW. Spontaneous male orgasm in association with venlafaxine. Am Fam Physician 1997; 55:1561.

3. Pae CU, Kim TS, Lee KU, Kim JJ, Lee CU, Lee SJ, Lee C, Paik IH. Paroxetine-associated spontaneous sexual stimulation. Int Clin Psychopharmacol 2005; 20:339-341. [CrossRef]

4. Shalev H, Ben-Zion I, Shiber A. A case of mirtazapine-induced spontaneous orgasms in a female patient. J Psychopharmacol 2009; 23:109-110. [CrossRef]

5. Purcell P, Ghurye R. Trazodone and spontaneous orgasms in an elderly postmenopausal woman: a case report. J Clin Psychopharmacol 1995; 15:293-295. [CrossRef]

6. Labbate LA. Bupropion-SR-induced increased libido and spontaneous orgasm. Can J Psychiatry 1998; 43:644-645.

7. Pfaus JG. Pathways of sexual desire. J Sex Med 2009; 6:1506- 1533. [CrossRef]

8. Benowitz NL. Pharmacology of nicotine: addiction, smokinginduced disease, and therapeutics. Annu Rev Pharmacol Toxicol 2009; 49:57-71. [CrossRef]

9. Richmond R, Zwar N. Review of bupropion for smoking cessation. Drug Alcohol Rev 2003; 22:203-220. [CrossRef]

10. Meltzer HY, Young M, Metz J, Fang VS, Schyve PM, Arora RC. Extrapyramidal side effects and increased serum prolactin following fluoxetine, a new antidepressant. J Neural Transm 1979; 45:165-175. [CrossRef]

11. Michael A, Tubbe PA, Praseedom A. Sertraline-induced anorgasmia reversed by nefazodone. Br J Psychiatry 1999; 175:491. [CrossRef]

12. Pae CU, Kim TS, Lee KU, Kim JJ, Lee CU, Lee SJ, Lee C, Paik IH. Paroxetine-associated spontaneous sexual stimulation. Int Clin Psychopharmacol 2005; 20:339-341. [CrossRef]

13. Boora K, Chiappone K, Dubovsky S, Xu J. Ziprasidone-induced spontaneous orgasm. J Psychopharmacol 2010; 24:947-948. [CrossRef]

14. Saiz-Ruiz J, Montes JM, Ibanez A, Diaz M, Vicente F, Pelegrin C, Vinas R, Arias F, Carrasco JL, Ferrando L. Assessment of sexual functioning in depressed patients treated with mirtazapine: a naturalistic 6-month study. Hum Psychopharmacol 2005; 20:435-440. [CrossRef]

15. Oncu B, Colak B, Er O. Methylphenidate-induced spontaneous ejaculation. Ther Adv Psychopharmacol 2015; 5:59-61. [CrossRef]

16. Uca AU, Kozak HH. A case of rasagiline-induced spontaneous orgasms in a female patient. Parkinsonism Relat Disord 2014; 20:929-930. [CrossRef]

17. Lee AW, Pfaff DW. Hormone effects on specific and global brain functions. J Physiol Sci 2008; 58:213-220. [CrossRef]

18. Safarinejad MR. Retraction statement: The effects of the adjunctive bupropion on male sexual dysfunction induced by a selective serotonin reuptake inhibitor: a double-blind placebocontrolled and randomized study. BJU Int 2015; 115:E11. [CrossRef]

19. Egilmez O, Celik M, Kalenderoglu A. Spontaneous ejaculations associated with aripiprazole. Noro Psikiyatr Ars 2016; 53:85-86. [CrossRef]

20. Foley KF, DeSanty KP, Kast RE. Bupropion: Pharmacology and therapeutic applications. Expert Rev Neurother 2006; 6:1249- 1265. [CrossRef]

21. Grimes JB, Labbate LA. Spontaneous orgasm with the combined use of bupropion and sertraline. Biol Psychiatry 1996; 40:1184- 1185. [CrossRef]

22. Waldinger MD, Schweitzer DH. Restless genital syndrome (ReGS) should be distinguished from spontaneous orgasms: A case report of cannabis induced spontaneous orgasm. J Sex Marital Ther 2017; 1-5. [CrossRef]

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

4.8b 3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Çocuklukta Onaylamayan Çevre Ölçeği (ÇOÇÖ) Türkçe Formu’nun geçerlik ve güvenirlik çalışması

EMRE HAN ALPAY, Zümrüt BELLUR, Arzu AYDIN

Zuklopentiksol dekanoattan paliperidon palmitata geçiş sonrasında tardiv diskinezide düzelme: Bir olgu sunumu

Filiz OZSOY, Berna Ozata YİLDİZHAN, Eren YILDIZHAN

Asperger sendromlu ergende sınırlı ilgi örüntüsünün pedofili davranışından ayırt edilmesi: Bir olgu sunumu

Armagan ARAL, Gökçe Nur SAY, Mirac Baris USTA

Effects of Methylphenidate Treatment on Quality of Life in Adolescents

Fevziye TOROS, Ayşegül Yolga TAHİROĞLU, ÖZGE METİN, Canan Kuygun KARCİ

Update on Methamphetamine: an Old Problem that We have Recently Encountered

Cüneyt EVREN, Müge BOZKURT

Bupropion Extended-Release Induced Spontaneous Orgasms

Oguzhan Bekir EGİLMEZ, AYSUN KALENDEROĞLU, Mehmet Hamdi ÖRÜM

Creutzfeldt-Jacob Disease with Presence of Psychomotor Agitation

Yasin Hasan BALCIOĞLU, Mucahid ERDOGAN, Cengiz DAYAN, Hayrunisa Dilek ATAKLİ

A Little Known Topic Misophonia: Two Case Reports

Çiçek HOCAOĞLU

Relationship of Functionality with Impulsivity and Coping Strategies in Bipolar Disorder

Zuhal Koc APAYDİN, Murat İlhan ATAGÜN

Is It Possible to Decrease the Burnout Level of Hospital Office Staff by Communication Skills Training Using Therapy Techniques?

Özen Önen SERTÖZ, Gulsum Berna GOKENGİN, Hadi SAGİN, OKAN GÜLBAHAR, MELTEM ÇİÇEKLİOĞLU, ÖZLEM SÜREL KARABİLGİN ÖZTÜRKÇÜ