Matematik Bilimlerinde Yöntem

Burada, Hatemi Senih’in Felsefe ve İçtimaiyat adlı dergide yayınlanmış “Riyazî İlimlerin Usulü ve Menşei” adlı makalesi Latin alfabesine kısmen sadeleştirilerek aktarılmıştır. Söz konusu makale, matematik felsefesi üzerine ülkemizde yayınlanmış ilk yazılardandır. Matematiğin konusu, kavramları, önermeleri ve yöntemi, matematik ispatın özelliği ile matematiğin yöntemine ilişkin felsefi akımlar ve filozofl ardan bahsedilmiştir

Methods of Mathematical Sciences

Here we are going to transfer the article “Riyazî İlimlerin Usulü ve Menşei” (Th e Method and the Origin of the Mathematical Sciences) by Hatemi Senih which had been published in the journal Felsefe ve İçtimaiyat (Philosophy and Sociology), by transcribing the Ottoman alphabet to Latin alphabet. We did use some abbreviations and purifications without changing the originality in order to clarify the meaning of the text for the readers. Th e text is one of the first published articles in our country about the philosophy of mathematics. In the text it had been mentioned subject, concept, propositions and method of mathematics as well as the method and features of mathematical proofs and the philosopical movements related to them by remembering the philosophers

Kaynakça

Kaynardağ, Arslan. (2002), “Cumhuriyetin Felsefeye 75. Yılda Getirdiklerine Dergiler Açısından Bir Bakış”, Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Felsefe, T.C. Kültür Bakanlığı Cumhuriyet Kitaplığı Dizisi, Ankara.

http://www.felsefeekibi.com/dergi1/s1_y18.html.

Kaynak Göster

APA Gökdoğan, M , Aslan, İ , Tekeliye, S . (2015). Matematik Bilimlerinde Yöntem . Dört Öge , (7) , 23-32 .