TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNÜN DÜNYA SEKTÖR LİDERLERİ KARŞISINDAKİ REKABET GÜCÜ

Öz Bu çalışmada iki amaç ve bu amaçlara ulaşmak için kullanılan iki yöntem bulunmaktadır. Amaçlardan bir tanesi; Türkiye ve en yüksek turizm geliri sahibi 5 ülkenin turizm sektöründeki karşılaştırmalı üstünlüklerini ortaya koymaktır. Diğer amaç ise; Türkiye’nin bu 5 ülke karşısındaki karşılaştırmalı ihracat performansını gözlemlemektir. İlk amaca ulaşmak için sektörel rekabet gücü ölçümlemesinde yaygın olarak kullanılan RCA (Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler) endeksinden, ikinci amaca ulaşmak için de CEP (Karşılaştırmalı İhracat Performansı) endeksinden yararlanılmaktadır. RCA endeksi sonuçlarına göre Türkiye’nin turizm sektöründeki rekabet avantajı yüksek bulunmuştur. CEP endeksi sonuçlarına göre de Türkiye’nin sadece Tayland karşısındaki ihracat performansının düşük olduğu gözlenmektedir.

Kaynakça

Akgüngör, S., Barbaros, R. F. and Kumral, N. (2002) Competitiveness of the Turkish Fruit and Vegetable Processing Industry in the European Union Market. Russian & East European Finance and Trade, 38(3), 34-53.

Alidou, M., Ceylan, R. F. and Ilbasmıs, E. (2017). Trade and Revealed Comparative Advantage Measures: A Case of Main Export Crops of Benin Republic. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 18(1): 382-397. ICEBSS 2017 Özel Sayı.

Altay, N.O. and Gacaner, A. (2003). Turkey’s Dynamics of Competition: A Comparative Analysis of Competitiveness of The Textile and Clothing Industry. Paper Presented at the VII. ERC/METU International Economy Congress; Ankara.

Amighini, A., Leone, M. and Rabellotti, R. (2011). Persistence Versus Change in the International Specialization Pattern of Italy: How Much Does the ‘District Effect’ Matter?. Regional Studies. 45(3): 381–401.

Balassa, B. (1965). Trade liberalization and ‘revealed’ comparative advantage. The Manchaster School of Economic and Social Studies. 33 (2):99-123.

Barattieri, A. (2014). Comparative Advantage, Service Trade, and Global Imbalances. Journal of International Economics. 92:1-13.

Bilas, V. and Bošnjak, M. (2015). Revealed Comparative Advantage and Merchandise Exports: The Case Of Merchandise Trade Between Croatia and The Rest of the European Union Member Countries. Ekon. Misao Praksa Dbk. God XXIV., Br. 1. 29-47.

Coxhead, I. (2007). A New Resource Curse? Impacts of China’s Boom on Comparative Advantage and Resource Dependence in Southeast Asia. World Development, 35(7):1099-1119.

Çoban, O. ve Kök, R. (2005). Türkiye Tekstil Endüstrisi ve Rekabet Gücü: AB Ülkeleriyle Karşılaştırmalı Bir Analiz Örneği (1989–2001). İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 20(228): 68-81.

De Benedictis, L. and Tamberi, M. (2002). A Note on the Balassa Index of Revealed Comparative Advantage. Universita' Politecnica delle Marche (I), Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali, Working Papers 158.

Donges, J.B., Krieger-Boden, C., Langhammer, R. J., Schatz, K.W. and Thoroe, C.S. (1982). The Second Enlargement of the European Community: Adjustment Requirements and Challenges for Policy Reform. Kieler Studien. N.171. Kiel.

Erlat, G. ve Erlat, H. (2004). Türkiye'nin Orta Doğu Ülkeleri ile Olan Ticareti - 1990-2002. Editörler: Uygur, E. ve Civcir, İ. GAP Bölgesinde Dış Ticaret ve Tarım. TEK Yayını.

Ferto, I. and Hubbard, L. (2002). Revealed Comparative Advantage and Competitiveness in Hungarian Agri-Food Sectors Technology Foresight in Hungary. Institute of Economics Hungarian Academy of Sciences. Discussion papers. 2002/8.

Gacaner Atış, A. (2014). Türkiye’nin Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Karşılaştırmalı Rekabet Analizi. Ege Akademik Bakış, 14(2): 315-334.

Hatırlı, S.A., Demircan, V. ve Özkan, B. (2003). Tekstil ve Konfeksiyon İhracatında Türkiye’nin Rekabet Durumu. Türkiye VI. Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu Bildirileri. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü. N.106:115-122.

Hinloopen, J. and Van Marrewijk, C. (2001). On the Empirical Distribution of the Balassa Index. Review of World Economics, 137(1):1-35

Hossain, M.B. (2006) Export Performance of Bangladesh's Fisheries Sector. The Journal of Developing Areas, 39(2):36-77, Spring 2006.

https://comtrade.un.org/data/ (erişim: 15.07.2018)

https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284419029 (erişim: 01.07.2018)

http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=istendeks (erişim: 01.07.2018)

Jayawickrama, A. and Thangavelu, S.M. (2010). Trade Linkages between China, India and Singapore: Changing Comparative Advantage of Industrial Products. Journal of Economic Studies. 37(3):248-266.

Kaitila, V. and Wigren, M. (1999). Revealed Comparative Advantage in Trade between the European Union and the Baltic Countries. The Research Institute of the Finnish Economy Discussion Papers, No. 697.

Kara, O. ve Erkan, B. (2011). Türkiye’nin Emek Yoğun Mal İhracatındaki Karşılaştırmalı Üstünlüklerin Makroekonomik Büyüklüklerle İlişkisi. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Bahar, 7(1):67-93.

Kösekahyaoğlu, L. (2012). Diş ticaret ve rekabet gücü: 1923-2011, Alter Yay. Rek. Org. Tic. Ltd. Şti, Ankara.

Kösekahyaoğlu, L. ve Özdamar, G. (2005). Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Estonya’nın Sektörel Rekabet Gücü ve Diş Ticaret Yapısı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz. Sosyoekonomi. Temmuz-Aralık, 2:73-102.

Lin, J. Y., Cai, F. and Li, Z. (1996). The China Miracle: Development Strategy and Economic Reform. Hong Kong: Chinese University Press.

Mahajan, V., Nauriyaland, D.K. and Singh SP. (2015). Trade Performance and Revealed Comparative Advantage of Indian Pharmaceutical Industry in New IPR Regime. International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing. 9(1):56-73.

Riaz, K. and Jansen, H.G.P. (2012). Spatial Patterns of Revealed Comparative Advantage of Pakistan's Agricultural Exports. Pakistan Economic and Social Review, 50(2):97, Winter 2012.

Saraçoğlu, B. ve Köse, N. 2000. Bazı Gıda Sanayilerinin Uluslararası Rekabet Gücü: Makarna, Bisküvi ve Un Sanayi, Proje Raporu 2000-2, Mayıs 2000, Ankara.

Serin, V. and Civan, A. (2008). Revealed Comparative Advantage and Competitiveness: A Case Study for Turkey Towards the EU. Journal of Economic and Social Research. 10(2): 25-41.

Seyoum, B. (2007). Revealed Comparative Advantage and Competitiveness in Services: A Study with Special Emphasis on Developing Countries. Journal of Economic Studies. 34(5): 376 – 388.

Şahin, D. (2016). İmalat Sanayinde Rekabet Gücünün Ölçümü: Türkiye ve BRIC Ülkeleri Örneği. Ege Akademik Bakış. 16(4):709-718, Ekim 2016.

Türkekul, B., Günden, C., Abay, C. and Miran, B. (2010) The Competitiveness of Turkish Olive Oil on the World Market. Journal of Food, Agriculture and Environment. 8(2), 68-73.

Utkulu, U. and Seymen, D. (2004). Revealed Comparative Advantage and Competitiveness: Evidence for Turkey vis-a-vis the EU/15. Paper Presented on the European Trade Study Group 6th Annual Conference ETSG, Nottingham.

Yücel, Y. (2010). Uluslararası Ticaretin Serbestleştirilmesi Sürecinde Türk Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün Rekabet Gücü ve Çin Tehdidi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. 29(2):227-250.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ifede451864, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0027}, address = {}, publisher = {Dokuz Eylül Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {20}, pages = {141 - 165}, doi = {10.24889/ifede.451864}, title = {TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNÜN DÜNYA SEKTÖR LİDERLERİ KARŞISINDAKİ REKABET GÜCÜ}, key = {cite}, author = {Kuşat, Nurdan} }
APA Kuşat, N . (2019). TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNÜN DÜNYA SEKTÖR LİDERLERİ KARŞISINDAKİ REKABET GÜCÜ . Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 141-165 . DOI: 10.24889/ifede.451864
MLA Kuşat, N . "TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNÜN DÜNYA SEKTÖR LİDERLERİ KARŞISINDAKİ REKABET GÜCÜ" . Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 20 (2019 ): 141-165 <
Chicago Kuşat, N . "TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNÜN DÜNYA SEKTÖR LİDERLERİ KARŞISINDAKİ REKABET GÜCÜ". Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 20 (2019 ): 141-165
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNÜN DÜNYA SEKTÖR LİDERLERİ KARŞISINDAKİ REKABET GÜCÜ AU - Nurdan Kuşat Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24889/ifede.451864 DO - 10.24889/ifede.451864 T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 141 EP - 165 VL - 20 IS - 1 SN - 1303-0027- M3 - doi: 10.24889/ifede.451864 UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNÜN DÜNYA SEKTÖR LİDERLERİ KARŞISINDAKİ REKABET GÜCÜ %A Nurdan Kuşat %T TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNÜN DÜNYA SEKTÖR LİDERLERİ KARŞISINDAKİ REKABET GÜCÜ %D 2019 %J Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi %P 1303-0027- %V 20 %N 1 %R doi: 10.24889/ifede.451864 %U 10.24889/ifede.451864
ISNAD Kuşat, Nurdan . "TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNÜN DÜNYA SEKTÖR LİDERLERİ KARŞISINDAKİ REKABET GÜCÜ". Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 20 / 1 (Haziran 2019): 141-165 .
AMA Kuşat N . TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNÜN DÜNYA SEKTÖR LİDERLERİ KARŞISINDAKİ REKABET GÜCÜ. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 2019; 20(1): 141-165.
Vancouver Kuşat N . TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNÜN DÜNYA SEKTÖR LİDERLERİ KARŞISINDAKİ REKABET GÜCÜ. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 2019; 20(1): 141-165.
IEEE N. Kuşat , "TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNÜN DÜNYA SEKTÖR LİDERLERİ KARŞISINDAKİ REKABET GÜCÜ", Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, c. 20, sayı. 1, ss. 141-165, Haz. 2019, doi:10.24889/ifede.451864