Adaptation of Personal Growth Initiative Scale-II to Turkish and investigation of psychometric properties

Amaç: Bu çalışmada, Kişisel Gelişim Yönelimi Ölçeği-II’nin (KGYÖ-II) Türkçeye uyarlanması ve uyarlanan formun geçerlilik ve güvenilirliğinin test edilmesi amaçlanmıştır. Ölçeğin özgün formu planlı olma, değişime hazır olma, kaynakları kullanma ve amaçlı davranış olmak üzere dört alt boyuttan oluşmaktadır. Yöntem: Çalışmanın örneklemini Ankara Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan 279 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada KGYÖ-II’nin yanı sıra, Yaşam Doyumu Ölçeği ve Sürekli Umut Ölçeği de kullanılmıştır. Bulgular: Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, ölçeğin dört faktörlü özgün yapısının Türk örneklem grubu için de geçerli olduğu ortaya çıkmıştır. Ölçeğin diğer ölçeklerle korelasyonları, 0.20 ile 0.55 arasında değişmektedir. Ölçeğin tamamının iç tutarlık katsayısı 0.91, test-tekrar test katsayısı ise 0.80’dir. Sonuç: KGYÖ-II’nin dört faktörlü yapısının Türk kültürüne uygun olduğu ve kişisel gelişim yönelimini ölçmek üzere araştırmalarda kullanılabileceği saptanmıştır.

Kişisel Gelişim Yönelimi Ölçeği-II’nin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi

Objective: The purpose of this study was to adapt the Personal Growth Initiative Scale-II (PGIS-II) to Turkish and to test validity and reliability of the Turkish version. The original scale consisted of four subscales, namely planfulness, readiness for change, using resources, and intentional behavior. Methods: The sample consisted of 279 students from Ankara University. Besides PGIS-II, Life Satisfaction Scale and Trait Hope Scale were administrated to the participants. Results: Confirmatory factor analysis revealed that 4-factor structure of the original scale was acceptable for the Turkish sample. Correlations between PGIS-II and other scales were ranging from 0.20 to 0.55. Internal consistency and test-retest correlation of the scale were 0.91 and 0.80, respectively. Conclusion: It was found that the 4-factor model of the PGIS-II is appropriate for Turkish culture and the scale could be used to measure personal growth initiative.

Kaynakça

1. Robitschek C. Personal growth initiative: the construct and its measure. Meas Eval Couns Dev 1998; 30:183-198.

2. Robitschek C. Validity of Personal Growth Initiative Scale scores with a Mexican American college student population. J Couns Psychol 2003; 50:496-502.

3. Robitschek C, Cook SW. The influence of personal growth initiative and coping styles on career exploration and vocational identity. J Vocat Behav 1999; 54:127-141.

4. Robitschek C, Kashubeck S. A structural model of parental alcoholism, family functioning, and psychological health: the mediating effects of hardiness and personal growth orientation. J Couns Psychol 1999; 46:159-172.

5. Stevic CR, Ward RM. Initiating personal growth: the role of recognition and life satisfaction on the development of college students. Soc Indic Res 2008; 89:523-534.

6. Robitschek C, Ashton MW, Spering CC, Geiger N, Byers D, Schotts GC, Thoen MA. development and psychometric evaluation of the Personal Growth Initiative Scale-II. J Couns Psychol 2012; 59:274-287.

7. Akin A, Anli G. Adaptation of the Personal Growth Initiative Scale: Study of validity and reliability. Mersin University Journal of the Faculty of Education 2011; 7:42-49 (in Turkish).

8. Diener E, Emmons RA, Larsen RJ, Griffin S. The Satisfaction with Life Scale. J Pers Assess 1985; 49:71-75.

9. Koker S. Comparison of life satisfaction of healthy and unhealthy adolescents. Yüksek Lisans Tezi, Ankara University, Ankara, 1991 (Thesis in Turkish).

10. Akman Y, Korkut F. A study on Hope Scale. University Journal of Education 1993; 9:193-202 (in Turkish).

11. Byrne BM. Structural Equation Modeling With Amos: Basic Concepts, Applications, And Programming. Second ed., New York: Routledge, 2010.

12. Kline RB. Principles And Practice Of Structural Equation Modeling. Second ed., New York: Guilford Press, 2005.

13. Robitschek C, Keyes CLM. Keyes’s model of mental health with personal growth initiative as a parsimonious predictor. J Couns Psychol 2009; 56:321-329.

14. Cook HS, Little TD, Snyder CR, Kluck B, Robitschek C. Hope and personal growth initiative: a comparison of positive, futureoriented constructs. Pers Individ Dif 2007; 43:1917-1926.

15. Hardin EE, Weigold IK, Nixon AE, Robitschek C. Self-discrepancy and distress: the role of personal growth initiative. J Couns Psychol 2007; 54:86-92.

16. Ogunyemi AO, Mabekoje SO. Self-efficacy, risk-taking behavior and mental health as predictors of personal growth initiative among university undergraduates. Electronic Journal of Research in Educational Psychology 2007; 5:349-362.

17. Sharma SK, Garg P, Rastogi R. Personality as a predictor of personal growth initiative. The IUP Journal of Organizational Behavior 2011; 10:41-52.

18. Whittaker AE, Robitschek C. Multidimensional family functioning: predicting personal growth initiative. J Couns Psychol 2001; 48:420-427.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

4.7b 2.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Cerebral venous sinus thrombosis: gender differences in ten years experience

Tuba ÖZCAN AYDEMİR, Hasan MERAL, Serkan ÖZBEN, Raziye TİRAŞ, Hüsniye HAKYEMEZ, Oya ÖZTÜRK, Aytül MUTLU, Özlem ÇOKAR, Feriha ÖZER, Belgin BALCI PETEK

Adaptation of Personal Growth Initiative Scale-II to Turkish and investigation of psychometric properties

İLHAN YALÇIN, ASUDE MALKOÇ

Personality changes in a patient with Wilson’s disease

Esra Sena GENÇ, Abdullah GENÇ, Neşe GÜVENEROĞLU ÜSTÜN

Serum lactic acid and pyruvic acid levels in patients with migraine and tension type headache

Yavuz ALTUNKAYNAK, Musa ÖZTÜRK, Devrimsel Harika ERTEM, Betül GÜVELİ, Filiz OKAY UZUN, Zerrin YILDIRIM, Belgin MUTLUAY, Ayten DİRİCAN CEYHAN, Emine ALTUNKAYNAK, AYHAN KÖKSAL, Sevim BAYBAŞ

Glutamate and bioenergetic abnormalities in the emergence and evolution of schizophrenia

ONGUR Ongur

Bupropion ınduced ıncrease in sexual desire in a patient on fluoxetine treatment

Filiz İZCİ, Selma ZİNCİR BOZKURT, Güler ACAR, Umit SEMİZ BAŞAR

Mania/hypomania associated with withdrawal of antidepressants

Mehmet GÜDÜK, İlke Yeşer ERENSOY, Filiz ERSÜMER

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu alt tiplerinin aile işlevleri üzerindeki etkisi

A. Şebnem SOYSAL, Ayşegül YILDIRIM, Aktan ACAR, BAŞAK KARATEKE, KIZBES MERAL KILIÇ

Depression-anxiety levels and the quality of life among children and adolescents with coeliac disease

SANİYE TÜLİN FİDAN, Vildan ERTEKİN, Kezban KARABAG

Personality dimensions and defense styles that are related with relapse during 12 month follow-up in male alcohol dependents

Cüneyt EVREN, Sera YİĞİTER, MÜGE BOZKURT, Dilara ÇAĞIL, SERAP ÖZÇETİNKAYA ERDOĞAN, FATMA YEŞİM CAN, ELİF MUTLU