Spinoza’daki Olumsallık Üzerine Kısa Bir Deneme

Spinoza’nın olumsallık anlayışı ünlüdür. O, felsefesini olumsuzlama üzerine değil de olumlamaya dayandırır. Bunun birkaç nedeni vardır: Tözün sonsuz olması ve dolayısıyla hiç boşluk içermemesi, bütün tözün bir olması ve olumsuzlamanın yalnızca soyutlama düzeyinde kalması vb. nedenler sayılabilir. Fakat bizi burada ilgilendiren, onun olumlama düşüncesinin tözün ontolojisi ile sıkıdan sıkıya bağlı olmasıdır. Spinoza, olumlamayı tözün ontolojisinin onaylanması şeklinde düşünür. Başka bir şekilde ele alındığında da onun ontolojisinin ifadesi olarak. Fakat bu tür bir anlayış, onaylama ve onaylanan ya da ifade ve ifade edileninin örtüşmemesi bakımından tözü ikilemeye sokabilir. İşte bu makalede bu düşünce konu edinilmiştir

A Short Essay for the Concept of Aff irmation in Spinoza

Spinoza’s concept of aff irmation is famous. His philosophy bases on the aff irmation not the negation. Th ere are several reasons for that: Being infinity of substance and does not involve the void, being One and the negation only in abstract level. However, what concern us at this point is that his thoughts about the aff irmation are strongly connected to ontology of the substance. Spinoza thinks that the aff irmation is the confirmation of the substance. In other words, it is the expression of the substance. But that kind of conception can be cause of a problem such as not being single substance. Here is the subject of this article

Kaynakça

Spinoza, Etika. Hilmi Ziya Ülken (Çev.). Ülken Yayınları. İstanbul. 1984.

Spinoza, Törebilim. Aziz Yardımlı (Çev.). İdea Yayınları. İstanbul. 2009.

Spinoza, On the Improvement of the Understanding. R .H. M. Elwes (Çev. ve Der.). Dover Pub. New York. 1955.

Spinoza, Th e Ethics. R. H. M. Elwes. (Çev. ve Der.). Dover Pub: New York. 1955.

Spinoza, Correspondence. R. H. M. Elwes. (Çev ve Der.). Dover Pub: New York. 1955.

Hegel, Lectures on Philosophy of History, Vol III. (Çev. E.S. Haldane). University of Nebreska Press. 1995.

Kaynak Göster

APA Dursun, Y . (2015). Spinoza’daki Olumsallık Üzerine Kısa Bir Deneme . Dört Öge , (7) , 47-52 .