Günlük Ağacı (Liquidambar orientalis, Sığla)

Tarih boyunca bitkilerle tedavi tıpta önemli bir yer işgal etmiştir. Cerrahi tedavinin tehlikesi, analjezik, antibiyotik ve antiseptiklerin bilinmemesi insanları daha az hayati tehlike taşıyan bitkisel tedaviye yöneltmiştir. Bunun sonucunda sadece beslenmek için değil, tedavi için de bitkiler ön plana çıkmıştır. Çalışmamızın konusu, işte bu bitkilerden biri olan Günlük Ağacı’dır

Liquidambar Orientalis

Medicinal use of herbs for remedies has played an important part during historical periods. Practicable risks of surgery and lack of knowledge about analgesics, antibiotics, and antiseptics led people to use herbal medicines which were the best way of treatment without jeopardizing their lives. As a result, using of herbs came into prominence for not only nourishing but also treating people. Our main interest in this study will be one of these useful herbs Liquidambar Orientalis

Kaynakça

Baytop, Turhan, (1984). Türkiye’de Bitkilerle Tedavi. İstanbul: Sanal Matbaacılık.

Dioscorides, (1959). Th e Grek Herbal of Discorides. Robert T. Gunther (Çev). New York: Hafner Publising.

Jing Nuan Wu, (2005). An Illustrated Chinese Materia Medica. Oxford Press.

Ramakrishan, S, (2000). Vadia V. M. Gogte, Ayurvedik Pharmacology and Th erapeutic Uses of Medical Plants. Th e Academic Team of Bharativa Vidya Bhavan’s Vidya Bhavan’s (SPARC) (Çev.). Mumbai.

İbn Sîna, (2010). el-Kanun fi’t Tıbb, İkinci Kitap, Esin Kâhya (Çev.). Ankara.

Kaynak Göster

APA Kâhya, E , Tekeliye, S . (2015). Günlük Ağacı (Liquidambar orientalis, Sığla) . Dört Öge , (7) , 15-22 .